Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Întrebări de bază

 

Sistemul mărcilor Uniunii Europene constă într-o singură procedură de înregistrare, care acordă titularului un drept exclusiv în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.
Oficiul vă recomandă să consultați lista de verificare de pe site înainte să depuneți o cerere de înregistrare a unei mărci UE.
Informații suplimentare:


Domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (Regulamentul privind marca UE) se extinde la anumite teritorii care au relații speciale cu statele membre ale UE. Oficiul, împreună cu Comisia Europeană, prezintă în lista de mai jos situația în temeiul legislației UE pentru unele dintre teritoriile relevante.

Fac parte din teritoriul UE[1]

Nu fac parte din teritoriul UE[2]

Insulele Åland

Partea de nord a Ciprului

Martinica

Insulele Feroe

Guadelupa

Groenlanda

Saint-Martin (FR)

Saint-Barthélemy

Guyana Franceză

Noua Caledonie

Réunion

Polinezia Franceză

Azore

Teritoriile Australe și Antarctice Franceze

Madeira

Wallis și Futuna

Ceuta și Melilla

Saint-Pierre și Miquelon

Insulele Canare

Aruba

Mayotte

Bonaire

Curaçao

Saba

Sint Eustatius

 

Sint Maarten (NL)

Vă rugăm să rețineți că această listă este doar orientativă, fără caracter obligatoriu și neexhaustivă, fiind întocmită în scop informativ.O marcă națională oferă protecție numai în statul membru în care a fost înregistrată, în timp ce marca UE dă titularului dreptul exclusiv în toate statele membre actuale și viitoare ale UE.
Solicitanții hotărăsc dacă vor să obțină o înregistrare națională, regională, la nivelul UE sau internațională a mărcii lor.
Mai multe informații despre avantajele înregistrării unei mărci a Uniunii Europene.


Orice persoană fizică sau juridică, inclusiv orice autoritate înființată în temeiul dreptului public, poate fi titulara unei mărci UE.
Faceți clic aici pentru mai multe informații despre dreptul de proprietate.
Puteți consulta și Ghidul, Partea B, Examinarea, secțiunea 2, Formalități, punctul 2.1


Produs/bun: orice articol care poate fi comercializat.

Serviciu: furnizarea unor activități în conformitate cu nevoile oamenilor.

Cererea dvs. de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene trebuie să conțină o reprezentare a mărcii pe care vreți să o înregistrați și o listă de produse și/sau servicii pe care le acoperă marca (vezi articolul 31 din Regulamentul privind marca UE pentru condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cererile sau Ghidul, Partea B, Examinarea, secțiunea 2, Formalități, punctul 4 pentru mai multe informații).

Pentru crearea listei de produse și servicii, EUIPO pune la dispoziție următoarele instrumente online


Da, se poate obține o înregistrare națională. În UE, există un sistem pe patru niveluri pentru înregistrarea mărcilor. Alegerea dumneavoastră depinde de necesitățile propriei activități.
Mai multe informații despre mărcile din Uniunea Europeană.


Cele două îndeplinesc funcții esențiale diferite.
  • Un desen sau model are ca scop principal stabilirea formei unui produs.
  • Marca se aplică tot unui produs (vezi exemple). Principala funcție a mărcii este de a identifica o anumită origine comercială pentru produse și/sau servicii specifice.
EUIPO oferă cursuri de proprietate intelectuală (PI) disponibile pentru toate nivelurile pe portalul de învățare electronică.


Da, o marcă poate fi utilizată în orice stadiu, inclusiv înainte de depunerea cererii. Utilizarea mărcii nu garantează, însă, înregistrarea ei.


Legislația Uniunii privind mărcile prevede „obligația” titularului unei mărci înregistrate de a asigura utilizarea importantă a mărcii respective.
Mai multe informații despre dovada utilizării și utilizarea efectivă se găsesc în Ghid, Partea C, Opoziția, Secțiunea 6, Dovada utilizării, punctul 1.1, Funcția dovezii utilizării.


Protecția mărcii UE se obține prin înregistrare, dar cererea de înregistrare a mărcii UE îl îndreptățește pe solicitant să formuleze opoziții împotriva eventualelor cereri ulterioare de înregistrare a unor mărci identice sau similare cu marca sa, pentru produse și/sau servicii identice sau înrudite (vezi „Întrebări frecvente despre opoziție” la secțiunea 8).
În plus, o cerere de înregistrare a unei mărci UE poate fi transferată, poate fi grevată de drepturi reale, poate face obiectul executării silite, poate fi implicată în proceduri de insolvență și poate fi transmisă prin licență, printre alte posibilități. Toate schimbările din Registru pot fi găsite în Ghid, Partea E, Operațiuni de registru.


Nu, nu există niciun temei legal care să impună utilizarea lor, dar titularul mărcii este liber să le utilizeze.


Dacă vreți să ștergeți elementul, dar ați depus deja cererea, trebuie să cereți o modificare/schimbare a mărcii UE. Dacă marca este deja înregistrată, modificarea comportă o taxă de 200 EUR.


Pentru a reduce la minimum posibilele conflicte, este important să căutați mărcile înainte să depuneți cererea. Puteți căuta mărcile înregistrate, prin instrumentele online ale Oficului, în două baze de date ale EUIPO, eSearch plus și TMview.
 


Stadiul cererilor în curs se poate urmări online prin User Area și/sau eSearch plus.
Cererile EUIPO se publică online pe eSearch plus, o bază de date care vă oferă informații detaliate despre mărci, desene și modele, titulari, reprezentanți și buletine.
Procedura de înregistrare are patru etape. Mai multe informații.


Informațiile despre respectarea termenelor procedurilor se găsesc în Carta serviciilor EUIPO. Oficiul produce rapoarte trimestriale care urmăresc performanța la diferiți indicatori, inclusiv respectarea termenelor.


O înregistrare a unei mărci UE este valabilă 10 ani, dar poate fi reînnoită nelimitat.
Mai multe informații despre cum să vă administrați marca UE.
Studii și rapoarte despre proprietatea intelectuală sunt disponibile pe site-ul Observatorului European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală.

Linkuri către studii și rapoarte despre proprietatea intelectuală.


EUIPO colaborează cu oficiile de proprietate intelectuală din Uniunea Europeană, organizații internaționale și grupuri de utilizatori pentru armonizarea practicilor și a instrumentelor din Uniunea Europeană, creând o Rețea europeană pentru mărci, desene și modele industriale.


Numele de domeniu se folosește pe internet pentru a identifica anumite pagini web. Fiecare nume de domeniu are un sufix care indică domeniul rădăcină căruia îi aparține. Domeniul rădăcină este partea din numele de domeniu internet care se află în dreapta, după ultimul punct.
Mai multe informații despre numele de domeniu rădăcină .eu și variantele sale în alte alfabete.


Întrebările și răspunsurile oferite pe această pagină servesc unui scop pur informativ și nu reprezintă o referință juridică. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați regulamentele privind marca Uniunii Europene și desenele sau modelele comunitare sau ghidul privind mărcile UE/desenele sau modelele.

Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor dvs. personale de către Oficiu, consultați Declarația de protecție a datelor.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.