Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Procedura de depunere a cererii și de înregistrare

 

Orice persoană fizică sau juridică din orice țară a lumii poate depune o cerere de înregistrare.
Mai multe informații.


Cererile de înregistrare a unei mărci UE se pot depune numai la EUIPO. Depunerea se poate realiza prin oricare dintre modalitățile următoare:
 • e‑filing — cereri online prin User Area,
 • prin poștă,
 • prin serviciul de curierat special.


Nu. Cererile pot fi depuse prin mijloace electronice (inclusiv instrumentele online EUIPO specificate la întrebarea „Cum se depune cererea pentru o marcă a Uniunii Europene?”), prin poștă sau prin curier. Nu se acceptă trimiterea prin e-mail a niciunui document destinat unui anumit dosar.


Cererea de înregistrare a unei mărci UE poate fi redactată în oricare din cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, aceasta fiind considerată „prima limbă”.
În plus, trebuie selectată și o a doua limbă din cele cinci limbi de lucru ale Oficiului: engleza, franceza, germana, italiana sau spaniola. A doua limbă trebuie să difere de prima limbă aleasă și va fi utilizată ca limbă de lucru pentru posibile proceduri de opoziție și/sau de anulare.


Fie data depunerii va fi ulterioară datei la care Oficiul primește efectiv cererea, fie cererea va fi respinsă în totalitate. EUIPO va emite un aviz de neconformitate pentru îndeplinirea cerințelor nerespectate în termen de 2 luni. Acest termen nu poate fi prelungit. Odată îndeplinite acestea, data de depunere a cererii va deveni data la care toate informațiile obligatorii sunt complete, inclusiv plata. Dacă cerințele nu sunt îndeplinite (vezi articolul 31 din Regulamentul privind marca UE pentru toate condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cererile, sau Ghidul, partea B, Examinarea, secțiunea 2, Formalități, punctul 4 pentru toate detaliile), cererea de înregistrare a unei mărci UE nu va fi tratată ca cerere pentru o marcă UE („se va considera că nu a fost depusă”) și toate taxele deja achitate vor fi rambursate.


Pe pagina noastră cu  Formulare și depuneri veți găsi toate formularele noastre online, precum și formularele PDF pentru serviciile care nu sunt încă acoperite de o soluție online.
Corespondența cu privire la un anumit dosar trebuie întotdeauna depusă:
 • în User Area
 • prin poștă
 • prin serviciul de curierat special
 • prin înmânare directă (*).
Vă rugăm să menționați întotdeauna numărul dosarului.
* Înmânare directă: completați și aduceți  confirmarea de primire a documentului în dublu exemplar pentru fiecare dosar pe care doriți să-l depuneți. Rețineți că, de la 1 octombrie 2017, nu se mai acceptă livrarea personală a niciunui document legat de marca UE. Se va considera că orice asemenea document transmis prin livrare personală nu a fost primit.
În caz de inconsecvențe sau discrepanțe între versiunea în limba engleză și una din celelalte versiuni lingvistice ale prezentei publicații, prevalează versiunea în limba engleză.
Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de Întrebări frecvente despre noul regulament privind marca UE.


Fiecare cerere de înregistrare a unei mărci UE trebuie să conțină o listă de produse și servicii ca o condiție pentru alocarea unei date de depunere. Lista trebuie clasificată în conformitate cu Aranjamentul de la Nisa. În Clasificarea Nisa, produsele sunt cuprinse în clasele 1-34, iar serviciile în clasele 35-45. Fiecare clasă este reprezentată de un titlu de clasă, care oferă informații generale despre tipul de produse sau servicii pe care le cuprinde.
Este foarte important să depuneți cererea pentru clasele de produse și servicii aliniate cu activitatea dumneavoastră economică, deoarece aceasta va avea o influență directă asupra modului în care vă este protejată marca UE.
Mai multe informații referitoare la Clasificarea Nisa pot fi găsite pe site-ul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), la adresa http://www.wipo.int


