Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

SME Fund 2022

Fondul 2022 pentru IMM-uri s-a încheiat. Cu toate acestea, puteți solicita în continuare rambursarea voucherelor dvs. active.

În prezent, pregătim Fondul pentru IMM-uri pentru 2023. Înscrieți-vă pentru mai multe informații.

 

Fondul pentru IMM-uri oferă sprijin financiar întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) din UE pentru protejarea drepturilor lor de proprietate intelectuală (PI). IMM-urile pot solicita vouchere care vor permite accesul la o rambursare parțială. Oferta este largă:
 
 • Rambursare în proporție de 90 % pentru servicii de prediagnoză de PI (IP Scan). 
 • Rambursare în proporție de 75 % pentru taxele de depunere a cererilor de înregistrare a mărcilor și/sau a desenelor sau modelelor industriale, taxele suplimentare de clasă, precum și taxele de examinare, înregistrare, publicare și amânare a publicării la nivelul UE. 
 • Rambursare în proporție de 75 % pentru taxele de depunere a cererilor de înregistrare a mărcilor și/sau a desenelor sau modelelor industriale, taxele suplimentare de clasă, precum și taxele de examinare, înregistrare, publicare și amânare a publicării la nivel național și regional. 
 • Rambursarea în proporție de 50 % pentru taxele de bază privind depunerea cererilor de înregistrare a mărcilor și/sau a desenelor sau modelelor industriale, taxele de desemnare și taxele de desemnare ulterioare în afara UE. Taxele de desemnare provenind din țările UE sunt excluse, la fel ca și taxele de prelucrare percepute de oficiul de origine. 
 • Rambursarea în proporție de 50 % pentru taxele privind activitățile anterioare acordării unei subvenții pentru un brevet (de exemplu, depunere, căutare și examinare), taxele aferente subvenției și taxele de publicare la nivel național. 
Suma maximă rambursabilă pentru fiecare IMM este:
 
750 EUR pentru activități legate de brevete și 1500 EUR pentru celelalte activități.


Puteți depune cererea în perioada 10 ianuarie 2022-16 decembrie 2022. Fondul pentru IMM-uri 2022 dispune de fonduri limitate. Dacă se epuizează fondurile, intervalul de depunere a cererilor va fi închis înainte de data indicată.


Toate IMM-urile cu sediul în UE sunt eligibile pentru a depune o cerere de subvenție. Proprietarii, angajații împuterniciți sau reprezentanții pot depune o cerere. Un reprezentant este definit ca orice parte terță, indiferent dacă este persoană fizică sau juridică, care este împuternicită în mod corespunzător de respectivul IMM să o reprezinte legal. Toate rambursările aferente subvenției sunt acordate direct în contul bancar al IMM-ului indicat în cerere.


Întreprinderea dumneavoastră trebuie să fie un IMM eligibil, cu sediul în UE. Vă rugăm să verificați definiția oficială a IMM-urilor dată de UE pentru a vă asigura că întreprinderea dumneavoastră este eligibilă. În general, IMM-urile din UE sunt clasificate după cum urmează:

 
Categoria întreprinderii Numărul de angajați Cifra de afaceri anuală Totalul bilanțului anual
Întreprindere mijlocie <250 ≤ 50 de milioane EUR ≤ 43 de milioane EUR
Întreprindere mică <50 ≤ 10 milioane EUR ≤ 10 milioane EUR
Micro <10 ≤ 2 milioane EUR ≤ 2 milioane EUR


Nu, cu excepția cazului în care desfășoară o activitate economică. Pentru mai multe detalii, vă invităm să consultați definiția unui IMM dată de Comisia Europeană.


Da, dar numai IMM-ul poate beneficia de subvenție dacă aceasta este acordată.
 
Dacă IMM-ul dumneavoastră utilizează serviciile unui reprezentant sau dacă sunteți un reprezentant care acționează în numele unui IMM, trebuie să completați documentul „Declarație pe propria răspundere” (model). Acest document trebuie să fie semnat de un membru împuternicit al IMM-ului și salvat ca fișier PDF. Va trebui să încărcați acest fișier în cursul procesului de depunere a cererii. Nu se contestă numirea de către un IMM a unei entități juridice ca reprezentant al său în legătură cu Fondul pentru IMM-uri, cu condiția ca declarația pe proprie răspundere să cuprindă numele și semnătura persoanei fizice care aparține entității respective.


Da, un reprezentant poate să înregistreze și să efectueze plata taxelor de depunere a cererilor aferente mărcilor, desenelor sau modelelor industriale și brevetelor în numele IMM-ului dumneavoastră. Acest reprezentant poate, de asemenea, să depună „cererea de rambursare” ulterioară. Rambursarea se va efectua însă direct în contul bancar al IMM-ului respectiv, în calitate de beneficiar al deciziei de subvenție.


Da. Chiar dacă vi s-a acordat deja o subvenție pentru o activitate legată de PI din Fondul pentru IMM-uri 2021, puteți depune o cerere de subvenție din Fondul pentru IMM-uri și în 2022, indiferent dacă ați inițiat un serviciu sau dacă ați primit deja rambursarea. Aceste inițiative sunt independente una de cealaltă. IMM-urile din UE pot depune în fiecare an cereri la Fondul pentru IMM-uri, atâta timp cât respectă condițiile stabilite în cererea de propuneri, chiar dacă la cererile de propuneri anterioare au primit decizii de atribuire sau propunerile au fost respinse. De asemenea, în etapa de depunere a cererilor, beneficiarii trebuie să declare dacă au depus o cerere sau dacă au primit altă finanțare din partea UE în același exercițiu financiar pentru aceleași activități.


