Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Întrebări frecvente

Aspecte generale

1. Ce se va întâmpla cu marca mea?

2. Se va schimba modul în care colaborez cu Oficiul?

3. De unde pot obține informații despre practica privind mărcile în conformitate cu regulamentul de modificare?

Taxe

4. Ce să fac dacă primesc o factură pe care nu o recunosc?

5. Ce diferențe există între vechiul sistem de taxe pentru mărci și cel nou?

6. Dacă s-au efectuat plăți în exces conform schimbărilor din sistemul de taxe, vor fi acestea rambursate?

7. Noi depuneri – trebuie să plătesc taxele „vechi" sau pe cele „noi"?

Declarație în temeiul articolului 28 alineatul (8) din RMUE

8. Cine poate face o declarație în temeiul articolului 28 alineatul (8) din Regulamentul privind marca UE?

9. Când se poate face o declarație în temeiul articolului 28 alineatul (8) din Regulamentul privind marca UE?

10. Ce formular trebuie să folosesc pentru o declarație în temeiul articolului 28 alineatul (8) din Regulamentul privind marca UE?

Reînnoirea

11. Ce dată contează la calcularea taxelor de reînnoire aplicabile unei mărci a UE?

12. Pentru o marcă supusă vechii taxe de reînnoire, poate proprietarul să amâne plata și să achite noua taxă redusă în „perioada de grație" de șase luni?

13. Perioada de bază pentru reînnoire expiră la sfârșitul lunii sau la data exactă?Aspecte generale

1. Ce se va întâmpla cu marca mea?

La intrarea în vigoare a regulamentului de modificare, mărcile comunitare actuale și cererile de înregistrare a mărcilor comunitare existente vor deveni automat mărci ale Uniunii Europene și cereri de înregistrare de mărci ale Uniunii Europene . Utilizatorii nu vor trebui să ia nicio măsură.

2. Se va schimba modul în care colaborez cu Oficiul?

Nu. Toate cererile noastre de înregistrare depuse online vor fi actualizate și gata de utilizare la data intrării în vigoare a regulamentului de modificare. Noua structură a taxelor se va reflecta în cererea online de înregistrare a mărcii și în toate celelalte cereri disponibile pe site-ul nostru. Calculatorul de taxe și lista completă a taxelor vor fi actualizate conform noii structuri a taxelor la data intrării în vigoare a regulamentului de modificare.

3. De unde pot obține informații despre practica privind mărcile în conformitate cu regulamentul de modificare?

La 23.3.2016, data intrării în vigoare a regulamentului de modificare, va intra în vigoare și o versiune actualizată a ghidurilor privind examinarea, care va reflecta modificările introduse de schimbările intervenite în practica de examinare a mărcilor din cadrul Oficiului. Aceste informații vor fi disponibile pe pagina despre practica actuală privind mărcile De asemenea, sunt disponibile mai multe informații în buletinul informativ al Oficiului, Alicante News, care oferă informații actualizate despre Oficiu și pe teme de proprietate intelectuală.

 

Taxe

4. Ce să fac dacă primesc o factură pe care nu o recunosc?

Dacă primiți o scrisoare sau o factură, verificați cu atenție ce vi se oferă și dacă sursa este autentică. Dacă aveți îndoieli, consultați-vă cu consilierii dumneavoastră juridici sau contactați-ne Mai multe informații despre facturi înșelătoare se pot găsi aici

5. Ce diferențe există între vechiul sistem de taxe pentru mărci și cel nou?

Regulamentul de modificare care intră în vigoare la 23.3.2016 introduce o scădere totală a taxelor care se plătesc Oficiului pentru aspecte legate de mărci și un nou sistem o taxă pe clasă pentru taxele de cererile de înregistrare și reînnoire. Toate taxele sunt menționate în anexa I din regulamentul de modificare, iar online sunt disponibile mai multe informații, inclusiv tabele de comparație a taxelor vechi și noi pentru cereri de înregistrare, reînnoiri, opoziții, anulări și contestații privind mărcile UE.

6. Dacă s-au efectuat plăți în exces conform schimbărilor din sistemul de taxe, vor fi acestea rambursate?

Da. La data de 29 ianuarie, președintele a publicat online planificarea rambursărilor de taxe de reînnoire achitate în exces. Metoda de rambursare va varia în funcție de metoda de plată folosită. Consultați această publicare online de noutăți care explică în detaliu cum se vor rambursa taxele.

7. Depuneri noi – trebuie achitate taxele „vechi" sau cele „noi"?

Data depunerii unei cereri de înregistrare a unei mărci UE, a unei notificări de opoziție, a unei cereri de revocare sau de declarare a nulității (anulare) sau a unei contestații (în legătură cu mărci UE) va determina ce taxă trebuie plătită (în sistem vechi sau nou).

Dacă data depunerii este anterioară intrării în vigoare a noului regulament (respectiv anterioară datei de 23.3.2016), se aplică sistemul vechi de taxe, chiar dacă plata se efectuează după intrarea în vigoare a noului regulament, inclusiv calculul eventualelor taxe suplimentare pentru plata întârziată, dacă este cazul. Dacă data depunerii este după intrarea în vigoare a noului regulament (respectiv data de 23.3.2016 sau o dată ulterioară), se aplică sistemul nou de taxe. Principiul este ca acțiunea respectivă, după efectuarea plății, să producă efecte cu începere de la data depunerii, adică de la data la care este considerată a fi depusă.