La depunerea unei cereri electronice, utilizatorii pot selecta termeni pre-aprobați pentru a-și crea lista de produse și servicii. Acești termeni provin din baza de date armonizată (HDB) și vor fi automat acceptați în scopuri legate de clasificare. Folosirea acestor termeni pre-aprobați va facilita un proces de înregistrare mai lină a mărcii. HDB reunește termeni care sunt acceptați în scopul clasificării în toate oficiile UE.
Înaintea depunerii unei cereri, utilizatorii pot:


Da, poate fi înregistrat ca marcă orice semn care îndeplinește cerințele regulamentului privind marca UE. Prin înregistrarea denumirii și/sau a logoului companiei, veți obține o mai bună protecție a mărcii și a reputației dumneavoastră. Înregistrarea vă permite să împiedicați terții să utilizeze sau să înregistreze mărci care sunt identice sau similare până la confuzie cu cele ale întreprinderii dumneavoastră.
 


În cazul unui litigiu legat de numele domeniului, consultați WIPO ADR (sistemul OMPI de soluționare alternativă a litigiilor) .


Nu. Lista inițială a produselor și serviciilor inclusă într-o cerere de înregistrare a unei mărci UE nu poate fi extinsă, ci doar restrânsă. Cu alte cuvinte, la cererea depusă inițial nu mai puteți adăuga produse sau clase decât dacă depuneți o nouă cerere pentru aceeași marcă, în care să includeți clasele suplimentare.


La momentul depunerii, doar o singură clasă este vizată de taxa de bază. Dacă doriți să includeți mai multe clase de produse sau servicii, se achită o taxă pentru fiecare clasă suplimentară. Mai multe informații.
Dacă doriți să adăugați noi clase de produse și/sau servicii după înregistrarea cererii de înregistrare a mărcii UE, trebuie să depuneți o nouă cerere de marcă UE cu noile clase pe care doriți să le includeți.
Informații suplimentare privind clasele de produse și/sau servicii.


Se acceptă numai modificări minore, care să nu modifice marca în mod semnificativ.
Practica Oficiului privind modificarea reprezentării mărcii este foarte strictă. Vă rugăm să consultați Ghidul, Partea B, Examinarea, secțiunea 2, Formalități, punctul 15 pentru detalii suplimentare.


Pentru o examinare rapidă a cererii dumneavoastră, trebuie să respectați următoarea procedură.
 • Plătiți în avans – dacă plătiți printr-un cont curent, rețineți că trebuie să acceptați debitarea imediată. Dacă plătiți prin virament bancar, trebuie să faceți viramentul imediat după depunerea cererii. Vă rugăm să folosiți codul bancar al tranzacției indicat în confirmarea de plată.
 • Folosiți formularul tip care trebuie transmis băncii (care se găsește în confirmarea de primire după ce ați depus cererea).
 • Respectați condițiile procedurii Fast Track* selectând produsele și serviciile corespunzătoare (vă rugăm să consultați Baza de date armonizată pentru mai multe informații).

* În cazul în care nu se constată obiecții pe parcursul procedurii de examinare, dosarul dumneavoastră va fi tratat mai rapid.

Informații suplimentare cu privire la întreaga procedură de înregistrare, care include procedura până la publicare.

 


Da, este posibil. Cu toate acestea, Oficiul vă va notifica și vă va solicita să desemnați un reprezentant într-un termen limită în cazul în care depuneți cererea din afara SEE (Spațiul Economic European).
Informații suplimentare:


Oficiul vă va respinge cererea de înregistrare a mărcii dacă este de părere că nu îndeplinește anumite condiții, numite și motive absolute.

Articolul 7 din Regulamentul privind marca UE enumeră motivele absolute de refuz. Cererile de înregistrare a mărcii care nu sunt refuzate în această etapă sunt publicate. Consultați întregul flux de lucru al înregistrării.

