Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Reprezentarea în fața Oficiului

 

Orice persoană poate depune o cerere de înregistrare pentru o marcă a Uniunii Europene și un desen sau model industrial comunitar (DMIC). Cu toate acestea, odată depusă cererea de înregistrare a mărcii UE, orice solicitant care nu are domiciliul sau sediul principal al activității sau o unitate industrială sau comercială reală și efectivă în SEE (Spațiul Economic European) va trebui să numească un reprezentant înaintea sau ulterior primirii unei scrisori oficiale privind lipsa de reprezentare în fața Oficiului.

Pentru a găsi un reprezentant autorizat, vă rugăm să consultați baza de date online gratuită a Oficiului, eSearch plus.

Pentru informații suplimentare, consultați Ghidul, Partea A, Norme generale, secțiunea 5, Reprezentarea profesională.


Spațiul Economic European (SEE) include statele membre ale UE și cele trei state membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS): Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Scopul SEE este extinderea pieței interne a UE la țări din AELS.
 
Informații suplimentare și lista țărilor SEE.


Da, reprezentantul autorizat EUIPO din SEE poate să acționeze în fața EUIPO pentru proceduri care vizează o marcă UE, dar și un desen sau model industrial comunitar/DMIC. Reprezentanții pot fi căutați cu ajutorul instrumentului online al Oficiului.
Vă rugăm să consultați secțiunea Formulare și cereri pentru informații suplimentare.

Pentru mai multe informații, vezi Ghidul, Partea A, Norme generale, secțiunea 5, Reprezentarea profesională.


Expresia „unitate industrială sau comercială efectivă și funcțională” provine din articolul 3 al Convenției de la Paris. S-a considerat că dispoziția inițială, care făcea referire doar la „o unitate”, era prea generală și trebuia restrânsă. Intenția a fost ca, prin utilizarea termenului francez „sérieux” („funcțională” în limba română), să fie excluse din definiție unitățile frauduloase sau fictive.
Termenul „efectivă” stabilește clar că, deși unitatea trebuie să desfășoare o anumită activitate cu caracter industrial sau comercial (deosebindu-se, astfel, de un simplu depozit), nu este obligatoriu ca ea să constituie sediul principal al activității. Persoanele fizice sau juridice care dețin o astfel de unitate în SEE (Spațiul Economic European) pot fi reprezentate în fața Oficiului de către un angajat.


Angajații persoanelor juridice pot reprezenta alte persoane juridice cu condiția ca între cele două persoane juridice să existe legături economice. Legăturile economice în acest sens există în cazul unei dependențe economice între cele două persoane juridice, fie în sensul în care partea la procedură depinde de angajatorul angajatului în cauză, fie invers. Această dependență economică poate exista:
  • fie pentru că cele două persoane juridice sunt membre ale aceluiași grup,
  • fie în virtutea unor mecanisme de control al managementului (T-512/15, § 33 et seq.).
Pe de altă parte, următoarele condiții nu sunt suficiente pentru stabilirea existenței unor legături economice:
  • o legătură în virtutea unui contract de licență privind o marcă;
  • o relație contractuală între două întreprinderi având ca scop reprezentarea reciprocă sau asistența juridică;
  • o simplă relație furnizor/client, de exemplu, pe baza unui contract exclusiv de distribuție sau de franciză.
Dacă un reprezentant de tip angajat dorește să invoce legături economice, acesta trebuie să bifeze secțiunea relevantă din formularul oficial și să indice numele său, precum și denumirea și adresa angajatorului. Se recomandă să se indice natura legăturii economice, cu excepția cazului în care aceasta reiese în mod evident din documentele depuse.

Pentru informații suplimentare și mai detaliate referitoare la legăturile economice, consultați Ghidul, Partea A, Norme generale, secțiunea 5, Reprezentarea profesională, punctul 2.4.2, Reprezentarea de către angajați a unei persoane juridice cu legături economice.
 


Orice persoană fizică ce îndeplinește următoarele condiții:
  • are cetățenia unui stat membru al SEE (Spațiul Economic European); are domiciliul profesional sau locul de muncă în SEE; și este abilitată să reprezinte persoane fizice sau juridice, în materie de mărci/desene și modele, în fața oficiului central pentru proprietatea industrială dintr-un stat membru al SEE. (Notă: oficiul central pentru proprietatea industrială nu trebuie să fie cel circumscris domiciliului profesional sau locului de muncă, dar trebuie să se afle pe teritoriul SEE.)


Pentru a fi inclus pe lista reprezentanților autorizați, vă rugăm să completați, să semnați, să datați și să ne trimiteți formularul de cerere. Trebuie să însoțiți cererea de un certificat emis de un oficiu național sau să faceți referire la certificatul colectiv în care sunteți indicat ca reprezentant calificat.

Pentru informații suplimentare despre reprezentanții autorizați în materie de desene sau modele, consultați notele privind formularul de cerere pentru introducerea pe lista specială a reprezentanților autorizați.

Pentru informații suplimentare despre reprezentații autorizați, consultați Ghidul, Partea A, Norme generale, secțiunea 5, Reprezentarea profesională.Puteți căuta reprezentanți care își au domiciliul în SEE (Spațiul Economic European) din baza noastră de date publică, eSearch plus.  Această bază de date asigură acces facil la informații cu privire la toate tipurile de reprezentanți (asociații, angajați, avocați sau reprezentanți autorizați în fața EUIPO) și este actualizată zilnic.


Dacă a fost numit un reprezentant nou, acesta poate informa Oficiul în scris cu privire la faptul că reprezentantul anterior nu mai acționează pentru client. Nu este necesară nicio autorizație, cu excepția cazului în care noul reprezentant este de tip angajat. Schimbarea va fi confirmată de Oficiu în scris și va fi publicată.

Informații suplimentare despre gestionarea DMIC.

Informații suplimentare despre gestionarea mărcii UE.

Informații suplimentare despre modificarea datelor cu caracter personal pentru titulari.

Ca soluție alternativă, consultați Ghidul, Partea A, Norme generale, secțiunea 5, Reprezentarea profesională.Fiecare reprezentant care depune o cerere la EUIPO este introdus în baza noastră de date și primește un număr de identificare.
Toate cererile sunt introduse în eSearch plus.
Oficiul nu își informează în mod automat clienții cu privire la acest număr (cu excepția cazului în care este vorba de decizia de înscriere pe lista reprezentanților autorizați), dar îl comunică la cerere.
Numărul poate fi aflat și prin consultarea oricăruia dintre dosarele dumneavoastră în eSearch plus. Pentru ca Oficiul să vă poată identifica cât mai rapid drept client, vă rugăm să vă menționați numărul de identificare în toate comunicările cu EUIPO.
Vă rugăm să rețineți că accesând User Area puteți crea un cont web și, odată realizat, puteți depune o cerere la următoarea adresă, folosind un formular complex.
Odată validată cererea, sistemul va crea un număr de cerere pentru dumneavoastră.


Întrebările și răspunsurile de pe această pagină servesc unui scop pur informativ și nu reprezintă o referință juridică. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați regulamentele privind marca Uniunii Europene și desenele sau modelele industriale comunitare sau ghidurile privind mărcile UE/desenele sau modelele industriale.

Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor dvs. personale de către Oficiu, consultați Declarația de protecție a datelor.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.