Citiți cu atenție următoarea listă de verificare înainte să depuneți cererea pentru a vă asigura că aveți documentația necesară pregătită pentru încărcare.
 
LISTA DE VERIFICARE
 
 • Societatea/întreprinderea dumneavoastră trebuie să fie o întreprindere mică sau mijlocie (IMM) cu sediul în UE
 • Înainte de a completa formularul de cerere, trebuie să citiți cererea de propuneri
 • Dacă sunteți reprezentant sau veți apela la serviciile unui reprezentant, trebuie să completați documentul „declarație pe propria răspundere” (model). Acest document trebuie semnat de un membru împuternicit al IMM-ului respectiv și anexat la formularul de cerere în format PDF. 
 • Trebuie să pregătiți datele bancare ale întreprinderii dumneavoastră împreună cu un extras de cont care să conțină următoarele date: numele întreprinderii ca titular de cont; codul IBAN complet cu codul de țară; și codul BIC/SWIFT. 
 • Trebuie să dispuneți de certificatul de TVA sau certificatul național de înregistrare al întreprinderii dumneavoastră emis de autoritatea națională competentă. 
 • Trebuie să înțelegeți că nu puteți solicita subvenția din Fondul pentru IMM-uri dacă ați primit deja finanțare din partea Uniunii pentru aceeași activitate sau pentru o parte a acesteia.


Subvențiile sunt distribuite sub formă de vouchere care pot fi utilizate pentru o varietate de activități de PI.
 
 1. Voucherul 1 (maxim 1.500 EUR) poate fi utilizat atât pentru un serviciu de prediagnoză de PI (IP scan), cât și pentru înregistrarea mărcilor și/sau a desenelor sau modelelor industriale. 
 2. Voucherul 2 (maxim 750 EUR) poate fi utilizat pentru a înregistra brevete. 
Vă rugăm să consultați lista taxelor acoperite.
 
Prin urmare, IMM-ul dumneavoastră poate fi eligibil pentru acordarea unei sume de până la 2.250 EUR.


IMM-ul dumneavoastră poate solicita rambursarea în calitate de beneficiar al subvenției sau un reprezentant poate face acest lucru în numele IMM-ului dumneavoastră. Rambursările vor fi întotdeauna plătite direct în contul bancar al IMM-ului dumneavoastră.


Nu, IMM-ul dumneavoastră trebuie să depună mai întâi o cerere de subvenție și să aștepte ca EUIPO să răspundă printr-o decizie de subvenție.


Nu, trebuie să așteptați să primiți o decizie de subvenție afirmativă și voucherul corespunzător sau voucherele corespunzătoare.


Da, Fondul pentru IMM-uri are la dispoziție 25 milioane EUR pentru serviciile de prediagnoză de PI (IP Scan) și cererile de înregistrare a mărcilor sau desenelor și modelelor industriale și 1 milion EUR pentru înregistrarea de brevete. Subvențiile sunt disponibile în cursul anului 2022 pe baza principiului „primul venit, primul servit”, până la utilizarea tuturor fondurilor disponibile.Depinde de nevoile IMM-ului respectiv. Vă rugăm să solicitați un serviciu de prediagnoză de PI (IP Scan) pentru mai multe informații.
 
În primul rând, trebuie să identificați locul în care doriți să vindeți, să distribuiți, să oferiți sau să licențiați produsele sau serviciile dumneavoastră. Întreprinderea dumneavoastră este transfrontalieră sau se limitează la o singură regiune sau țară? Vă desfășurați activitatea online? Nu uitați că drepturile de proprietate intelectuală înregistrate sunt limitate teritorial. Aceasta înseamnă că trebuie să vă înregistrați drepturile într-un anumit teritoriu. Vă puteți înregistra drepturile la nivel național, regional sau la nivelul UE.
 
Vă rugăm să rețineți că puteți alege, de asemenea, să vă înregistrați marca sau desenul/modelul industrial în mai multe state membre. De exemplu, dacă este nevoie să desfășurați activități în două țări, vă puteți înregistra drepturile în aceste două țări prin două proceduri diferite.
 
Dacă produsul sau serviciul dumneavoastră va fi vândut, distribuit, exploatat sau licențiat în multe state membre, atunci ar putea fi luată în considerare solicitarea protecției la nivelul UE, utilizând sistemul privind marca Uniunii Europene sau desenul sau modelul industrial comunitar înregistrat.
 
În plus, dacă trebuie să desemnați o țară din afara UE, puteți utiliza sistemele de la Madrid sau de la Haga disponibile prin intermediul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI).
 
În toate cazurile, vă rugăm să nu ezitați să utilizați serviciul pro bono și/sau serviciul de prediagnoză de PI (IP Scan).


Puteți găsi informații detaliate privind Fondul pentru IMM-uri „Ideas Powered for Business” în cererea de propuneri.

Dacă aveți întrebări, puteți consulta întrebările frecvente sau discuta cu noi online în engleză, franceză, germană, italiană sau spaniolă. Vă stăm la dispoziție de luni până vineri între 8.30 și 18.30 (GMT+1).

Ne puteți trimite și o întrebare prin e-mail într-o limbă oficială a UE: information@euipo.europa.eu.