Motivele absolute de refuz trebuie deosebite de motivele relative de refuz, fapt care se examinează numai dacă, după publicarea cererii de înregistrare a mărcii UE, orice terț depune una sau mai multe opoziții pe baza unuia sau a mai multor drepturi anterioare contradictorii, cum ar fi o marcă anterioară.

EUIPO nu va examina ex officio motivele relative de refuz. Acestea pot fi invocate numai de terții parte în proceduri de opoziție sau în proceduri de anulare după înregistrarea mărcii UE. Aflați care sunt taxele corespunzătoare și observați diferențele selectând fila „opoziție” de pe pagina Procedura de înregistrare.


Da. Oficiul refuză cererea de înregistrare a unei mărci UE inclusiv dacă există motive de refuz doar într-o parte a Uniunii Europene. De exemplu, dacă marca constă în desemnarea produsului într-o singură limbă oficială a unui stat membru al Uniunii Europene, Oficiul va refuza cererea de înregistrare a mărcii UE.
Drepturile anterioare invocate într-o opoziție sau într-o cerere de declarare a nulității împiedică înregistrarea unei mărci UE chiar dacă acestea există într-un singur stat membru al Uniunii Europene. Cazurile în care o cerere trebuie refuzată deoarece marca constituie un semn nedistinctiv sau un termen descriptiv sau generic într-o singură limbă a Uniunii Europene (și nu într-una din principalele limbi folosite în comerțul internațional) nu sunt însă așa frecvente. Procedura de opoziție sau de declarare a nulității în fața EUIPO va oferi, în aceste cazuri, numeroase ocazii de a ajunge la o înțelegere amiabilă.

Informații suplimentare privind utilizarea și protejarea mărcii comerciale a UE.


Un ultim aspect ar fi că o cerere de înregistrare a unei mărci UE care a fost refuzată sau o marcă UE care a fost declarată nulă sau a fost revocată poate fi convertită într-o cerere de înregistrare a unei mărci naționale în toate statele membre ale Uniunii Europene în care nu se aplică motivul de refuz. Cererile de înregistrare a unei mărci naționale rezultate vor avea ca dată de depunere data cererii de înregistrare a mărcii UE.


Transformarea este o procedură care se poate aplica în cazul mărcilor Uniunii Europene (mărci UE) și al înregistrărilor internaționale.

Dacă o marcă UE încetează să existe, ea poate fi transformată în mărci care sunt valabile în anumite state membre. Transformarea este deosebit de utilă pentru depășirea posibilelor probleme legate de caracterul unitar al mărcii UE.

De exemplu, dacă marca Uniunii Europene are o problemă de înregistrare într-o țară sau în anumite țări din motive absolute sau din cauza unei opoziții pe baza unui drept anterior valabil într-o singură țară sau în anumite țări, solicitantul mărcii UE poate să solicite transformarea mărcii UE în cereri individuale, naționale de înregistrare a mărcii în celelalte țări, care nu sunt afectate de aceste motive.

Înregistrările internaționale pot fi transformate în cereri naționale de înregistrare a mărcii în statele membre ale UE și într-o desemnare a unor părți contractante la Aranjamentul de la Madrid sau Protocolul de la Madrid al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI).

Consultați Ghidul, partea E, Operațiuni de registru, secțiunea 2, Transformarea pentru detalii suplimentare.


Transformarea înregistrărilor internaționale care desemnează UE („conversion”) nu trebuie confundată cu „transformarea”, care este o caracteristică legală introdusă de Protocolul de la Madrid (PM), cu scopul de a atenua consecințele perioadei de dependență de 5 ani care există în temeiul Aranjamentului de la Madrid.
Transformarea conform Protocolului de la Madrid permite unei mărci atacate la nivel central să fie transformată într-o cerere directă de înregistrare a unei mărci a UE, dar nu permite transformarea unei desemnări UE în cereri naționale.
Detalii suplimentare privind principiile și formalitățile transformării pot fi găsite în Ghid, partea E, Operațiuni de registru, secțiunea 2, Transformarea și partea M, Mărcile internaționale.


