Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Verificați disponibilitatea

 

O modalitate de a verifica dacă marca sau desenul/modelul dumneavoastră a fost deja înregistrat(ă) este prin a consulta instrumentele online gratuite de căutare ale Oficiului: TMview, DesignView și/sau eSearch plus.


EUIPO oferă un raport de similitudine care compilează o listă de mărci ce v-ar putea afecta cererea. Mărcile anterioare pot reprezenta un pericol pentru cererea dumneavoastră. Lista ia în considerare atât denumirile mărcilor, cât și produsele și serviciile pentru care ați depus cererea.
De reținut că această listă nu are caracter exhaustiv. Marca dumneavoastră ar putea fi contestată chiar dacă nu se afișează niciun rezultat.
În plus, bazele de date online ale EUIPO, eSearch plus și TMview, permit utilizatorilor să verifice disponibilitatea, ambele fiind disponibile gratuit pentru toți utilizatorii.


Da, dacă solicitantul a specificat astfel în formularul de cerere avansat. Pentru fiecare cerere de înregistrare a unei mărci UE și pentru înregistrările internaționale care desemnează UE, Oficiul întocmește un raport de verificare al Uniunii Europene în cursul procedurii de examinare. Acest raport indică mărci UE anterioare identice sau similare, cereri de înregistrare de mărci UE și înregistrări internaționale care desemnează Uniunea Europeană pentru clase de produse și servicii identice sau similare. Verificarea include mărci anterioare cu produse și servicii cuprinse în aceeași clasă, precum și în clase conflictuale care cuprind produse și servicii similare.
Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea procedura de înregistrare.


Nu, EUIPO nu efectuează verificări cu privire la solicitări individuale. Acestea sunt efectuate de firme private, care nu au legături comerciale cu EUIPO.
În plus, eSearch plus, baza de date online a EUIPO, și DesignView, sunt disponibile pentru ca utilizatorii să efectueze verificări în mod gratuit.
Pentru informații suplimentare referitoare la instrumentele și bazele de date EUIPO, vă rugăm să vizitați secțiunea Baze de date a site-ului nostru.
Informații suplimentare privind procedura de înregistrare a DMIC.


Aceste rapoarte enumeră toate mărcile naționale anterioare, cererile de înregistrare a mărcilor naționale sau mărcile înregistrate în temeiul acordurilor internaționale care se aplică în statul (statele) membru (membre) în cauză care au fost descoperite și care pot fi invocate în temeiul articolul 8 din Regulamentul privind marca UE împotriva înregistrării mărcii UE solicitate sau se specifică faptul că din cercetare nu au rezultat astfel de drepturi. Pentru rapoarte se plătesc taxe de cercetare corespunzătoare.

Titularii înregistrărilor internaționale care desemnează UE ce doresc să solicite o cercetare la nivel național trebuie să trimită cererea și să plătească taxa respectivă la Oficiu în termen de 1 lună de la data notificării înregistrării internaționale de la OMPI.

O cerere de cercetare națională presupune efectuarea de cercetări de către toate oficiile naționale participante. Această abordare de tip „totul sau nimic” înseamnă că solicitantul nu-și poate alege oficiile participante care să efectueze cercetarea.


Rapoartele UE de verificare sunt incluse în taxa pentru cererea de înregistrare. Rapoartele naționale de verificare sunt opționale. Ambele rapoarte trebuie solicitate la depunerea cererii de înregistrare a unei mărci UE sau, pentru înregistrările internaționale (ÎI) care desemnează UE, în termen de o lună de la transmiterea dosarului de la OMPI la EUIPO. Taxa pentru rapoartele naționale de verificare este de 12 EUR pentru fiecare oficiu participant.
De la 1 ianuarie 2014, 5 oficii naționale participă la sistemul opțional de verificare și efectuează verificări în registrele lor naționale: Republica Cehă, Danemarca, Ungaria, România și Slovacia. Prin urmare, taxa totală care trebuie achitată pentru rapoartele naționale de verificare este de 60 EUR.

Pentru informații suplimentare privind rapoartele de verificare, consultați Ghidul, Partea B, Examinarea, secțiunea 1, Procedura.


Se trimit avize de supraveghere proprietarului unei mărci UE anterioare sau titularului unei cereri anterioare de înregistrare a unei mărci UE care ar putea eventual intra în conflict cu drepturile lor. Avizul este pur informativ și nu trebuie niciodată considerat ca fiind o constatare a faptului că există un conflict sau că mărcile și produsele sau serviciile implicate sunt, într-adevăr, identice sau similare. O astfel de constatare este posibilă numai printr-o decizie definitivă luată în proceduri de opoziție sau anulare ale EUIPO.

Pentru informații suplimentare pe această temă, consultați Ghidul, Partea B, Examinarea, secțiunea 1, Procedura.


EURid este o organizație non-profit desemnată de Comisia Europeană să gestioneze numele de domeniu .eu. Aceasta joacă totodată un rol în protejarea drepturilor titularilor domeniului .eu împotriva fraudelor.
Știri cu privire la domeniile .eu.


Întrebările și răspunsurile oferite pe această pagină servesc unui scop pur informativ și nu reprezintă o referință juridică. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați regulamentele privind marca Uniunii Europene și desenele sau modelele comunitare sau ghidul privind mărcile UE/desenele sau modelele.

Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor dvs. personale de către Oficiu, consultați Declarația de protecție a datelor.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.