Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Înregistrarea

 

Registrul mărcilor Uniunii Europene conține detalii despre toate cererile și înregistrările de mărci UE, astfel cum sunt descrise la articolul 111 din Regulamentul privind marca Uniunii Europene.
Registrul desenelor sau modelor industriale comunitare conține detalii legate de înregistrarea unui desen/model comunitar.
Registrul este actualizat în permanență pentru a urmări modificările aduse informațiilor privind mărcile pe care le stabilește regulamentul, cum ar fi detalii privind dreptul de proprietate, acordarea unei licențe sau a unui drept real și revendicările seniorității unei mărci.
Oficiul publică un Buletin al mărcilor UE și un Buletin al desenelor sau modelelor industriale comunitare care conțin înscrieri și alte detalii în registru accesibile pentru consultare publică.
Pentru o mai bună înțelegere a buletinelor, Oficiul dispune și de vademecumuri, care sunt ghiduri ce explică elementele publicate în buletine.
Sunt disponibile două vademecumuri: unul pentru mărcile UE și unul pentru desenele sau modele industriale comunitare.

Link către Buletine (Vademecum).


O înscriere în registru este o înscriere efectuată de Oficiu.
Înscrierile se efectuează pentru modificarea informațiilor din registru – actualizarea sau modificarea informațiilor introduse anterior în dosarele cererilor sau înregistrărilor pentru o marcă UE și un desen sau model comunitar.
Cele mai obișnuite înscrieri sunt: transferuri/modificări de drepturi de proprietate, numirea unui reprezentant, schimbări de nume și/sau adresă a proprietarului, revendicări de senioritate, licențe etc.
Toate aceste înscrieri sunt enumerate în:
  • Articolul 111 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE pentru mărcile UE;
  • Articolul 69 alineatul (3) din RADMIC pentru desenele sau modelele industriale comunitare înregistrate.
O intrare în registru reprezintă o înscriere efectuată de Oficiu. Acestea sunt, în principal, modificări ale informațiilor proprietarului, ale licențelor și ale drepturilor reale. Mai multe informații despre administrarea desenului sau modelului și păstrarea actualizată a informațiilor din registru sunt disponibile în fila „Drept de proprietate” din secțiunea „Administrare” a site-ului web.

Pentru informații suplimentare, consultați Ghidul, Examinarea cererilor de înregistrare a desenelor sau modelelor industriale comunitare.


Modificările se pot face ușor online, din User Area. Accesați „User Area” și din meniul Opțiuni vă puteți modifica datele personale în mod corespunzător.

Informații suplimentare referitoare la modificarea datelor cu caracter personal pentru titulari.

Pentru informații suplimentare privind operațiunile de înregistrare, consultați Ghidul, Partea E: Operațiuni de registru, secțiunea 1, Modificări ale unei înregistrări.


Cererile de transfer sunt o excepție și se achită o taxă. Vă rugăm să consultați secțiunea de taxe care se plătesc direct la EUIPO pentru informații detaliate referitoare la transferul unei licențe (vezi codul F‑023).

Informații suplimentare referitoare la modificarea datelor cu caracter personal pentru titulari.

Pentru informații suplimentare cu privire la transferul pentru DMIC, consultați Ghidul, Examinarea cererilor de înregistrare a desenelor sau modelelor industriale comunitare.


Acest lucru depinde de legislația națională sub incidența căreia intră entitatea juridică, și anume dacă schimbarea formei juridice a întreprinderii este considerată drept o schimbare în identitatea întreprinderii (caz în care va fi înscrisă ca transfer) sau nu.

Pentru informații suplimentare, consultați Ghidul, Partea E, Operațiuni de registru, secțiunea 3, Mărcile UE și Desenele/modelele înregistrate ca obiecte de proprietate, capitolul 1, Transferul.


Dacă fuziunea implică o schimbare privind identitatea entităților juridice afectate, aceasta va fi înregistrată ca transfer. În situația în care titularul unei mărci UE sau a unei cereri de marcă UE absoarbe altă întreprindere, dacă aceasta nu presupune o schimbare de identitate în ceea ce-l privește pe titular, transferul dreptului de proprietate nu ar trebui procesat.

Pentru informații suplimentare, consultați Ghidul, Partea E, Operațiuni de registru, secțiunea 3, Mărcile UE și Desenele/modelele înregistrate ca obiecte de proprietate, capitolul 1, Transferul.


Este suficient ca părțile să fie de acord cu înregistrarea transferului dreptului de proprietate în registru. O cerere în acest sens semnată de ambele părți va fi suficientă. Dacă părțile numesc un reprezentant autorizat comun în fața Oficiului, acesta poate semna cererea în numele lor. În acest caz, nu este nevoie să depuneți o dovadă suplimentară a transferului, cum ar fi o copie a actului de transfer. În toate celelalte cazuri este necesară o dovadă a transferului (copie după actul de transfer).

Mai multe detalii despre cerințele formale și de fond ale unei cereri de înregistrare a unui transfer al dreptului de proprietate pot fi găsite în Ghid, Partea E, Operațiuni de registru, secțiunea 3, Mărcile UE și Desenele/modelele înregistrate ca obiecte de proprietate, capitolul 1, Transferul.


Da, cererile sau înregistrările pot fi divizate ca urmare a unei divizări sau a unui transfer parțial.
În timp ce transferul parțial este gratuit și implică o schimbare a dreptului de proprietate asupra mărcii transferate, cererea de divizare a unei mărci, însă, face obiectul unei taxe, iar marca divizată rămâne la același proprietar. Dacă taxa nu este achitată, se consideră că cererea nu a fost depusă.
Divizarea nu este disponibilă pentru o cerere internațională în temeiul Protocolului de la Madrid care desemnează UE. EUIPO nu are competența de a diviza o desemnare internațională.
 
Pentru informații suplimentare privind taxa pentru declararea divizării mărcii UE, vă rugăm să consultați lista de taxe care se plătesc direct la EUIPO.

Mai multe detalii despre cererile de înregistrare a unui transfer parțial al dreptului de proprietate pot fi găsite în Ghid, Partea E, Operațiuni de registru, secțiunea 3, Mărcile UE și Desenele/modelele înregistrate ca obiecte de proprietate, capitolul 1, Transferul.

Mai multe detalii despre divizări pot fi găsite în Ghid, Partea E, Operațiuni de registru, secțiunea 1, Modificări ale unei înregistrări, punctul 5, Divizarea.


Registrul mărcilor Uniunii Europene și Registrul desenelor/modelelor industriale comunitare sunt accesibile publicului larg.

Dosarele sunt disponibile spre consultare dacă se trimite o cerere scrisă și se plătesc taxele. Dosarele conțin și elemente care nu fac parte din Registru și pot fi de interes pentru terți, cum ar fi o scurtă descriere a desenului sau modelului industrial, dacă solicitantul a furnizat una.

Desenele și modelele industriale amânate nu se pot consulta până la publicare dacă titularul nu își dă acordul sau dacă se aplică una dintre celelalte excepții limitate din regulament. Un desen sau model industrial care nu se publică niciodată nu va fi disponibil spre consultare publică.

Pentru informații suplimentare, consultați Ghidul, Partea E: Operațiuni de registru, secțiunea 5, Consultarea dosarelor.


Întrebările și răspunsurile de pe această pagină servesc unui scop pur informativ și nu reprezintă o referință juridică. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați regulamentele privind marca Uniunii Europene și desenele sau modelele industriale comunitare sau ghidurile privind mărcile UE/desenele sau modelele industriale.

Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor dvs. personale de către Oficiu, consultați Declarația de protecție a datelor.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.