Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Nulitatea și revocarea (anularea)

 

Regulamentul privind marca Uniunii Europene prevede două tipuri de proceduri, acoperite de definiția termenului generic de „proceduri de anulare”.
Este posibil ca titularului unei mărci UE să-i fie revocate drepturile și ca marca UE să fie declarată nulă. Diferența este că revocarea drepturilor se aplică de la data solicitării, în timp ce cererea de declarare a nulității înlătură înregistrarea din Registrul mărcilor Uniunii Europene cu efect retroactiv.


Titularului unei mărci UE i se pot revoca drepturile în următoarele cazuri:
  • în lipsa unei utilizări cu bună-credință. Legea prevede că, în următorii 5 ani de la înregistrare, o marcă UE trebuie să facă obiectul unei utilizări cu bună-credință în Uniunea Europeană. Mai mult, utilizarea trebuie să fie neîntreruptă timp de peste 5 ani;
  • dacă marca s-a transformat, ca urmare a activităților titularului, în denumirea comună a produsului sau serviciului de tipul celui pentru care este înregistrată, iar titularul nu a luat suficiente măsuri pentru a preveni acest lucru;
  • dacă, în urma utilizării de către titular, marca a ajuns să inducă în eroare publicul în ceea ce privește natura, calitatea sau originea geografică a produselor și serviciilor pentru care este înregistrată.


Există două tipuri de motive pentru declararea nulității: absolute și relative. Motivele de nulitate absolute cuprind motivele de refuz care au fost examinate din oficiu în cursul procedurii de înregistrare. Motivele de nulitate relative se referă la drepturile anterioare care prevalează asupra mărcii UE în conformitate cu principiul „priorității”.
O marcă UE poate fi declarată nulă prin invocarea motivelor absolute în următoarele cazuri:
  • dacă marca UE a fost înregistrată în pofida existenței unui motiv absolut de refuz (mai ales dacă era descriptivă sau lipsită de caracter distinctiv);
  • dacă solicitantul a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii. Aici este vorba, în special, de cazurile în care solicitantul urmărea anumite scopuri ilicite prin depunerea cererii de înregistrare a mărcii.
O marcă UE poate fi declarată nulă prin invocarea motivelor relative în următoarele cazuri:
  • din aceleași motive cu cele pentru care se poate depune o notificare de opoziție;
  • dacă într-un stat membru există un alt drept anterior care permite interzicerea utilizării mărcii respective. Este vorba, în special, despre dreptul asupra unei denumiri, dreptul la imagine, dreptul de autor și dreptul de proprietate industrială, cum ar fi dreptul asupra unui desen sau model industrial.
Informații suplimentare privind protejarea drepturilor dumneavoastră.

Informații suplimentare pot fi găsite în Ghid, Partea B, Anularea, Secțiunea 1, Proceduri.

 


O cerere de anulare este admisibilă numai dacă marca UE respectivă a fost înscrisă în Registrul mărcilor Uniunii Europene. Înregistrările sunt publicate în Buletinul mărcilor Uniunii Europene (Partea B). O cerere de revocare pe motiv de neutilizare nu este admisibilă decât dacă, la data depunerii cererii, marca UE este înregistrată de peste 5 ani.
Nu există un termen pentru depunerea unei cereri de anulare. Dacă însă titularul unui drept anterior tolerează utilizarea unei mărci UE ulterioare timp de cinci ani consecutivi, nu mai are dreptul de a depune o cerere de declarare a nulității pe motive relative (limitare a drepturilor ca urmare a consimțământului).

Mai multe detalii referitoare la cererile de anulare pot fi găsite în Ghid, Partea D, Anularea, secțiunea 1, Proceduri).


Există două formulare separate pentru cele două tipuri de proceduri (cererea de declarare a nulității și cererea de revocare), disponibile pe site-ul EUIPO, care pot fi depuse online.


Pentru ca o cerere de revocare sau o cerere de declarare a nulității să fie considerată depusă, trebuie achitată o taxă.

Consultați secțiunea de taxe pentru mai multe detalii referitoare la taxa pentru cererea de revocare sau cererea de declarare a nulității.


Solicitanții care nu au domiciliul sau sediul principal al activității sau o unitate industrială sau comercială reală și efectivă în SEE (Spațiul Economic European) vor trebui să fie reprezentați în fața Oficiului. Pentru a accesa lista de reprezentanți a Oficiului, vă rugăm să consultați eSearch plus.


Cererea trebuie redactată într-una din cele două limbi ale mărcii UE în cauză, cu condiția ca acestea să fie limbi ale Oficiului. În caz contrar (adică dacă prima limbă nu este o limbă a Oficiului), se poate utiliza numai a doua limbă a mărcii UE. Normele privind limba procedurii sunt explicate în detaliu în Ghid, Partea A, Norme generale, Secțiunea 4, Limba procedurii).

Mai multe detalii referitoare la cererile de anulare pot fi găsite în Ghid, Partea D, Anularea, Secțiunea 1, Proceduri).


O cerere de anulare poate avea la bază mai multe motive diferite. Totuși, cu excepția cazului în care s-au plătit atât taxa pentru cererea de declarare a nulității, cât și taxa pentru cererea de decădere, nu se pot invoca în aceeași cerere atât motive de nulitate, cât și motive de decădere, deoarece declararea nulității și decăderea din drepturi sunt considerate două proceduri diferite cu caracteristici diferite.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați Note privind formularul de cerere pentru o declarație de anulare a unei mărci a Uniunii Europene.


Partea care pierde în cadrul unei proceduri de anulare suportă taxele și costurile plătite de celelalte părți. Costurile care se rambursează sunt însă limitate, ceea ce înseamnă că persoana care suportă costurile nu va trebui să plătească mai mult de o anumită sumă maximă.

Pentru informații suplimentare, consultați Ghidul, Partea D, Anularea, Secțiunea 1, Procedura de anulare.
Pentru informații suplimentare, consultați Ghidul, Partea C, Opoziția, Secțiunea 1, Aspecte procedurale.


Taxa nu se rambursează dacă cererea de anulare este retrasă. Partea care întrerupe procedura de anulare prin retragerea cererii trebuie să ramburseze și celorlalte părți costurile suportate până în momentul respectiv (în limita plafoanelor legale), cu excepția cazului în care se decide altfel din motive de echitate.

Pentru informații suplimentare, consultați Ghidul, partea D, Anulare, secțiunea 1, Proceduri.


Întrebările și răspunsurile de pe această pagină servesc unui scop pur informativ și nu reprezintă o referință juridică. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați regulamentele privind marca Uniunii Europene și desenele sau modelele industriale comunitare sau ghidurile privind mărcile UE/desenele sau modelele industriale.

Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor dvs. personale de către Oficiu, consultați Declarația de protecție a datelor.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.