 

ACTIVITĂȚI INCLUSE

 

Serviciul de prediagnoză de PI (IP Scan)


 
Prediagnoza de PI este un instrument-cheie pentru dezvoltarea strategiei privind proprietatea intelectuală a întreprinderii dumneavoastră. Experți desemnați în domeniul PI din cadrul oficiilor naționale pentru proprietate intelectuală analizează modelul de afaceri, produsele și/sau serviciile IMM-ului dumneavoastră pentru a crea o strategie privind PI adaptată nevoilor IMM-ului dumneavoastră.
 
Acest serviciu vă poate ajuta să decideți pentru ce drepturi de PI să depuneți cererea, cum să dezvoltați portofoliul de PI al întreprinderii dumneavoastră și cum să planificați viitorul dacă ați înregistrat deja drepturi de PI.
 
IMM-urile care doresc să solicite un serviciu de prediagnoză de PI (IP Scan), trebuie să aibă sediul într-o țară în care este disponibil un furnizor eligibil de servicii de prediagnoză de PI (IP Scan), astfel cum a fost publicat în cererea de propuneri.
 
Serviciul de prediagnoză de PI (IP Scan) nu constituie un serviciu juridic și nici nu reprezintă depunerea prealabilă a cererii, examinarea caracterului inovator sau cercetarea stadiului actual al tehnologiei. Pentru informații mai detaliate privind serviciul de prediagnoză de PI (IP Scan) și beneficiile pe care le oferă acesta, vizitați pagina IP Scan.


Serviciul de prediagnoză de PI (IP Scan) acoperă toate drepturile de PI: brevete, mărci, desene sau modele industriale, modele de utilitate, soiuri de plante, indicații geografice, precum și active neînregistrate/care nu pot fi înregistrate, precum secrete comerciale, drepturi de autor, desene sau modele industriale neînregistrate, denumiri de societăți, nume de domenii etc.


În cadrul Fondului pentru IMM-uri, serviciul de prediagnoză de PI (IP Scan) nu este oferit în toate statele membre ale UE. Pentru a verifica dacă acest serviciu este oferit în țara dumneavoastră, fie de către oficiul național pentru proprietate intelectuală, fie de către un partener extern autorizat, vă rugăm să consultați următoarea listă.
 
Vă atragem atenția că unele oficii naționale pentru proprietate intelectuală pot oferi servicii similare de prediagnoză de PI în afara domeniului de aplicare al Fondului pentru IMM-uri. Dacă doriți să beneficiați de un serviciu de prediagnoză de PI (IP Scan), puteți contacta oficiul național pentru proprietate intelectuală din țara dumneavoastră pentru informații suplimentare.
 
Pentru a verifica dacă această activitate este oferită în țara dumneavoastră și dacă este acoperită sau nu de Fondul pentru IMM-uri, vă rugăm să consultați tabelul de mai jos.
 
Oficiile naționale pentru proprietate intelectuală care oferă serviciul de prediagnoză de PI (IP Scan) acoperite de Fondul pentru IMM-uri Oficiile naționale pentru proprietate intelectuală care oferă o activitate similară cu serviciul de prediagnoză de PI (IP Scan) care nu sunt acoperite de Fondul pentru IMM-uri
Belgia Austria
Bulgaria Croația
Cehia Danemarca
Cipru Franța
Finlanda Luxemburg 1
Germania Luxemburg 2
Irlanda Polonia
Letonia Slovacia
Lituania Slovenia
Portugalia  Ungaria
Suedia Spania
   
   

Pentru informații detaliate privind serviciile oferite în anumite țări, vizitați pagina de start a Fondului pentru IMM-uri și selectați o țară din „selectorul de țări”.


Oficiul național pentru proprietate intelectuală vă atribuie un expert în domeniul proprietății intelectuale. Vi se solicită întâi să completați un sondaj de autoevaluare. Apoi expertul în domeniul proprietății intelectuale discută cu dumneavoastră pentru a stabili cea mai adecvată strategie de afaceri în domeniul PI pentru întreprinderea dumneavoastră. Raportul elaborat de expertul în domeniul proprietății intelectuale este apoi supus unui „control de calitate” efectuat de oficiul național pentru proprietate intelectuală. Oficiul național pentru proprietate intelectuală vă furnizează un document ca „dovadă de plată”, care vă permite să solicitați rambursarea taxelor în secțiunea aferentă contului de utilizator al Fondului pentru IMM-uri.
 
Vă atragem atenția asupra faptului că timpul necesar pentru furnizarea serviciului de IP Scan variază în funcție de situația specifică a fiecărei întreprinderi. Finalizarea acestuia poate dura de la câteva săptămâni la câteva luni.


După ce ați primit o subvenție și voucherul corespunzător, puteți contacta oficiul național pentru proprietate intelectuală și puteți solicita un serviciu de prediagnoză de PI (IP Scan).
 
Serviciul IP Scan nu este oferit în toate statele membre ale UE în cadrul Fondului pentru IMM-uri. Unele oficii naționale pentru proprietate intelectuală oferă servicii similare de prediagnoză de PI în afara domeniului de aplicare al Fondului pentru IMM-uri. Pentru a verifica dacă acest serviciu este disponibil în țara dumneavoastră, vă rugăm să consultați întrebarea „Cine efectuează serviciul de prediagnoză de PI (IP Scan)”.


 

Înregistrarea mărcilor și desenelor sau modelelor


 
Nu, reînnoirile nu sunt rambursabile.


