Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Efectuarea unei căutări avansate

Opțiunea „Căutare avansată" vă ajută să efectuați o căutare detaliată cu ajutorul mai multor criterii. Căutările avansate pot fi personalizate pentru a putea căuta anumite cuvinte, expresii care conțin anumite șiruri de cuvinte sau de caractere și norme juridice, printre altele.

Prin opțiunea de căutare avansată puteți căuta documente în oricare din cele patru file: „Decizii referitoare la mărci", „Decizii referitoare la desene și modele industriale", „Hotărâri ale instanțelor naționale" sau „Decizii preliminare". De reținut că hotărârile instanțelor naționale se găsesc în a treia filă, iar celelalte file sunt compuse din documente ale Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), ale Tribunalului și ale Curții de Justiție.

 • Fila pentru decizii referitoare la mărci

  În această filă puteți aplica filtre cu următoarele titluri:

  • Informații privind decizia
  • Titulari și reprezentanți
  • Examinare
  • Opoziție
  • Anulare
  • Camere de recurs
  • Tribunal/Curtea de Justiție

  Fiecare secțiune se poate extinde ca să arate criterii de căutare avansată făcând clic pe săgeata cu vârful în jos downward-pointing arrow. Pentru a ascunde o secțiune, faceți clic pe săgeata cu vârful în sus upward-pointing arrow.

 • Fila pentru decizii referitoare la desene și modele industriale

  În această filă puteți aplica filtre cu următoarele titluri:

  • Informații privind decizia
  • Informații cu privire la cerere
  • Nulitate
  • Camere de recurs
  • Tribunal/Curtea de Justiție

  Fiecare secțiune se poate extinde ca să arate criterii de căutare avansată făcând clic pe săgeata cu vârful în jos downward-pointing arrow. Pentru a ascunde o secțiune, faceți clic pe săgeata cu vârful în sus upward-pointing arrow.

 • File pentru hotărârile instanțelor naționale și deciziile preliminare

  În aceste două file toate câmpurile de căutare sunt active implicit. Anumite câmpuri de căutare pot fi adăugate de mai multe ori, ceea ce vă permite să adăugați, de exemplu, cuvinte cheie suplimentare la aceeași căutare.

 • Criterii de căutare avansată

  Prin opțiunea de căutare avansată puteți efectua căutări detaliate ale deciziilor și hotărârilor legate de PI în baza de date a EUIPO.

  Criteriile implicite de căutare avansată se afișează pe partea dreaptă a instrumentului de jurisprudență eSearch Case Law. Criteriile suplimentare de căutare sunt afișate în partea stângă.

  Adăugarea de criterii de căutare
  Faceți clic pe diferite criterii de căutare din meniul din partea stângă pentru a le adăuga la căutarea dumneavoastră. Câmpul de text respectiv va apărea imediat.

  Eliminarea de criterii de căutare
  Pentru a elimina din listă criterii de căutare, faceți clic pe pictograma de ștergere „X" din dreapta opțiunii pe care vreți să o eliminați.

  Pentru a șterge datele introduse într-un câmp/în toate câmpurile și a restabili valorile implicite ale operatorilor condiționali de căutare, faceți clic pe „Ștergere" în partea de jos a tabelului.

  Pentru a reinițializa criteriile implicite de căutare , faceți clic pe „Reinițializare criterii implicite" în partea de jos a tabelului.

 • Operatori condiționali de căutare

  Cu ajutorul operatorilor condiționali de căutare (și, sau, nu), puteți detalia o căutare în rândul diferitelor criterii de căutare. Operatorii sunt organizați în meniuri verticale, în stânga câmpurilor criteriilor de căutare. Se aplică următoarele reguli:

  • și – se folosește pentru adăugarea unor termeni suplimentari într-o căutare;
  • sau – se folosește pentru introducerea unor termeni alternativi într-o căutare;
  • nu – se folosește pentru excluderea anumitor termeni dintr-o căutare.

  Operatorii condiționali de căutare afectează numai criteriile de căutare de pe același rând.

 • Opțiuni de căutare de text

  Criteriul de căutare de text folosește următoarele convenții:

  • Prin „text" se înțelege orice caracter alfanumeric. În câmpul de text poate fi introdus orice caracter, dar asteriscul (*), semnul întrebării (?), cratima (-) și ghilimelele („") sunt metacaractere care au anumite funcții. Pentru mai multe informații despre ele, a se vedea secțiunea de mai jos despre „metacaractere".
  • Câmpul de text nu face diferențiere între literele mari și literele mici: de exemplu, dacă introduceți „coke" sau „Coke" veți obține aceleași rezultate.
  • Sistemul de căutare nu recunoaște caracterele speciale; de exemplu, dacă introduceți „Müller" sau „Muller" veți obține aceleași rezultate.
  • Metacaracterele (*) sau (?) se pot folosi în orice șir de căutare în care unul sau mai multe caractere pot fi necunoscute.
 • Metacaractere

  Un „metacaracter" poate fi folosit pentru a executa în căutări funcții speciale.

  Semnul întrebării (?)
  Acesta înlocuiește un singur caracter necunoscut.

  De exemplu, dacă introduceți „compl?ment", rezultatele căutării vor cuprinde atât „complement", cât și „compliment".

  Într-un șir de căutare se pot introduce mai multe semne de întrebare.

  N.B.: Semnul întrebării nu înlocuiește un spațiu (spre deosebire de asterisc).

  Asteriscul (*)
  Acesta înlocuiește unul sau mai multe caractere necunoscute (inclusiv spații).

  De exemplu, dacă introduceți „compl*ment", rezultatele căutării vor cuprinde atât „compliment", cât și „Management complet".

  Într-un șir de căutare, asteriscul poate fi utilizat împreună cu semnul întrebării.

  De exemplu, „admis*" va da rezultate care vor conține cuvintele admisie, admisibil și admisibilitate.

  Ghilimelele („ ")
  Punerea unui cuvânt sau a unei expresii între ghilimele dă motorului de căutare comanda să afișeze numai rezultatele care conțin expresia aflată între ghilimele.

  De exemplu, dacă scrieți „traducerea probelor" veți obține numai documentele care conțin formularea „traducerea probelor", nu și documente care conțin „traduceri ale probelor" sau documente cu cuvântul „traducerea", dar care nu sunt urmate imediat de „probelor".

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.