Pentru ca cererea să fie procesată prin Fast Track, trebuie să efectuați plata la momentul depunerii cererii sau, dacă achitați prin virament bancar, imediat după depunere (detalii suplimentare privind viramentele bancare și lista condițiilor Fast Track). Va trebui totodată să utilizați baza de date EUIPO cu termeni de clasificare deja acceptați în scopul clasificării (HDB).
 


Formularul în cinci pași a fost conceput pentru opțiunea Fast Track, de aceea conține câmpuri obligatorii și opțiuni implicite care asigură prelucrarea cererii dumneavoastră cât mai repede.

Formularul complex a fost conceput să vă avertizeze dacă cererea este corespunzătoare pentru Fast Track sau nu. Dacă cererea nu îndeplinește una dintre condițiile necesare pentru procedura Fast Track, formularul vă va semnala acest lucru. În acest caz, puteți hotărî dacă să faceți corecturile semnalate în formular sau să continuați cu procedura obișnuită. Cererile standard se publică de regulă în termen de 8 până la 11 săptămâni de la efectuarea plății.

Dacă cererea de înregistrare a mărcii îndeplinește condițiile pentru procedura Fast Track, veți vedea sigla Fast Track deasupra cronologiei mărcii în eSearch plus.


Este posibil ca unele cereri să îndeplinească condițiile procedurii Fast Track la momentul depunerii, dar ulterior să nu le mai îndeplinească. Cauza poate fi identificarea unei deficiențe în examinarea motivelor absolute, cum ar fi efectuarea plății cu întârziere, o cerere de restrângere a produselor și serviciilor sau alte deficiențe, de exemplu o problemă cu reprezentantul.

Consultați lista completă de condiții pentru procedura Fast Track.


Solicitanții sau reprezentanții pot indica în spațiul pus la dispoziție în formularul de cerere o referință proprie, care nu poate să depășească 20 de semne, de exemplu inițiale, șir de litere, cifre etc. Această referință vă poate fi utilă pentru a face deosebirea între diferitele cereri pe care le-ați depus.

„Numărul de identificare” este un număr alocat de Oficiu pentru identificarea solicitanților și a reprezentanților.

După ce EUIPO a alocat deja un număr de identificare unui solicitant sau reprezentant, este suficient să se indice în cererile viitoare numărul respectiv împreună cu numele solicitantului/reprezentantului.

În lipsa unui număr de identificare, trebuie completate toate câmpurile referitoare la solicitanți/reprezentanți.


Puteți urmări numerele de identificare atunci când vă căutați marca în bazele de date online ale EUIPO, eSearch plus sau TMview.


Puteți depune o cerere: Odată validată cererea, sistemul va crea un număr de cerere al mărcii UE pentru dumneavoastră.
 


Pot constitui mărci comunitare toate semnele, în special cuvintele, inclusiv numele de persoane, sau desenele, literele, cifrele, culorile, forma produsului sau a ambalajului său, sau sunetele, cu condiția ca astfel de semne să fie în măsură:
 • să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altora și
 • să fie reprezentate într-un mod care să permită autorităților competente și publicului să stabilească cu claritate și precizie subiectul protejat.
Reprezentarea semnelor trebuie să fie într-o formă care utilizează tehnologii disponibile la scară largă, care pot fi reproduse în registru în mod clar, precis, autonom, ușor accesibil, inteligibil, durabil și obiectiv. Aflați mai multe informații despre formatele de fișiere acceptate de EUIPO la depunerea unei cereri de înregistrare a unei mărci. De asemenea, puteți consulta decizia nr. EX-17-6 a Directorului executiv al Oficiului din 22.9.2017 privind specificațiile tehnice pentru anexele transmise pe suporturi de date.

Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca Uniunii Europene stabilește norme și cerințe specifice pentru cele mai obișnuite tipuri de mărci.

Mai multe exemple de mărci și de tipuri de mărci sunt disponibile pe site-ul nostru.


Confirmarea de depunere va menționa doar faptul că a fost depusă o marcă figurativă. Acest lucru se datorează faptului că termenul de „marcă figurativă” cuprinde mărcile „compozite” sau „stilizate”, „cuvânt + logo” etc. (vizitați site-ul nostru pentru Exemple de mărci figurative). În conformitate cu practica EUIPO, o marcă este figurativă atunci când este alcătuită din:
 • exclusiv elemente figurative;
 • o combinație de elemente verbale și figurative sau de alte reprezentări grafice;
 • elemente verbale cu fonturi non-standard;
 • elemente verbale colorate;
 • elemente verbale pe mai multe rânduri;
 • litere din alfabete non-UE;
 • simboluri care nu pot fi dactilografiate;
 • combinații ale celor de mai sus.
În formularul de cerere a fost adăugat câmpul „marcă figurativă cu elemente verbale” pentru a permite solicitantului să introducă elementele verbale.
Informații suplimentare referitoare la texte juridice privind marca UE.


Nu. Protecția privește combinația dintre ele, așa cum reiese din reprezentarea mărcii în ansamblul său. Vă rugăm să consultați site-ul nostru pentru exemple.


Marcă figurativă.


Indicarea culorilor care apar pe o marcă figurativă nu mai este posibilă.


Adăugarea unei descrieri nu mai este obligatorie pentru niciun tip de marcă UE. Descrierile sunt opționale conform articolului 3 din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca Uniunii Europene pentru mărcile de poziționare, mărcile dinamice, mărcile de culoare alcătuite dintr-o combinație de culori și mărcile în mișcare. Pentru aceste mărci, când reprezentarea este însoțită de o descriere, descrierea trebuie să corespundă reprezentării și nu are voie să depășească domeniul său de aplicare.


Da, vă puteți retrage cererea în orice moment, însă taxele, dacă sunt deja plătite, nu vor fi rambursate decât în cazul în care se primește retragerea în aceeași zi în care este depusă cererea (GMT +1). Nu se percep taxe suplimentare pentru retragere. Retragerea poate fi solicitată direct din eSearch plus selectând tipul de acțiune din secțiunea „Acțiuni și comunicări” aferentă mărcii UE.Declarația trebuie formulată într-un mod clar și lipsit de ambiguitate, de exemplu: „Retrag cererea de înregistrare a mărcii UE cu numărul XYZ”.
Întrucât Oficiul nu dispune de un formular tipărit pentru retragerea unei cereri de înregistrare a unei mărci UE, se poate transmite o comunicare și din secțiunea User Area, prin fax sau scrisoare (e-mail-urile nu sunt acceptate).


Există trei tipuri de mărci UE: mărci individuale, mărci colective sau mărci de certificare.


Marca colectivă poate fi orice tip de marcă (de exemplu, verbală, figurativă, 3D etc.), cu condiția să aparțină unei persoane juridice de drept public sau unei asociații și să fie utilizată pentru a diferenția produsele și serviciile membrilor asociației respective de cele ale altor întreprinderi. Numai asociațiile de producători, de fabricanți, de furnizori de servicii sau de comercianți, precum și persoanele juridice de drept public pot înainta o cerere de înregistrare a unei mărci UE colective.


Nu, termenul „colectiv” nu înseamnă nici că marca aparține mai multor persoane (cosolicitanți/cotitulari), nici că desemnează/vizează mai multe țări (în sistemul mărcilor UE sunt incluse automat toate țările UE).

