Mărci de certificare

Mărci de certificare

Mărcile de certificare reprezintă un nou tip de marcă la nivelul UE, deși ele există de câțiva ani pe teritoriul UE în unele sisteme de la nivel național.

Marca de certificare a Uniunii Europene este definită drept o marcă care „este în măsură să facă distincția între, pe de o parte, produsele sau serviciile pentru care materialul, modul de fabricare al produselor sau de prestare a serviciilor, calitatea, exactitatea sau alte caracteristici, cu excepția originii geografice, sunt certificate de către titularul mărcii și, pe de altă parte, produsele și serviciile care nu beneficiază de o astfel de certificare”.

În esență, o marcă UE de certificare vizează garantarea unor caracteristici specifice ale anumitor produse și servicii.

Ea indică faptul că produsele și serviciile cuprinse de marcă sunt conforme cu un anumit standard prevăzut în regulamentul de utilizare și controlat de către titularul mărcii de certificare, indiferent de identitatea întreprinderii care produce sau furnizează efectiv produsele și serviciile respective și care utilizează efectiv marca de certificare.

Solicitanții unei mărci de certificare trebuie să includă în cererea lor o declarație în care să menționeze că solicită înregistrarea unei mărci UE de certificare.

Regulamentul de utilizare constituie esența mărcii de certificare. El trebuie transmis în termen de două luni de la depunerea cererii și trebuie să conțină în special:

  • caracteristicile produselor sau serviciilor care urmează să fie certificate;
  • condițiile de reglementare a utilizării mărcii de certificare;
  • măsurile de testare și de supraveghere care trebuie aplicate de titularul mărcii de certificare.

Există două limitări importante pentru o marcă UE de certificare. În primul rând, titularul mărcii nu poate fi o persoană care desfășoară o activitate economică ce implică furnizarea de produse și servicii de tipul celor certificate. Titularul unei mărci de certificare nu poate utiliza marca pentru produsele sau serviciile certificate vizate. În al doilea rând, nu se poate depune cu scopul de a distinge produse sau servicii certificate în privința originii geografice.

Mărcile de certificare trebuie solicitate pentru produsele și serviciile care vor fi certificate de titularul mărcii. În regulamentul de utilizare trebuie inclusă și lista de produse și servicii aferentă unei mărci UE de certificare solicitate.

O marcă de certificare costă 1 500 EUR dacă solicitarea se face prin depunerea unei cereri electronice.

Mai multe informații despre taxe

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Această secțiune conține informații generale despre Regulamentul privind marca UE, ele neavând caracter juridic obligatoriu.
Recomandăm insistent tuturor utilizatorilor sau potențialilor utilizatori să consulte Regulamentul (UE) 2015/2424, disponibil în toate limbile UE.
Rețineți că ghidurile Oficiului reprezintă principalul punct de referință pentru utilizatorii sistemului de mărci al Uniunii Europene și pentru consilierii profesionali care doresc să se asigure că dețin ultimele informații despre practicile de examinare din cadrul EUIPO.

Informațiile referitoare la modificările care au intrat în vigoare la 23 martie 2016 sunt disponibile aici.