IMM-ul dumneavoastră poate solicita:
 
 • Rambursarea în proporție de 75 % pentru taxele de depunere a cererilor de înregistrare a mărcilor și/sau a desenelor sau modelelor industriale, taxele suplimentare de clasă, precum și taxele de examinare, înregistrare, publicare și amânare a publicării la nivelul UE și la nivel național și regional. 
 • Rambursarea în proporție de 50 % pentru taxele de bază privind depunerea cererilor de înregistrare a mărcilor și/sau a desenelor sau modelelor industriale, taxele de desemnare și taxele de desemnare ulterioare în afara UE. Taxele de desemnare provenind din țările UE sunt excluse, la fel ca și taxele de prelucrare percepute de oficiul de origine. 
 • Rambursarea în proporție de 50 % pentru taxele privind activitățile anterioare acordării unei subvenții pentru un brevet (de exemplu, depunere, căutare și examinare), taxele aferente subvenției și taxele de publicare la nivel național. 
Vă rugăm să verificați limitele și lista taxelor acoperite în cererea de propuneri.
 
Nivelul teritorial de protecție selectat va depinde de strategia de afaceri și de planurile de creștere ale IMM-ului. Dacă IMM-ul dumneavoastră nu este sigur cu privire la ceea ce trebuie să solicite sau de unde, un serviciu de prediagnoză de PI (IP Scan) ar putea contribui la alegerea corectă.
 
Un serviciu pro bono (consultare gratuită) este, de asemenea, disponibil pentru IMM-urile care au nevoie de orientări în acest sens.


Da, dar înainte de a depune cererea, trebuie să vă asigurați că dețineți un cod de înregistrare în scopuri de TVA sau un cod de identificare fiscală.


Nu, taxele de înregistrare a unui model de utilitate nu sunt eligibile pentru rambursare. Puteți solicita rambursarea taxelor legate de înregistrarea mărcilor, desenelor sau modelelor industriale sau a brevetelor, astfel cum se specifică în cererea de propuneri.


Nu, Fondul pentru IMM-uri nu acoperă cererile de brevete depuse în temeiul PCT.


Nu, pentru a fi eligibil pentru rambursare, trebuie să vă înregistrați brevetul într-un stat membru al Uniunii Europene.


Nu, Fondul pentru IMM-uri nu acoperă situațiile de înregistrare la OEB.


Fondul pentru IMM-uri 2022 rambursează doar taxele de căutare care fac parte din procedura de solicitare a unui brevet. Taxele de cercetare care sunt efectuate înainte de procedura de depunere a cererii sunt excluse de la rambursare.


Nu, Fondul pentru IMM-uri nu acoperă taxele prevăzute în temeiul Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor (PCT) sau cererile de brevete internaționale. Pentru rambursarea parțială a acestora, trebuie să completați o cerere de brevet național la oficiul pentru proprietate intelectuală din unul sau mai multe state membre ale UE. Taxele pentru cereri depuse la nivel internațional nu vor fi rambursate.


Nu există nicio limită în ceea ce privește numărul de drepturi de PI (mărci, desene sau modele industriale sau brevete) pe care le poate înregistra IMM-ul dumneavoastră. Valoarea totală a unei eventuale subvenții este însă limitată la maxim 2.250 EUR.
 
 • 1.500 EUR pentru acoperirea parțială a costului aferent unui serviciu de prediagnoză de PI (IP Scan), precum și a cheltuielilor cu taxele pentru mărci și desene sau modele industriale.
 • 750 EUR pentru acoperirea parțială a cheltuielilor cu taxele pentru brevete naționale. 
Vă rugăm să verificați limitele și lista taxelor acoperite în cererea de propuneri.


Mărcile și desenele sau modelele industriale naționale pot fi înregistrate la oricare dintre oficiile naționale pentru proprietate intelectuală din UE (care oferă protecție națională), la Oficiul Benelux pentru Proprietate Intelectuală (care oferă protecție regională în Belgia, Țările de Jos și Luxemburg) sau la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO, care oferă protecție în toate statele membre ale UE).
 
În afara UE, mărcile și desenele sau modelele industriale pot fi înregistrate la Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI).
 
Cererile de brevet pot fi depuse la oricare dintre oficiile naționale pentru proprietate intelectuală ale UE.


Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale a implementat două soluții pentru înregistrarea online a mărcilor și a desenelor sau modelelor industriale. Pentru mărci, puteți studia secțiunea de întrebări frecvente aferentă Sistemului de la Madrid pentru înregistrarea internațională a mărcilor. Pentru desene sau modele industriale, vă rugăm să consultați secțiunea de întrebări și răspunsuri a Sistemului de la Haga pentru înregistrarea internațională a desenelor sau modelelor industriale.


Taxele care fac obiectul rambursării sunt cele percepute pentru depunerea cererilor [inclusiv taxe de bază, taxe de desemnare și taxe ulterioare de desemnare prevăzute de sistemul de mărci internaționale (sistemul de la Madrid) sau sistemul de desene sau modele industriale internaționale (sistemul de la Haga)]. Sunt excluse taxele de desemnare din țări ale UE. Sunt excluse, de asemenea, taxele de prelucrare percepute de oficiul de origine.


Nu, Fondul pentru IMM-uri nu rambursează aceste taxe.


Taxele de desemnare sunt suportate atunci când o parte contractantă este desemnată. Acestea sunt percepute de țara în care se solicită protecția internațională.
 
Taxele de desemnare ulterioară sunt utilizate pentru a adăuga țări/regiuni suplimentare la înregistrarea internațională existentă a mărcii dumneavoastră (și anume, pentru a extinde zona geografică de protecție).
 
Da, taxele de desemnare și de desemnare ulterioară sunt eligibile pentru a fi rambursate.


