Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Schimbări la nivelul instituției

Prin reforma introdusă de regulament se dorește simplificarea procedurilor și creșterea securității juridice, precum și definirea clară a tuturor sarcinilor Oficiului, inclusiv a cadrului de cooperare și convergență a practicilor stabilit între Oficiu și oficiile naționale și regionale pentru proprietate intelectuală din UE.

 

Schimbarea denumirii

Logo OAPI
Logo EUIPO
 

Înainte de 23 martie

După 23 martie

 

Adaptarea la Tratatul de la Lisabona: schimbarea numelui

Terminologia regulamentului este adaptată după Tratatul de la Lisabona, toate trimiterile la Comunitate fiind înlocuite cu trimiteri la Uniunea Europeană sau, în anumite situații, la Uniune. Mai precis, aceasta înseamnă că termenul „marcă comunitară” este înlocuit acum cu „marcă a Uniunii Europene”. Mărcile comunitare actuale și cererile de înregistrare a mărcilor comunitare existente au devenit automat mărci ale Uniunii Europene și cereri de înregistrare a mărcilor Uniunii Europene odată cu intrarea în vigoare a regulamentului de modificare, iar Regulamentul privind marca comunitară a devenit acum Regulamentul privind marca Uniunii Europene.

 

Activități de cooperare

Regulamentul de modificare introduce un cadru juridic solid pentru cooperarea existentă între Oficiu și oficiile statelor membre. Un alt aspect important al noului cadru este că prevede consultarea reprezentanților utilizatorilor în legătură cu proiecte de cooperare, în special în fazele de definire a proiectelor și evaluare a rezultatelor lor.

 

Domenii de cooperare

Regulamentul de modificare include o listă neexhaustivă a domeniilor de activitate care urmează să fie tratate în cadrul cooperării dintre Oficiu și oficiile statelor membre, și anume:

  • stabilirea de standarde și practici comune;
  • crearea de baze de date și portaluri comune;
  • schimbul de date și informații, precum și schimbul de expertiză și asistență tehnică;
  • sensibilizarea cu privire la sistemul de mărci și lupta împotriva contrafacerii.

Printre schimbările la nivelul instituției se numără:

  • președintele OAPI devine directorul executiv al EUIPO;
  • pentru prima dată, există un reprezentant al Parlamentului European în consiliul de administrație și în comitetul bugetar.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.