Protecția mărcilor colective face obiectul unor dispoziții specifice, în temeiul Regulamentului privind marca Uniunii Europene. Faptul că este o indicație cu rolul de a preciza originea geografică a produselor sau serviciilor nu constituie un obstacol în calea înregistrării unei mărci colective. Această situație este diferită de cea a mărcilor UE individuale, în cazul cărora o asemenea indicație geografică nu poate fi înregistrată.

Solicitantul unei mărci colective trebuie să trimită normele care reglementează utilizarea ei în termen de 2 luni de la data depunerii cererii.
Găsiți informații suplimentare la articolele 74-82 din Regulamentul privind marca Uniunii Europene și în Ghid, partea B, Examinarea, secțiunea 4, Motivele absolute de refuz, capitolul 15, Mărcile colective ale Uniunii Europene.


Da, taxa de bază pentru o cerere de înregistrare a unei mărci UE colective depuse electronic este mai mică decât la depunerea prin formularul tipărit.

Pentru informații suplimentare despre diferitele costuri, consultați pagina cu taxele care se achită direct EUIPO.


Se poate revendica prioritatea uneia sau mai multor cereri de înregistrare anterioare, de exemplu, o cerere depusă la un oficiu național (sau la Oficiul Benelux) dintr-un stat sau pentru un stat parte la Convenția de la Paris, la OMC, un stat în cazul căruia Comisia a confirmat reciprocitatea, sau pentru o cerere de înregistrare a unei mărci UE.

Dreptul prevăzut de „prioritatea în temeiul Convenției” are o perioadă limitată, care începe să curgă de la data primei depuneri regulamentare a unei mărci. Prin depunere națională regulamentară se înțelege orice depunere adecvată pentru stabilirea datei la care a fost depusă cererea în țara respectivă, indiferent de soluționarea ulterioară a cererii [articolul 4 alineatul (3) din Convenția de la Paris]. Revendicarea se poate face în termen de 6 luni de la prima depunere.

Cererile privind prioritatea trebuie depuse împreună cu cererea de înregistrare a mărcii UE sau într-o comunicare separată depusă la aceeași dată cu cererea de înregistrare a mărcii UE. Detalii suplimentare privind principiile și formalitățile revendicărilor de prioritate în temeiul Convenției pot fi găsite în Ghid, partea B, Examinarea, secțiunea 2, Formalități, punctul 15, Prioritatea (în temeiul Convenției) și în secțiunea specifică a întrebărilor frecvente privind reforma legislativă.


Cererile privind prioritatea trebuie depuse împreună cu cererea de înregistrare a unei mărci UE și trebuie să includă data, numărul și țara de depunere a cererii anterioare.

Trebuie ținut cont că Oficiul va publica cererea privind prioritatea „astfel cum a fost depusă”, în sensul că Oficiul nu va confirma validitatea cererii respective.

Pentru informații referitoare la probele care trebuie prezentate (copie a primei cereri relevante, limba și termenele-limită) în contextul revendicării priorității sau seniorității, consultați Decizia nr. EX-05-5 a președintelui Oficiului din 1.6.2005.

Pentru informații suplimentare, consultați Ghidul, partea B, Examinarea, secțiunea 2, Formalități.
Vă rugăm să accesați Formularul avansat pentru mai multe informații referitoare la modalitatea de adăugare a unei cereri privind prioritatea în cererea dumneavoastră online.


În cazul în care un solicitant al unei mărci UE a expus la o expoziție recunoscută oficial produse sau servicii sub marca ce face obiectul solicitării, solicitantul poate revendica prioritatea de expoziție în termen de 6 luni de la prima expunere. Este necesară depunerea unei probe a expunerii.
Detalii suplimentare privind principiile și formalitățile revendicărilor priorității de expoziție pot fi găsite în Ghid, partea B, Examinarea, secțiunea 2, Formalități, punctul 16, Prioritatea de expoziție.