Nu, taxele pentru înregistrările care desemnează state membre ale UE nu sunt incluse. Dacă doriți ca marca sau desenul ori modelul dumneavoastră să beneficieze de protecție la nivelul întregii Uniuni Europene, puteți depune cerere la un oficiu al Uniunii Europene pentru proprietate intelectuală național sau regional sau la EUIPO.


Nu, taxele pentru înregistrările care desemnează Uniunea Europeană nu sunt incluse. Dacă doriți ca marca sau desenul ori modelul dumneavoastră să beneficieze de protecție la nivelul întregii Uniuni Europene, trebuie să depuneți cerere la EUIPO.


 

PROCEDURA DE DEPUNERE A CERERII ȘI INFORMAȚIILE SOLICITATE


 
Procedura de solicitare a subvenției este descrisă mai jos. Aceasta presupune că un proprietar, un angajator sau un reprezentant al unui IMM a citit cererea de propuneri pe pagina de internet aferentă subvenției.
 
ETAPA 1
 
Trebuie ca, mai întâi, să creați un cont de utilizator în Fondul pentru IMM-uri și să vă autentificați. Ar trebui să dispuneți de toate documentele necesare, inclusiv un certificat de TVA, un extras de cont al societății și o declarație pe propria răspundere semnată (dacă sunteți reprezentant). Completați și trimiteți formularul de cerere a subvenției online. La transmiterea formularului, veți putea solicita două vouchere în funcție de activitățile pe care le alegeți:
 
Voucherul 1 (1.500 EUR) poate fi folosit atât pentru un serviciu de prediagnoză de PI (IP scan), cât și pentru înregistrarea de mărci și desene sau modele industriale. 
Voucherul 2 (750 EUR) poate fi folosit pentru înregistrarea de brevete. 
Emiterea deciziei de subvenție poate dura până la 15 zile lucrătoare. În momentul emiterii, aceasta va fi semnată de EUIPO împreună cu voucherul sau voucherele pe care le veți putea utiliza pentru activitățile de PI indicate. Nu depuneți cererea pentru nici o activitate înainte să primiți decizia pozitivă de subvenție; în caz contrar taxele plătite nu vor fi rambursate. Aveți la dispoziție un termen de până la 4 luni pentru a depune cererea pentru activități, deși acesta poate fi prelungită cu încă 2 luni, dacă acest lucru este solicitat în ultimele 30 de zile din perioada inițială de 4 luni. Pentru mai multe detalii, vezi secțiunea „Utilizarea voucherului”.
 
ETAPA 2
 
Depuneți cererea și efectuați plata pentru activitățile necesare:
 
Rambursare în proporție de 90 % pentru servicii de prediagnoză de PI (IP Scan). 
Rambursare în proporție de 75 % pentru taxele de depunere a cererilor de înregistrare a mărcilor și/sau a desenelor sau modelelor industriale, taxele suplimentare de clasă, precum și taxele de examinare, înregistrare, publicare și amânare a publicării la nivelul UE. 
Rambursare în proporție de 75 % pentru taxele de depunere a cererilor de înregistrare a mărcilor și/sau a desenelor sau modelelor industriale, taxele suplimentare de clasă, precum și taxele de examinare, înregistrare, publicare și amânare a publicării la nivel național și regional. 
Rambursarea în proporție de 50 % pentru taxele de bază privind depunerea cererilor de înregistrare a mărcilor și/sau a desenelor sau modelelor industriale, taxele de desemnare și taxele de desemnare ulterioare în afara UE. Taxele de desemnare provenind din țările UE sunt excluse, la fel ca și taxele de prelucrare percepute de oficiul de origine. 
Rambursarea în proporție de 50 % pentru taxele privind activitățile anterioare acordării unei subvenții pentru un brevet (de exemplu, depunere, căutare și examinare), taxele aferente subvenției și taxele de publicare la nivel național. 
Vă rugăm să verificați limitele și lista taxelor acoperite în cererea de propuneri.
 
 
ETAPA 3
 
După ce ați efectuat plata pentru activități, autentificați-vă în contul dumneavoastră. După aceea, completați și trimiteți formularul „cerere de rambursare” online. Dacă acesta este aprobat, valoarea integrală a rambursării va fi dedusă din voucherul (voucherele) dumneavoastră. Plata din partea EUIPO va fi efectuată în termen de o lună în contul bancar al societății indicat în cererea dumneavoastră. Vezi secțiunea „Utilizarea voucherului” pentru mai multe detalii privind datele de expirare, perioadele de punere în aplicare și alte informații.


Zona contului de utilizator din Fondul pentru IMM-uri este zona în care utilizatorii pot:
 • depune o cerere pentru activități specifice acoperite de Fondul pentru IMM-uri 2022 prin completarea formularului de cerere
 • completa formularul de rambursare pentru a solicita rambursarea parțială a activităților cu privire la care a fost efectuată plata
 • verifica soldul voucherelor
 • verifica condițiile de activare și punere în aplicare a voucherelor


Este foarte important ca denumirea din câmpul „Întreprindere” să fie identică cu denumirea societății care apare în documentul dumneavoastră privind TVA/CIF și în extrasul dumneavoastră de cont bancar. Vă rugăm să vă asigurați că toate informațiile coincid.
 
Trebuie să indicați numărul IBAN complet aferent contului bancar al întreprinderii dumneavoastră, exact așa cum apare în extrasul de cont al întreprinderii dumneavoastră (inclusiv codul de țară).
 
Toate documentele trebuie să fie clar lizibile. Dacă trebuie să scanați un document fizic, vă rugăm să utilizați un scaner și să îl salvați ca fișier PDF. Fotografierea documentelor prin utilizarea unui telefon inteligent sau a unei camere digitale nu este permisă.


