Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Consultarea

Cererea de consultare poate fi depusă de solicitantul/titularul mărcii Uniunii Europene (marcă UE), de solicitantul/titularul desenului sau modelului industrial comunitar (DMIC) înregistrat sau de reprezentantul oricăreia dintre părți, oricând în cursul sau după procedura de înregistrare.

Pentru mai multe informații, consultați ghidurile noastre privindmărcile și desenele sau modelele industriale.

Orice terț poate solicita consultarea unui dosar, cu condiția ca:

  • documentele din dosar care fac obiectul cererii de consultare să nu se refere la excluderea unui membru al EUIPO sau la o obiecție împotriva participării acestui membru la procedură;
  • documentele din dosar care fac obiectul cererii de consultare să nu fie documente utilizate la pregătirea deciziilor și avizelor;
  • documentele din dosar care fac obiectul cererii de consultare să nu fie confidențiale. În acest caz, solicitantul consultării trebuie să dovedească că are un interes legitim și superior în obținerea consultării.
  • cererea de înregistrare a unei mărci UE a fost publicată în Partea A din Buletinul mărcilor Uniunii Europene sau DMIC nu este în așteptarea unei publicări amânate. Dacă cererea de înregistrare a unei mărci UE este în așteptarea publicării sau publicarea DMIC a fost amânată, solicitantul consultării poate totuși să obțină consultarea dacă dovedește că:
    1. solicitantul mărcii UE sau al DMIC și-a dat acordul cu privire la consultare;
    2. solicitantul mărcii UE sau al DMIC a declarat că, după înregistrarea mărcii sau a desenului sau modelului industrial, va invoca drepturile care decurg din înregistrare împotriva persoanei care solicită consultarea.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.