Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Termene și date limită

 

Termenele în fața Oficiului pot fi împărțite în două categorii:
  • termene stabilite prin Regulamentul privind marca UE (Regulamentul privind marca UE) și Regulamentul de aplicare a mărcii UE sau Regulamentul privind desenele sau modelele industriale comunitare și RADMIC, care sunt, prin urmare, obligatorii;
  • termene specificate de Oficiu, care pot fi prelungite în anumite circumstanțe.
Pentru informații suplimentare referitoare la termenele aplicabile mărcilor UE, consultați Ghidul, Partea A, Norme generale, secțiunea 1, Mijloace de comunicare, Termene.
Pentru informații suplimentare referitoare la termenele aplicabile desenelor și modelelor industriale comunitare, consultați Ghidul, Partea A, Norme generale, secțiunea 1, Mijloace de comunicare, Termene.

Cu excepția termenelor indicate în mod expres în Regulamentul privind marca UE sau în Regulamentul de aplicare a mărcii UE, termenele specificate de Oficiu, atunci când partea în cauză își are domiciliul sau sediul principal al activității sau o unitate pe teritoriul SEE, sunt între o lună și 6 luni. Atunci când partea în cauză nu își are domiciliul sau sediul principal al activității sau o unitate pe teritoriul SEE, termenele sunt între 2 luni și 6 luni. Potrivit practicii generale, termenul acordat este de 2 luni.
Cu excepția termenelor indicate în mod expres în Regulamentul privind desenele sau modelele industriale comunitare și în RADMIC, termenele specificate de Oficiu, atunci când partea în cauză își are domiciliul sau sediul principal al activității sau o unitate pe teritoriul SEE, sunt între o lună și 6 luni. Atunci când partea în cauză nu își are domiciliul sau sediul principal al activității sau o unitate pe teritoriul SEE, termenele sunt între 2 luni și 6 luni. Potrivit practicii generale, termenul acordat este de 2 luni.

În procedurile ex parte, precum și în procedurile inter partes, (în care sunt implicate două sau mai multe părți), cererile de prelungire trebuie făcute înainte de expirarea termenelor.
Pentru informații suplimentare despre mărcile UE referitoare la procedurile inter partes și prelungirea termenelor, consultați Ghidul, Partea C, Opoziția, secțiunea 1, Aspecte procedurale. Pentru informații suplimentare privind desenul sau modelul comunitar referitoare la acest aspect, consultați Ghidul, Examinarea cererilor de declarare a nulității desenelor sau modelelor, punctul 4.1.6.

Dacă termenul a expirat, partea care l-a ratat încă mai are la dispoziție două posibile linii de acțiune:
  • poate solicita continuarea procedurii (în temeiul articolului 105 din Regulamentul privind marca UE), care impune respectarea anumitor cerințe formale;
  • poate solicita restitutio in integrum (în temeiul articolului 104 din Regulamentul privind marca UE pentru mărcile UE și al articolului 67 din Regulamentului privind desenele sau modelele industriale comunitare pentru desenele sau modele industriale comunitare), care presupune îndeplinirea anumitor cerințe formale și de fond (cum ar fi depunerea tuturor diligențelor necesare).
Pentru informații suplimentare, consultați Ghidul, Partea A, Norme generale, secțiunea 8, Restitutio in integrum.

Notificarea de opoziție trebuie depusă în termen 3 luni de la publicarea cererii de înregistrare a mărcii UE în Partea A a Buletinului mărcilor UE.

Notificarea de contestație trebuie depusă în termen de 2 luni de la data notificării deciziei contestate, iar motivele contestației trebuie prezentate în termen de 4 luni de la aceeași dată a notificării.

Dacă cererea de înregistrare a mărcii UE este refuzată printr-o decizie a Oficiului sau dacă marca UE a încetat să mai producă efecte ca urmare a unei decizii a Oficiului sau a unei instanțe pentru mărci UE, cererea de transformare trebuie prezentată în termen de 3 luni de la data la care respectiva decizie devine definitivă.

Cererea de transformare trebuie depusă în termen de 3 luni de la data retragerii cererii de înregistrare a mărcii UE sau a încetării efective a mărcii UE.

În cazul în care cererea de înregistrare a mărcii a UE sau cererea de înregistrare a unui desen sau model comunitar nu îndeplinește cerințele Regulamentului privind marca UE sau ale Regulamentului privind desenele sau modelele industriale comunitare, Oficiul va cere solicitantului să remedieze deficiențele sau să efectueze plata în termen de 2 luni de la notificarea deficienței.

Nu există o limită de timp pentru depunerea unei cereri de revocare a drepturilor titularului unei mărci UE sau pentru declararea nulității mărcii.

Nu există un termen pentru depunerea unei acțiuni în vederea declarării nulității unui desen sau model industrial comunitar.

Întrebările și răspunsurile oferite pe această pagină servesc unui scop pur informativ și nu reprezintă o referință juridică. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați regulamentele privind marca Uniunii Europene și desenele sau modelele comunitare sau ghidul privind mărcile UE/desenele sau modelele.

Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor dvs. personale de către Oficiu, consultați Declarația de protecție a datelor.
 

Site-ul nostru folosește module cookie pentru a consolida funcționalitățile tehnice care facilitează utilizarea sa. De asemenea, folosește și analize. Faceți clic pentru mai multe informații