Dacă solicitanții sau titularii unei mărci a Uniunii Europene dețin deja o înregistrare identică – națională sau internațională – a mărcii, care produce efecte într-unul sau mai multe state membre pentru produse și servicii identice, aceștia pot revendica senioritatea mărcii respective în cererea de înregistrare a mărcii UE sau în termen de 2 luni de la depunerea cererii, precum și oricând după înregistrarea mărcii UE, păstrându-și drepturile anterioare chiar dacă nu își reînnoiesc marca anterioară.
Detalii suplimentare privind principiile și formalitățile revendicărilor seniorității pot fi găsite în Ghid, partea B, Examinarea, secțiunea 2, Formalități, punctul 17, Senioritatea.


Documentele în sprijinul revendicării trebuie, în principiu, depuse în termen de 3 luni de la data de la care este revendicată senioritatea.
Pentru informații referitoare la probele care trebuie prezentate în contextul revendicării priorității sau seniorității, consultați Decizia nr. EX-05-5 a președintelui Oficiului din 1.6.2005.
Pentru informații suplimentare, consultați Ghidul, partea B, Examinarea, secțiunea 2, Formalități.
Vă rugăm să accesați Formularul avansat pentru mai multe informații referitoare la modalitatea de adăugare a unei revendicări a seniorității în cererea dumneavoastră online.


Dreptul de prioritate are ca efect faptul că, la stabilirea drepturilor care prevalează, va avea prioritate data depunerii cererii de înregistrare a mărcii UE.
Unicul efect al seniorității, în conformitate cu Regulamentul privind marca UE, este că, în cazul în care titularul mărcii Uniunii Europene renunță la marca anterioară sau permite expirarea ei, se va considera că are în continuare aceleași drepturi pe care le-ar fi avut dacă marca anterioară ar fi fost în continuare înregistrată.
Rețineți faptul că senioritatea poate fi revendicată doar pentru o înregistrare anterioară, nu și pentru o cerere anterioară.


Este data la care marca UE este introdusă în Registrul mărcilor Uniunii Europene înainte de a permite publicarea înregistrării în Buletinul mărcilor Uniunii Europene (Buletinul mărcilor UE). Pe certificatul de înregistrare, această dată este menționată după cuvântul „Înregistrată” din colțul din stânga jos pe prima pagină.
„Înregistrarea unei mărci UE va conferi titularului său drepturi exclusive. Dreptul conferit de o marcă UE este opozabil terților de la data publicării înregistrării mărcii.

Pentru informații suplimentare cu privire la procedura de înregistrare a mărcii UE, vizitați pagina Procedura de înregistrare.


Procedura de înregistrare a unei mărci UE constă din trei părți principale:
 1. examinarea cererii,
 2. opoziția (numai dacă cererea pentru o marcă UE a făcut obiectul unei opoziții),
 3. înregistrarea.


O marcă a Uniunii Europene (marcă UE) este valabilă 10 ani. Ea poate fi reînnoită cu câte 10 ani pe durată nedeterminată. Cu șase luni înainte de expirarea înregistrării, EUIPO informează în scris titularul, reprezentantul acestuia sau orice alt titular al dreptului respectiv cu privire la faptul că înregistrarea trebuie reînnoită. Absența notificării nu afectează expirarea înregistrării și nu atrage răspunderea Oficiului.
O cerere de reînnoire se poate depune online cu ajutorul formularului de reînnoire.

Pentru informații suplimentare referitoare la reînnoirea mărcilor UE, consultați:


Caracterul distinctiv dobândit este o revendicare ce poate fi prezentată la înregistrarea unei mărci care nu este distinctivă în sine, dar care a dobândit caracter distinctiv ca urmare a utilizării sale pe piață.
 