Puteți și ar trebui să furnizați mai multe adrese de e-mail pentru a vă asigura că primiți toate comunicările. Dacă nu primiți niciun e-mail din partea echipei Fondului pentru IMM-uri la scurt timp după depunerea cererii, vă rugăm să verificați folderul spam sau să contactați EUIPO.


Trebuie să indicați denumirea întreprinderii exact așa cum apare în certificatul de TVA/CIF al IMM-ului dumneavoastră și în extrasul dumneavoastră de cont bancar.


Vă rugăm să consultați acest document pentru a vedea formatele corecte de înregistrare a numărului de TVA pentru țările UE, inclusiv codul de țară.
 
Solicitanții considerați scutiți de taxe de către autoritatea lor națională competentă și care dețin un cod de identificare fiscală echivalent (CIF) trebuie să furnizeze certificatul relevant eliberat de autoritatea respectivă, care să demonstreze existența juridică a întreprinderii. Dacă structura codului de identificare fiscală este diferită de structura codului de înregistrare în scopuri de TVA, vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos la codificarea informațiilor.
 
 • Dacă codul de identificare fiscală are același număr de cifre, dar lipsește codul de țară, trebuie precedat de codul țării.Exemplu: structura codului de înregistrare în scopuri de TVA este UE12345678, iar codul de identificare fiscală este 12345678. Solicitanții trebuie să introducă UE12345678.
 • Dacă codul de identificare fiscală conține codul țării, dar nu are același număr de cifre, trebuie urmat de litera „X” până când se ajunge la numărul necesar de cifre.Exemplu: structura codului de înregistrare în scopuri de TVA este UE12345678, iar codul de identificare fiscală este UE123456. Solicitanții trebuie să introducă UE123456XX.
 • Dacă codul de identificare fiscală nu conține codul țării și nu are același număr de cifre, trebuie precedat de codul țării și urmat de litera „X” până când se ajunge la numărul necesar de cifre.Exemplu: structura codului de înregistrare în scopuri de TVA este UE12345678, iar codul de identificare fiscală este 123456. Solicitanții trebuie să introducă UE123456XX.


Extrasul de cont sau certificatul bancar al întreprinderii dumneavoastră trebuie să indice titularul contului (acesta trebuie să fie identic cu denumirea întreprinderii), denumirea băncii, numărul de cont IBAN complet (inclusiv codul de țară) și codul BIC/SWIFT. Nu este necesară ștampila băncii și semnătura reprezentantului băncii (vezi exemplul aici).


 

PROCEDURA DE ACORDARE A SUBVENȚIILOR


 
 1. Primirea mesajului de confirmare a recepției cererii dumneavoastră prin e-mail poate dura până la 60 de minute. 
 2. Dacă nu primiți un e-mail în termen de 60 minute, vă rugăm să verificați dacă ați indicat adresa de e-mail corectă. Vă recomandăm să furnizați mai multe adrese de e-mail atunci când depuneți cererea. 
 3. Verificați folderul pentru mesaje nesolicitate (spam) sau nedorite (junk). Recomandăm adăugarea comunicărilor din partea noastră pe lista de expeditori siguri pentru a evita această problemă pe viitor. 
 4. Dacă, după verificarea celor de mai sus, nu ați primit încă mesajul de confirmare a primirii, vă rugăm să contactați information@euipo.europa.eu pentru asistență. 

Acest e-mail nu trebuie considerat o indicație că cererea a fost aprobată, ci doar că a fost depusă. Solicitanții vor fi înștiințați individual, printr-un e-mail separat, cu privire la rezultatele procesului de evaluare, după cum se menționează în cererea de propuneri.


EUIPO examinează toate cererile. În cazul în care comitetul solicită clarificări cu privire la orice documente sau informații furnizate, veți primi o notificare prin e-mail.


Dacă, după depunerea cererii, decideți să NU continuați procesul, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa grants.smefund@euipo.europa.eu, la care să atașați e-mailul care conține mesajul de confirmare a primirii cererii dumneavoastră și să menționați: „Aș dori să îmi retrag cererea privind subvenția acordată din Fondul pentru IMM-uri”.


Urmați pur și simplu instrucțiunile indicate în e-mailul pe care îl primiți și prin care sunt solicitate clarificări. Asigurați-vă că furnizați informațiile solicitate și anexați documentele necesare, dacă este cazul. Vă vom actualiza cererea în consecință.


După examinarea cererii dumneavoastră, comitetul de evaluare vă va comunica rezultatul, care poate fi oricare dintre următoarele: acordarea unei subvenții, solicitare de informații suplimentare sau respingere. Aceste notificări vor fi trimise prin e-mail și SMS. De asemenea, puteți primi notificări cu privire la expirarea voucherului (voucherelor) dumneavoastră prin e-mail și SMS.
 


 

UTILIZAREA VOUCHERULUI


 
După ce ați primit decizia de subvenție și eventualele vouchere aferente, trebuie să depuneți cererea și să efectuați plata pentru cel puțin o activitate înainte de expirarea voucherului sau a voucherelor (voucherele sunt valabile maximum 4 luni, deși aceasta poate fi prelungită cu încă 2 luni, dacă acest lucru este solicitat în ultimele 30 de zile ale perioadei inițiale de 4 luni).
 