De exemplu, dacă perioada de opoziție de trei luni este de la 1.2.2016 la 30.4.2016, iar opoziția este depusă pe 1.3.2016, opozantul va trebui să plătească taxa veche (350 EUR). Dacă însă, în același exemplu, opoziția este depusă pe 15.4.2016, opozantul va trebui să plătească taxa nouă (320 EUR). Opozantul nu poate să depună opoziția pe 1.3.2016 și să aștepte să plătească taxa nouă pe 30.4.2016 deoarece, deși plata ar fi efectuată în termenul de trei luni de opoziție, data depunerii notificării de opoziție (și efectele sale) este anterioară intrării în vigoare a noului regulament.

 

Declarație în temeiul articolului 28 alineatul (8) din Regulamentul privind marca UE

8. Cine poate face o declarație în temeiul articolului 28 alineatul (8) din Regulamentul privind marca UE?

Titularii de mărci UE sau de înregistrări internaționale care desemnează UE, depuse sau desemnate înainte de 22.6.2012 și înregistrate înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2015/2424 din 16 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca UE care conțin întregul titlu al unei clase din Clasificarea de la Nisa.

9. Când se poate face o declarație în temeiul articolului 28 alineatul (8) din Regulamentul privind marca UE?

Declarațiile în temeiul articolului 28 alineatul (8) din Regulamentul privind marca UE trebuie făcute între 23 martie 2016 și 24 septembrie 2016, inclusiv.

10. Ce formular trebuie să folosesc pentru o declarație în temeiul articolului 28 alineatul (8) din Regulamentul privind marca UE?

Oficiul a creat un nou formular online de cerere de înscriere, și anume subtipul „Declarație în temeiul articolului 28 alineatul (8)" în cadrul tipului „Înscriere marcă UE". Formularul va fi disponibil începând cu 23 martie 2016, în secțiunea Formulare și cereri Utilizatorii trebuie să se conecteze pentru a depune cererea online. Titularii care doresc să depună cererea pe hârtie trebuie să folosească formularul obișnuit, „Cerere de înscriere". Pentru fiecare marcă UE se poate depune un singur formular.
Pentru mai multe informații, consultați întrebările frecvente detaliate referitoare la declarațiile în temeiul articolului 28 alineatul (8) din Regulamentul privind marca UE

 

Reînnoirea

11. Ce dată contează la calcularea taxelor de reînnoire aplicabile unei mărci a UE?

Data de calcul pentru stabilirea taxelor de reînnoire care trebuie achitate este „data de expirare" a mărcii. Toate mărcile UE care au data de expirare anterioară datei de 23.3.2016 vor fi supuse vechiului sistem de taxe indiferent de data la care sunt achitate. Toate mărcile UE care au data de expirare pe 23.3.2016 sau după această dată vor fi supuse noului sistem de taxe. Acest lucru a fost confirmat prin Comunicarea nr. 2/2016 a președintelui Oficiului din 20 ianuarie 2016 și sunt disponibile informații suplimentare online aici.

12. Pentru o marcă supusă vechiului sistem de reînnoire, poate titularul să amâne plata și să achite noua taxă redusă în „perioada de grație" de șase luni?

Nu. Data de calcul pentru stabilirea taxelor de reînnoire care trebuie plătite este „data de expirare" a mărcii și este încă aplicabilă chiar dacă titularul decide să aștepte și să achite mai târziu, în „perioada de grație" suplimentară de șase luni. În cazurile în care data expirării mărcii este anterioară datei de 23.3.2016, chiar dacă titularul achită taxa după intrarea în vigoare a noului regulament de modificare, calculul tuturor suprataxelor pentru plată întârziată (și anume 25% din taxa de reînnoire plătită târziu) se va face pe baza taxei scadente la data expirării mărcii.

13. Perioada de bază a reînnoirii expiră la sfârșitul lunii sau la data exactă?

Conform actualului Regulament privind marca comunitară, cererea de reînnoire poate fi depusă și taxa de reînnoire poate fi achitată până la sfârșitul lunii în care expiră înregistrarea mărcii, iar „perioada de grație" suplimentară de șase luni pentru reînnoire începe să curgă din prima zi după sfârșitul lunii.

Conform noului regulament de modificare, se modifică acest articol, iar cererea de reînnoire trebuie depusă și taxa de reînnoire trebuie achitată în perioada de șase luni anterioară expirării datei de înregistrare (altfel spus a „datei de expirare" a mărcii) și perioada de grație suplimentară de șase luni pentru reînnoire începe să curgă din ziua următoare datei de expirare.

Totuși, Oficiul a luat măsuri tranzitorii pentru mărcile pentru care perioada de bază de șase luni pentru reînnoire a început înainte de intrarea în vigoare a noului regulament de modificare, 23.3.2016. Pentru aceste mărci, se va aplica „vechea" metodă de calcul, chiar dacă data lor de expirare este după 23.3.2016. Acest lucru înseamnă că mărcile UE care expiră la 22.9.2016 vor fi primele la care se aplică pe deplin noua metodă de calcul a perioadelor de reînnoire.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.