Pentru a putea fi înregistrată, o marcă trebuie să aibă „caracter distinctiv intrinsec”, adică trebuie să fie distinctivă, nedescriptivă și să nu conțină cuvinte sau semne uzuale în limbajul curent. Ca excepție de la această regulă, un semn poate fi însă înregistrat dacă solicitantul depune dovezi ale caracterului distinctiv al mărcii dobândit prin utilizare. În acest caz, trebuie să dovedească faptul că cel puțin o parte semnificativă a publicului relevant percepe semnul ca marcă (adică identifică produsele și serviciile revendicate în cerere ca provenind de la o anumită întreprindere).
 
Oficiul va examina caracterul distinctiv dobândit al unei mărci doar la cererea explicită a solicitantului și niciodată din proprie inițiativă. Revendicarea caracterului distinctiv dobândit trebuie depusă ca declarație subsidiară sau ca declarație principală.
 
Pentru mai multe informații, consultați ghidurile noastre.


Dacă depuneți o revendicare principală, Oficiul va decide în același timp atât cu privire la caracterul distinctiv al semnului ca atare, cât și la caracterul distinctiv dobândit prin utilizare. Se va emite o singură decizie care va cuprinde ambele aspecte. Această decizie poate fi contestată.
 
Dacă depuneți o revendicare subsidiară, examinarea cererii va fi împărțită în două etape. Mai întâi, Oficiul va decide doar cu privire la caracterul distinctiv al semnului ca atare și, atunci când această decizie rămâne definitivă, va trata doar revendicarea caracterului distinctiv dobândit și va lua o decizie formală cu privire la acest aspect. Fiecare dintre cele două decizii poate fi contestată în mod independent, conform termenelor stabilite pentru fiecare în parte.
 
Solicitantului îi revine decizia cu privire la tipul de revendicare pe care îl va depune, în funcție de interesele sale, de exemplu, rapiditatea procedurii de înregistrare, dificultățile întâmpinate în strângerea de dovezi care să susțină revendicarea caracterului distinctiv dobândit prin utilizare sau chiar importanța de a fi în posesia unei decizii definitive cu privire la caracterul distinctiv intrinsec al mărcii.
 
Pentru mai multe informații, consultați ghidurile noastre.


Oficiul examinează caracterul distinctiv dobândit pretins al unei mărci doar la cererea explicită a solicitantului.
 
Se pot prezenta revendicări în cererea de înregistrare sau înainte de expirarea termenului de depunere a observațiilor ca răspuns la prima scrisoare de obiecție a Oficiului.
 
Revendicarea în sine nu este suficientă, ci trebuie identificată în mod clar și precis ca fiind principală sau subsidiară. Dacă tipul revendicării nu este clar, Oficiul va emite o scrisoare de constatare a deficiențelor și îi va oferi solicitantului un termen pentru a aduce clarificări.
 
Pentru mai multe informații, consultați ghidurile noastre.


Dacă revendicarea a fost depusă odată cu cererea, când Oficiul ridică o obiecție față de marcă, solicitantul va fi invitat să prezinte dovezile relevante și observațiile sale cu privire la obiecție într-un anumit termen.
 
Dacă solicitantul depune o revendicare principală ca răspuns la prima scrisoare de obiecție, dar nu depune și dovezi în același timp, Oficiul va emite o comunicare prin care îi cere solicitantului să depună dovezile în termen de 2 luni.


Dacă ați depus o revendicare subsidiară, examinarea cererii este împărțită în două etape. După ce se încheie prima etapă, adică după ce decizia privind caracterul distinctiv intrinsec rămâne definitivă, și având în vedere toate posibilitățile de recurs, Oficiul va lansa a doua etapă privind caracterul distinctiv dobândit al mărcii, informându-l pe solicitant despre reluarea procedurii și stabilind un termen pentru a depune dovada utilizării.


Întrebările și răspunsurile oferite pe această pagină servesc unui scop pur informativ și nu reprezintă o referință juridică. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați regulamentele privind marca Uniunii Europene și desenele sau modelele comunitare sau ghidul privind mărcile UE/desenele sau modelele.

Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor dvs. personale de către Oficiu, consultați Declarația de protecție a datelor.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.