După ce ați primit subvenția, ați efectuat plata pentru cel puțin una dintre activitățile selectate și ați transmis formularul de rambursare (atașând dovada efectuării plății solicitată), voucherele dumneavoastră vor fi activate. După activare, veți avea la dispoziție:
 
 • Pentru voucherul 1: o perioadă de punere în aplicare de 6 luni de la momentul activării voucherului, pentru a efectua plata și a solicita rambursarea taxelor suplimentare acoperite de voucherul 1 (acestea pot fi taxe ulterioare sau noi DPI). 
 • Pentru voucherul 2: o perioadă de punere în aplicare de 12 luni de la momentul activării voucherului, pentru a efectua plata și a solicita rambursarea taxelor suplimentare aferente activităților solicitate anterior. În decursul aceleiași perioade, puteți depune cererea pentru activități suplimentare, efectua plata taxelor aferente și solicita rambursarea lor. 
Solicitanții au, de asemenea, la dispoziție o perioadă de grație de 30 de zile pentru a solicita rambursarea taxelor plătite după încheierea perioadei de punere în aplicare.


Da, voucherele sunt valabile 4 luni, deși această perioadă poate fi prelungită cu încă 2 luni, dacă acest lucru este solicitat în ultimele 30 de zile din perioada inițială de 4 luni. Trebuie să depuneți cererea pentru cel puțin o activitate și să solicitați rambursarea plății respective în decursul acestei perioade de valabilitate; în caz contrar, voucherul va expira și nu veți avea dreptul la nicio rambursare.


Dacă beneficiarul subvenției nu utilizează voucherul acordat, bugetul alocat este deblocat, iar fondurile respective sunt apoi puse la dispoziția noilor solicitanți.


Nu, fiecare voucher poate fi acordat aceluiași participant o singură dată pe an. Acest lucru nu depinde de utilizarea (sau expirarea) ulterioară a voucherului. Veți putea depune însă o nouă cerere în 2023.


Inițial, voucherele au o perioadă de valabilitate de 4 luni, care poate fi prelungită cu 2 luni dacă aveți nevoie de mai mult timp pentru a le folosi. Pentru a prelungi perioada de valabilitate a unui voucher, trebuie să vă autentificați în contul dumneavoastră din cadrul Fondului pentru IMM-uri pentru a solicita o prelungire. Acest lucru se poate efectua numai în ultimele 30 de zile din perioada inițială de 4 luni.


Unui participant i se poate acorda o singură decizie de subvenție pentru un voucher pe an. Dacă voucherul dumneavoastră a expirat, nu puteți solicita același voucher în cadrul Fondului pentru IMM-uri 2022. Veți putea depune însă o nouă cerere în 2023.


Nu, în termenele menționate mai sus, puteți depune oricând cererea pentru activități și rambursarea respectivă. Vă rugăm să consultați întrebările frecvente relevante de mai sus.


Voucherul 1 și voucherul 2 sunt independente și pot fi solicitate în același timp sau în momente diferite în cadrul domeniului de aplicare al Fondului pentru IMM-uri 2022 (între 10 ianuarie 2022 și 16 decembrie 2022). Fiecare voucher poate fi solicitat o singură dată.


Vi se va acorda rambursarea și în acest caz. Nu se face deosebire între cererile acceptate și cererile respinse în ceea ce privește procedura de acordare a subvențiilor.


Oficiul pentru proprietate intelectuală din țara dumneavoastră va informa EUIPO că IMM-ul dumneavoastră a inițiat o activitate de IP Scan. Acest fapt va activa voucherul. Veți primi o notificare care confirmă activarea voucherului.


 

PROCEDURA DE RAMBURSARE


 

După ce s-a trimis o cerere de plată, EUIPO efectuează o evaluare care cuprinde următoarele elemente:

 • evaluarea activităților desfășurate (pentru a verifica dacă acestea corespund activităților definite în cererea de propuneri și stabilite în decizia de subvenție);
 • evaluarea eligibilității taxelor declarate, inclusiv verificarea documentelor justificative.

Prin urmare, este important să se furnizeze informații corecte și documente justificative atunci când se trimit cereri de plată (după cum s-a explicat mai sus).

Dacă cererea este incompletă sau necesită clarificări, EUIPO îl va contacta pe beneficiar și îl va informa ce trebuie să trimită pentru a finaliza cererea.

După aprobarea cererii de plată și a documentelor de însoțire, suma datorată va fi plătită în contul bancar al beneficiarului (indicat în cererea trimisă Fondului pentru IMM-uri sau modificat în cererea de plată). EUIPO va notifica beneficiarul pe cale electronică (la adresa de e-mail de contact furnizată în cererea de finanțare către Fondul pentru IMM-uri și consemnată în decizia de subvenție) cu privire la efectuarea plății. Dacă cererea de plată conține costuri care nu sunt eligibile pentru rambursare, motivele vor fi explicate în mod corespunzător în notificarea respectivă.În primul rând, accesați pagina Fondului pentru IMM-uri (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fundhttps://euipo.europa.eu/ohimportal/ro/online-services/sme-fund) și conectați-vă la contul dumneavoastră de utilizator de pe această pagină folosind credențialele EUIPO.

În al doilea rând, în meniul din stânga, faceți clic pe „Formular de rambursare” pentru voucherele care vi s-au acordat și alegeți numărul de referință al voucherului pentru care doriți să depuneți cererea.

În final, selectați toate activitățile pentru care doriți rambursarea și completați informațiile necesare. • Pentru o rambursare legată de o prediagnoză de PI (IP Scan):

Trebuie să completați data la care ați solicitat serviciul de prediagnoză de PI de la oficiul național pentru proprietate intelectuală, suma plătită și data plății.

De asemenea, trebuie să prezentați „dovada plății raportului de prediagnoză de PI” - aceasta va fi furnizată de oficiul național pentru proprietate intelectuală, confirmând că serviciul a fost prestat și menționând suma plătită și data plății.

