Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Contestații

 

Prin completarea și depunerea unei contestații. Acest lucru trebuie făcut în termen de 2 luni de la data deciziei pe care doriți să o contestați (adică data notificării deciziei).
De asemenea, rețineți că această contestație trebuie depusă în limba de procedură (care este limba deciziei contestate).

De asemenea, o contestație trebuie să includă o „expunere de motive” în care sunt menționate motivele pentru care considerați că decizia inițială a fost greșită. Aceasta nu trebuie să fie depusă odată cu contestația, ci în termen de 4 luni de la data notificării deciziei contestate.

Puteți utiliza noua secțiune eAppeal, care permite utilizatorilor să depună o contestație online. Noul instrument oferă orientări clare utilizatorilor, o interfață îmbunătățită și accesibilă și reduce riscul de greșeli.
 
Informații suplimentare privind modalitatea de depunere a unei contestații.
Pentru informații suplimentare, accesați zona pentru utilizatori.
Pentru informații suplimentare, consultați notele privind Formularul de contestație.


Informații suplimentare privind taxele de contestație pentru mărci și desene/modele UE.


Nu.


Contestația se depune în limba de procedură a deciziei contestate.


Nu. Aceste termene sunt stabilite prin lege (Regulamentul privind marca UE), astfel cum au convenit statele membre ale Uniunii Europene, iar camerele de recurs nu le pot modifica.
Singura opțiune este depunerea la Oficiu a unei cereri de restitutio in integrum (versiunea latină pentru „repunerea în drepturi”), cu efect de restabilire a drepturilor pe care le-ați pierdut. Condițiile sunt destul de stricte — de exemplu, trebuie să dovediți că ați întreprins toate măsurile necesare pentru a respecta termenele stabilite de lege. În plus, există și alte cerințe (vezi Ghidul, partea A, Reguli generale, secțiunea 8, Restitutio in Integrum), inclusiv o taxă.
 
Pentru informații suplimentare, consultați Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (codificare) articolul 104, disponibil și pe site-ul Oficiului, Law & practice, Noul regulament privind marca UE.
 
Pentru informații suplimentare, consultați Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare.


Da. Persoana care face contestație este „reclamant”, în vreme ce cealaltă parte este denumită „pârât”. Pârâtul poate prezenta observații cu privire la expunerea de motive a reclamantului în termen de 2 luni de la notificare.
În cazul în care aceste observații sunt furnizate de pârât, reclamantul, în caz excepțional ca urmare a unei cereri din partea camerei de recurs, poate depune o cerere motivată pentru a le răspunde. După transmiterea acestui răspuns, pârâtul va avea, la rândul său, posibilitatea de a depune un memoriu în duplică.


Depinde. De exemplu, termenele stabilite de regulament, în care camera de recurs nu dispune de nicio marjă de apreciere (cum ar fi pentru depunerea unei contestații sau a unei expuneri de motive), nu pot fi prelungite. În aceste cazuri, singura opțiune este obținerea unei restituiri.
Pe de altă parte, termenele stabilite de camera de recurs și cele stipulate în regulament, unde există o anumită marjă de apreciere, pot fi prelungite (de exemplu, timp suplimentar pentru a prezenta documente sau observații).
Cu toate acestea, există anumite condiții. Prelungirea este posibilă numai dacă solicitarea relevantă este formulată și primită înainte de expirarea termenului inițial. Părțile trebuie să justifice și să prezinte motive în fiecare cerere de prelungire. În lipsa unor motive sau justificări pentru prelungire, cererea va fi refuzată. În cazul în care o cerere este formulată în comun de două părți, ambele părți trebuie să o semneze.
În general, se vor refuza mai multe prelungiri ale aceluiași termen, cu excepția situațiilor excepționale susținute de dovezi care justifică o prelungire suplimentară.


Da. Persoana care face o contestație este „reclamant”, iar cealaltă parte este denumită „pârât”. Pârâtul poate prezenta observații cu privire la expunerea de motive a părții recurente. De obicei, camera de recurs stabilește acest termen la 2 luni de la notificarea expunerii de motive.
În cazul în care aceste observații sunt furnizate de pârât, reclamantul poate fi invitat, în mod excepțional, să răspundă (tot în termen de 2 luni de la notificarea răspunsului). Pârâtul poate depune un memoriu în duplică.

Informații suplimentare privind apărarea drepturilor dumneavoastră.


Utilizarea procedurii de contestație accelerată poate fi justificată în cazuri excepționale, când urgența este de așa natură încât orice întârziere ar putea însemna un risc semnificativ de producere a unui prejudiciu. Procedurile de contestație accelerate urmează o procedură rapidă, sunt tratate cu prioritate (și nu în ordine cronologică), iar părțile trebuie să se limiteze, în principiu, la un singur set de observații fiecare.
Dacă o parte dorește să solicite un tratament rapid, trebuie să facă acest lucru depunând cererea într-un document separat. Cererea trebuie să includă documente justificative care să ateste urgența cazului.


Da. Acesta se numește „contestație incidentă” și trebuie formulată în limita de timp pentru înregistrarea observațiilor ca răspuns la expunerea de motive. Contestația incidentă trebuie formulată într-un document separat.

Informații suplimentare privind cererile de declarare a nulității pot fi găsite în Ghid, Examinarea cererilor de declarare a nulității unui desen sau model industrial.


După o zi de la notificarea părților, toate deciziile sunt puse la dispoziție în versiunea lingvistică originală, la secțiunea eSearch Jurisprudență. După aproximativ o lună, în baza de date se încarcă și o traducere neoficială în limba engleză.

Pentru informații suplimentare, vizitați secțiunea Camere de recurs.


Întrebările și răspunsurile oferite pe această pagină servesc unui scop pur informativ și nu reprezintă o referință juridică. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați regulamentele privind marca Uniunii Europene și desenele sau modelele comunitare sau ghidul privind mărcile UE/desenele sau modelele.

Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor dvs. personale de către Oficiu, consultați Declarația de protecție a datelor.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.