Eliminarea cerinței privind reprezentarea grafică

Reprezentarea grafică – Tipuri de marcă

Începând cu 1 octombrie 2017, cerința privind reprezentarea grafică nu se mai aplică la depunerea cererii de înregistrare a mărcii. Aceasta înseamnă că, începând cu data respectivă, semnele vor putea fi reprezentate în orice formă corespunzătoare cu ajutorul tehnologiei general disponibile, cu condiția ca reprezentarea să fie clară, precisă, autonomă, ușor accesibilă, inteligibilă, durabilă și obiectivă.

Rezultatul este un sistem de tip „primești ceea ce vezi”, care își propune să facă înscrierile mărcilor în registrul EUTM mai clare, mai accesibile și mai ușor de căutat.

Articolul 3 din Regulamentul de punere în aplicare a mărcii UE (EUTMIR) prevede norme și cerințe specifice pentru reprezentarea unora dintre cele mai populare tipuri de mărci, inclusiv anumite cerințe tehnice, în conformitate cu natura specifică și cu atributele acesteia.

Obiectivul este de a spori securitatea juridică pentru utilizatori și de a reduce rata obiecțiilor de formalitate.

Tabelul următor conține o listă a celor mai populare tipuri de marcă, reprezentarea acestora, indicații privind necesitatea descrierii mărcii și privind acceptarea formatului acesteia de către EUIPO la depunerea unei mărci la 1 octombrie 2017 sau ulterior acestei date.

Tipul mărcii Descriere necesară? Format solicitat
Verbală Nu N/A Afișează Ascunde

Definiție

„...o marcă compusă exclusiv din cuvinte sau litere, cifre, alte caractere tipografice standard sau o combinație a acestora...”

Reprezentare

Reproducerea semnului în prezentare standard, fără nicio reprezentare grafică sau culoare.

Figurativă Nu JPEG Afișează Ascunde

Definiție

„... o marcă pentru care se utilizează caractere, o stilizare sau o dispunere nestandardizate sau pentru care se utilizează o reprezentare grafică ori o culoare, inclusiv mărci care constau exclusiv în elemente figurative sau într-o combinație de elemente verbale și figurative...”

Reprezentare

Modificarea practicii EUIPO — revendicările de culoare nu mai sunt posibile, reprezentarea trebuie să conțină culorile, după caz, și toate elementele semnului.

Tridimensională Nu JPEG OBJ STL X3D Afișează Ascunde

Definiție

„…o marcă compusă dintr-o formă tridimensională sau extinsă la o astfel de formă, inclusiv containerele, ambalajele, produsul în sine sau aspectul acestora...”. Sintagma „extinsă la” înseamnă că marca poate acoperi nu numai formele în sine, ci și formele care conțin elemente verbale sau figurative, etichete etc.

Reprezentare

„...o reproducere grafică a formei, inclusiv a unei imagini generate de calculator, sau o reproducere fotografică.” Reproducerea grafică sau fotografică poate conține moduri de vizualizare diferite, până la șase dacă nu sunt furnizate pe cale electronică...”. În cazul în care reprezentarea electronică nu este realizată prin intermediul unei imagini generate pe calculator, aceasta poate conține până la șase moduri de vizualizare care trebuie trimise într-un singur fișier JPEG.

De poziționare Opțional (anterior obligatoriu) JPEG Afișează Ascunde

Definiție

„...o marcă care constă în modul specific în care marca este amplasată sau aplicată pe produs...”.

Reprezentare

„...o reproducere care identifică în mod corespunzător poziția și dimensiunea mărcii sau proporția acesteia față de produsele relevante”.
Elementele care nu fac parte din obiectul înregistrării „sunt indicate vizual, de preferință prin linii întrerupte sau punctate.”

Dinamică Opțional JPEG Afișează Ascunde

Definiție

„...o marcă compusă exclusiv dintr-un set de elemente grafice care se repetă cu regularitate...”

Reprezentare

Reprezentarea necesită „o reproducere care prezintă modelul repetitiv.”

De culoare (unică) Nu JPEG Afișează Ascunde

Definiție

„...o marcă compusă exclusiv dintr-o singură culoare fără contururi...”

Reprezentare

„O reproducere a culorii însoțită de indicarea culorii respective prin trimitere la un cod de culori general recunoscut”.
Modificarea practicii — Până la 1 octombrie 2017, codul de culoare nu era obligatoriu. După 1 octombrie 2017, codul de culoare este obligatoriu.

De culoare (combinație de culori) Opțional (anterior obligatoriu) JPEG Afișează Ascunde

Definiție

„...o marcă compusă exclusiv dintr-o combinație de culori fără contururi...”

Reprezentare

O reproducere care „indică dispunerea sistematică a combinației de culori într-o manieră uniformă și prestabilită, însoțită de indicarea respectivelor culori prin trimitere la un cod de culoare general recunoscut”.
Modificarea practicii — Până la 1 octombrie 2017, codul de culoare nu era obligatoriu. După 1 octombrie 2017, codul de culoare este obligatoriu.

Sonoră Nu JPEG MP3 (max. 2 Mb) Afișează Ascunde

Definiție

„...o marcă compusă exclusiv dintr-un sunet sau dintr-o combinație de sunete...”

Reprezentare

„...prin depunerea unui fișier audio care reproduce sunetul sau printr-o reprezentare precisă a sunetului în note muzicale.”
Modificarea practicii — Până la 1 octombrie 2017 cerințele erau: (i) note muzicale (cu fișier de sunet opțional) sau (ii) o sonogramă, care trebuie să fie însoțită de un fișier de sunet.

În mișcare Opțional (anterior obligatoriu) JPEG MP4 (max. 20 Mb) Afișează Ascunde

Definiție

„...o marcă compusă dintr-o deplasare sau o schimbare a poziției elementelor mărcii sau care este extinsă la aceasta...”

Reprezentare

„Un fișier video care arată deplasarea sau schimbarea de poziție, sau o serie de imagini statice secvențiale care arată deplasarea și care pot fi numerotate.” În cazul în care se folosesc imagini statice, acestea pot fi numerotate sau însoțite de o descriere care explică ordinea lor.

Multimedia Nu MP4 (max. 20 Mb) Afișează Ascunde

Definiție

„...o marcă compusă dintr-o combinație de imagini și de sunete sau extinsă la o astfel de combinație...”

Reprezentare

„...un fișier audiovizual care conține combinația imaginilor și a sunetelor”.

Hologramă Nu JPEG MP4 (max. 20 Mb) Afișează Ascunde

Definiție

„...o marcă compusă din elemente cu caracteristici holografice...”

Reprezentare

„...un fișier video sau o reproducere grafică sau fotografică conținând vizualizările necesare pentru a identifica într-o măsură suficientă efectul holografic în ansamblul său.”

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Această secțiune conține informații generale despre Regulamentul privind marca UE, ele neavând caracter juridic obligatoriu.
Recomandăm insistent tuturor utilizatorilor sau potențialilor utilizatori să consulte Regulamentul (UE) 2015/2424, disponibil în toate limbile UE.
Rețineți că ghidurile Oficiului reprezintă principalul punct de referință pentru utilizatorii sistemului de mărci al Uniunii Europene și pentru consilierii profesionali care doresc să se asigure că dețin ultimele informații despre practicile de examinare din cadrul EUIPO.

Informațiile referitoare la modificările care au intrat în vigoare la 23 martie 2016 sunt disponibile aici.