 • Pentru o rambursare legată de înregistrări de mărci UE și/sau de desene sau modele industriale:

Trebuie să completați numărul cererii de înregistrare, data depunerii (data cererii) și defalcarea taxelor (taxe de bază și alte taxe) aferente înregistrării. Pentru fiecare înregistrare revendicată, folosiți butonul „Adăugați alta”.

Nu trebuie să încărcați niciun document deoarece informațiile sunt disponibile în Instrumentul de PI (IP Tool) al EUIPO.

 • Pentru o rambursare legată de înregistrări sau cereri de înregistrări de mărci, desene sau modele industriale și/sau brevete naționale:

Trebuie să completați data și numărul cererii de înregistrare, precum și defalcarea taxelor (taxe de bază și alte taxe) aferente înregistrării.

De asemenea, trebuie să trimiteți documentul furnizat de oficiul național pentru proprietate intelectuală prin care se confirmă punerea în aplicare, suma plătită și defalcarea taxelor (taxe de bază și alte taxe) aferente cererii de înregistrare. Pentru fiecare înregistrare revendicată, folosiți butonul „Adăugați alta”.

 • Pentru o rambursare legată de înregistrările internaționale de mărci/desene sau modele industriale la Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI):

Trebuie să completați data și numărul cererii, țara sau țările din afara UE desemnate și taxele (în CHF) aferente cererii de înregistrare.

De asemenea, trebuie să prezentați documentul furnizat de OMPI care confirmă punerea în aplicare, suma plătită, data și dovada plății acesteia.

Taxele care fac obiectul rambursării sunt cele înregistrate prin sisteme administrate de OMPI:

 • sistemul internațional al mărcilor (sistemul de la Madrid pentru înregistrarea internațională a mărcilor)
 • sistemul internațional al desenelor sau modelelor industriale (sistemul de la Haga privind înregistrarea internațională a desenelor și modelelor industriale)


Nu, trebuie să așteptați să primiți o decizie de subvenție favorabilă și voucherul sau voucherele dumneavoastră. IMM-urile trebuie să aștepte o decizie de subvenție favorabilă înainte de a iniția o activitate de PI. Dacă se inițiază o activitate de PI înainte de notificarea unei decizii de subvenție favorabile, nu va fi rambursată nicio taxă (nici taxe ulterioare).
 


Toate plățile se vor efectua în contul bancar al beneficiarului, astfel cum a fost menționat în cerere sau modificat în cererea de plată.

Contul bancar trebuie să aparțină beneficiarului, și anume IMM-ului, și nu unui reprezentant.

Dacă la momentul solicitării voucherului (voucherelor), contul bancar nu este corect, beneficiarul va fi informat în mod corespunzător în notificarea rezultatului, inclusiv în scrisoare (scrisori) și voucher (vouchere). Prin urmare, la depunerea cererii de rambursare, beneficiarul trebuie să prezinte un cont bancar corect. În caz contrar, EUIPO nu va putea efectua plata.Termenul pentru efectuarea plăților de către EUIPO este de 30 de zile de la data depunerii cererii de rambursare.

În cazul trimiterii unei cereri de informații suplimentare, EUIPO va suspenda perioada de plată. Suspendarea intră în vigoare la data la care EUIPO trimite notificarea. Perioada rămasă pentru efectuarea plății se reia de la data la care sunt primite informațiile solicitate sau documentele revizuite.

Dacă cererea include taxe legate de protecția mărcilor și a desenelor sau modelelor industriale în afara UE, este posibil ca termenul de 30 de zile să nu fie respectat. Aceasta se datorează faptului că elementele verificate în cursul evaluării trebuie, de asemenea, să fie confirmate cu sprijinul OMPI.Da, dar numai dacă voucherul dumneavoastră nu a expirat încă. Dacă cererea dumneavoastră de rambursare este acceptată, voucherul este activat și începe perioada de punere în aplicare. În perioada de punere în aplicare aveți posibilitatea să solicitați și rambursarea altor taxe eligibile.


 • Costurile suportate înainte ca IMM-ul să primească o notificare de subvenție.
 • Onorariile avocatului (sau ale reprezentantului).
 • Costurile legate de TVA, așa cum sunt prevăzute la articolul 4.5 din decizia de subvenție (în special cele legate de serviciile de prediagnoză de PI).
 • Voucher greșit: costurile pentru activitățile legate de voucherul 1 nu pot fi rambursate în cadrul voucherului 2 și viceversa (de exemplu, o marcă UE nu poate fi rambursată dacă s-a acordat doar voucherul 2 pentru brevet).
 • Taxele de înregistrare ale oficiului de origine pentru cererile de înregistrare a mărcilor ori desenelor sau modelelor industriale internaționale. Taxele sunt eligibile numai atunci când cererile se transmit prin intermediul unui oficiu național pentru PI, și nu prin OMPI (de exemplu, nu se poate rambursa o marcă/un desen sau model industrial italian dacă este înregistrat(ă) prin OMPI).
 • Înregistrări internaționale de mărci ori desene sau modele industriale care nu utilizează sistemul OMPI. Taxele sunt eligibile numai atunci când cererile se transmit prin sisteme administrate de OMPI, și nu prin oficii de PI din afara UE (de exemplu, nu se poate rambursa o marcă/un desen sau model industrial internațional din Columbia dacă este înregistrat(ă) prin oficiul național pentru PI din Columbia).
 • Taxe pentru modelele de utilitate.


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.