Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Taxe și modalități de plată

 

Pentru înregistrarea unei mărci UE trebuie depusă o cerere. Se achită o taxă unică pentru fiecare cerere.
Cuantumul taxei depinde de următorii factori:
  • dacă se depune prin mijloace electronice;
  • dacă este o marcă UE individuală, o marcă UE colectivă sau o marcă UE de certificare;
  • câte clase de produse și/sau servicii sunt vizate în cererea dumneavoastră (în mod normal, trebuie avute în vedere două taxe: taxa de bază și taxa de clasă).
Puteți găsi mai multe informații despre structura taxelor la secțiunea Taxe și plăți de pe site. De asemenea, puteți calcula taxa cu exactitate, în funcție de numărul de clase și de modalitatea de depunere a cererii, cu ajutorul calculatorului de taxe.
Pentru a păstra data de depunere provizorie, taxa de bază și, dacă este cazul, taxele de clasă, trebuie plătite în termen de 1 lună de la depunerea cererii. În cazul în care taxa nu este plătită în termen de 1 lună, se va pierde data de depunere provizorie .


O dată de depunere se acordă atunci când cererea îndeplinește următoarele cerințe:
  • a fost achitată taxa de depunere a cererii;
  • cererea reprezintă o solicitare de înregistrare a unei mărci UE;
  • cererea conține datele de identificare ale solicitantului;
  • cererea conține o reprezentare a mărcii;
  • cererea conține o listă de produse/servicii.
Dacă una dintre cerințele de mai sus nu este îndeplinită, solicitantului i se trimite o scrisoare privind neregulile, prin care se solicită depunerea informațiilor lipsă în termen de 2 luni de la data comunicării scrisorii. Acest termen nu poate fi prelungit. Data de depunere a cererii va deveni data la care toate informațiile obligatorii sunt complete, inclusiv plata.

Pentru explicații suplimentare, vă rugăm să consultați Ghidul, Partea A, Norme generale, secțiunea 3, Plata taxelor, costurilor și tarifelor.


În majoritatea cazurilor, mijloacele de plată admise sunt viramentele bancare, debitele din conturile curente deschise la Oficiu și cardul de debit sau de credit (numai pentru anumite servicii online).
În cazul cererilor depuse pe cale electronică, metoda de plată recomandată pentru majoritatea utilizatorilor este plata prin card de credit sau de debit, cu excepția cazului în care aceștia sunt utilizatori obișnuiți sau frecvenți ai sistemului de mărci UE, caz în care se recomandă deschiderea unui cont curent.
Dacă alegeți să efectuați plata prin virament bancar, vă rugăm să folosiți codul bancar al tranzacției indicat în confirmarea de plată. Ca soluție alternativă, puteți folosi formularul tip care trebuie transmis băncii.
Puteți consulta modalitățile de plată la secțiunea Taxe și plăți de pe site-ul nostru.


Se poate face online, descărcând și completând formularul.

Depozitul minim este de 1 000 EUR. Consultați avantajele participării la Programul pentru utilizatori cheie și secțiunea User Area pentru detalii suplimentare și modul în care se procedează.
 
De asemenea, consultați Decizia nr. EX‑21-5 a directorului executiv al Oficiului din 18.9.2017 privind modalitățile de plată a taxelor și tarifelor și stabilirea sumei nesemnificative pentru taxe și tarife.


Principalul avantaj al sistemului de cont curent este că veți putea depune cereri și solicitări care sunt supuse unor termene-limită, cum ar fi opoziții sau contestații, chiar în ultima zi a termenului. Ca urmare, în cazul în care contul curent are suficiente fonduri, plata va fi considerată ca fiind efectuată în ziua respectivă.
Ca o regulă generală, data plății va fi data primirii cererii de debitare, chiar dacă contul curent este debitat într-o etapă ulterioară.
Oficiul recomandă ferm utilizatorilor frecvenți să deschidă un cont la EUIPO.

Vă rugăm să consultați avantajele participării la Programul pentru utilizatori cheie.


Dacă sunteți utilizatorul unui cont curent, contul dumneavoastră va fi debitat imediat în mod implicit, prin opțiunea „Debitați acum”. Dacă preferați să nu plătiți până la expirarea termenului de o lună, trebuie să bifați căsuța „Debitați mai târziu”. Dacă ați depus deja cererea, puteți utiliza opțiunea „Debitați acum (numai pentru titularii de cont curent)” din comunicările electronice, indicând numărul cererii și solicitând debitarea imediată a contului dumneavoastră curent.


One month from the date you filed the application.

However, the examiners will deal with the applications and their related communications only when the fee has been paid. If the basic fee is not paid within 1 month from the date the Office received the application, the provisional filing date will be lost.

For more information, see the Guidelines Part A, General Rules, Section 1, Means of Communication, Time Limits.
Further information regarding time limits and deadlines.


Nu, însă data depunerii nu va mai fi data primirii cererii dumneavoastră, ci data primirii plății.


Nu, dosarul va fi închis și va trebui să trimiteți o nouă cerere.


Nu. Taxa aferentă cererii de înregistrare a unei mărci UE devine scadentă odată cu cererea, iar o taxă ajunsă la scadență nu se rambursează.
Pentru informații suplimentare privind rambursarea taxelor, vă rugăm să consultați Ghidul, Partea A, Norme generale, secțiunea 3, Plata taxelor, costurilor și tarifelor.


Dacă adăugați o listă suplimentară, fie anexând-o la cererea online, fie trimițând-o în aceeași zi prin fax, veți primi o notificare în scris prin care vi se va solicita achitarea taxei de depunere pe hârtie (+ 150 EUR). Prin urmare, până la achitarea taxei de depunere pe hârtie, se va considera că lista suplimentară de produse și servicii nu a fost depusă. Acest aspect este important mai ales pentru solicitanții care nu selectează sau nu includ produse și servicii în cererea lor online, întrucât și-ar putea pierde data de depunere a mărcii.
Dacă plata taxei de depunere pe hârtie (+ 150 EUR) este efectuată în termen de 1 lună de la depunerea cererii, se va menține data inițială a depunerii. Dacă plata este efectuată mai târziu dar se înscrie în termenul de 2 luni fixat în notificare, data depunerii va fi schimbată cu data la care a fost achitată taxa integrală.
EUIPO recomandă insistent solicitanților să-și introducă produsele și serviciile în câmpul indicat din formularul de cerere online. Dacă nu procedează astfel, vor fi generate costuri suplimentare și se va constata o neregulă care va întârzia prelucrarea mărcii dumneavoastră. O altă consecință ar putea fi schimbarea datei de depunere a cererii. Generatorul de liste cu produse și servicii (Goods and Services builder) vă poate ajuta la crearea listei.

Pentru informații suplimentare privind taxele aferente mărcii, consultați secțiunea noastră de Taxe și plăți.


Întrebările și răspunsurile oferite pe această pagină servesc unui scop pur informativ și nu reprezintă o referință juridică. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați regulamentele privind marca Uniunii Europene și desenele sau modelele comunitare sau ghidul privind mărcile UE/desenele sau modelele.

Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor dvs. personale de către Oficiu, consultați Declarația de protecție a datelor.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.