Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Extinderea UE

 

După eventuale extinderi viitoare ale Uniunii Europene, orice marcă UE și desen sau model industrial comunitar înregistrat sau a căror înregistrare a fost solicitată înaintea aderării unor țări noi vor fi extinse automat la noul (noile) stat(e) membru (membre), fără să mai fie necesare alte formalități sau taxe.
 
Pentru informații suplimentare, consultați Ghidul, Partea A, Norme generale, secțiunea 9, Extindere.

Nu. Mărcile UE extinse (înregistrările de mărci UE sau cererile de înregistrare a unor mărci UE în curs) nu pot fi contestate pe baza unor motive absolute care se aplică numai din cauza aderării noilor state membre. De exemplu, dacă o marcă UE existentă înregistrată este alcătuită dintr-un cuvânt care are caracter descriptiv în limba unuia dintre noile state membre, acesta nu va constitui un motiv pentru depunerea unei cereri de declarare a nulității, conform Regulamentului privind marca UE.

Mai multe informații despre mărcile din Uniunea Europeană.

Nu. Mărcile UE care au fost depuse sau înregistrate înainte de aderarea unor noi state membre nu vor fi traduse sau publicate în noile limbi. Totuși, începând cu data aderării, noile limbi oficiale ale statelor membre au devenit limbi oficiale ale UE și ca atare toate mărcile UE depuse la acea dată sau ulterior vor fi traduse în noile limbi oficiale.

Da. Titularii unor drepturi naționale anterioare pot interzice utilizarea (doar a) mărcilor UE extinse pe teritoriul unui nou stat membru, în conformitate cu legislația lor națională, dacă sunt îndeplinite două condiții. În primul rând, drepturile anterioare trebuie să fi fost înregistrate, solicitate sau obținute în noul stat membru înainte de data aderării statului respectiv, iar în al doilea rând, drepturile anterioare trebuie să fi fost obținute cu bună-credință. Această dispoziție garantează caracterul unitar al sistemului de mărci UE, deoarece o marcă UE rămâne valabilă în toate statele membre ale UE, dar nu poate fi utilizată numai în „noul stat membru”, unde există un drept anterior aflat în conflict cu cel actual.

Pentru informații suplimentare, consultați Decizia nr. 2013-3 a președintelui Camerei de recurs din 5.7.2013 privind soluționarea amiabilă a litigiilor, „Decizia privind medierea”.

Conform acordului de retragere încheiat între UE și Regatul Unit (consultați cele mai recente știri aici), Regatul Unit a părăsit UE la 1 februarie 2020.

Perioada de tranziție prevăzută în acordul menționat, în cursul căreia dreptul Uniunii (inclusiv Regulamentul privind marca Uniunii Europene și Regulamentul privind desenele sau modelele industriale comunitare înregistrate, precum și instrumentele lor de punere în aplicare) a continuat să se aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestuia, s-a încheiat la 31 decembrie 2020.

Pentru mai multe informații, consultați:

Întrebările și răspunsurile oferite pe această pagină servesc unui scop pur informativ și nu reprezintă o referință juridică. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați regulamentele privind marca Uniunii Europene și desenele sau modelele comunitare sau ghidul privind mărcile UE/desenele sau modelele.

Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor dvs. personale de către Oficiu, consultați Declarația de protecție a datelor.
 

Site-ul nostru folosește module cookie pentru a consolida funcționalitățile tehnice care facilitează utilizarea sa. De asemenea, folosește și analize. Faceți clic pentru mai multe informații