Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Clasificarea de la Locarno (desene și modele industriale)

Clasificarea de la Locarno este sistemul internațional de clasificare a desenelor și modelelor industriale care este administrat de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI). Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) a compilat o listă de produse, cunoscută drept lista „Eurolocarno”, care se bazează pe Clasificarea de la Locarno, pentru clasificarea produselor indicate atât în desenele și modelele industriale comunitare înregistrate, cât și în cererile de înregistrare a unui desen sau model industrial.

La indicarea produselor într-o cerere de înregistrare a unui desen sau model industrial, solicitanților li se recomandă insistent să folosească termenii din Clasificarea de la Locarno sau din EuroLocarno pentru a evita întârzieri în procedura de înregistrare cauzate de necesitatea traducerii termenilor transmiși. Folosirea acestor termeni generici va îmbunătăți și capacitățile de căutare în bazele de date cu desene și modele industriale, ducând în final la o mai mare transparență.

Se pot efectua căutări în Clasificarea de la Locarno folosind instrumentul de căutare EuroLocarno, care este disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene (UE).

 • Criterii de căutare
  Introduceți un termen în câmpul de căutare sau selectați o clasă (iar apoi o subclasă, dacă este cazul) din meniul (meniurile) vertical(e). Pentru rafinarea căutării, intrările din câmpul de căutare pot fi combinate cu selectarea unei clase (și a unei subclase).

  Introduceți în câmpul de căutare termenul pe care doriți să îl căutați și faceți clic pe butonul „Căutare”. Câmpul de căutare dispune de o funcție de completare automată la introducerea unui cuvânt-cheie.

  Pentru rafinarea căutării, selectați clasa în care doriți să efectuați o căutare din meniurile verticale aflate deasupra câmpului de căutare. Opțiunile de selectare a subclaselor din meniu pot fi editate numai după selectarea unei clase.

  Limba de căutare poate fi modificată din meniul vertical aflat deasupra butonului de căutare.

  N.B.: Sistemul efectuează căutarea termenilor doar în limba selectată.
   
 • Opțiuni la căutarea de text
  Câmpul de căutare în care se introduce textul folosește următoarele convenții:
  • Prin „text” se înțelege orice caracter alfanumeric. În câmpul de căutare se poate introduce orice tip de caracter. Asteriscul (*), semnul întrebării (?) și ghilimelele („ ”) sunt însă metacaractere, și anume caractere speciale cu funcții specifice. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea despre metacaractere.
  • Câmpul de căutare nu face diferența între literele mari și mici; de exemplu, dacă introduceți „coke” sau „Coke” veți obține aceleași rezultate.
  • Sistemul de căutare nu recunoaște caracterele speciale; de exemplu, dacă introduceți „Müller” veți obține aceleași rezultate ca pentru „Muller”.
  • Metacaracterele (*) și (?) pot fi introduse oriunde într-un șir de căutare și pot fi utilizate pentru a înlocui unul sau mai multe caractere necunoscute.
    
 • Metacaractere
  • Un metacaracter poate fi utilizat pentru a înlocui un alt caracter sau un șir de caractere.
  • Semnul întrebării (?)
   Acesta înlocuiește un singur caracter necunoscut.
   De exemplu, dacă introduceți „compl?ment”, rezultatele căutării vor cuprinde atât „complement”, cât și „compliment”.
   Într-un șir de căutare se pot introduce mai multe semne de întrebare.
   N.B.: Semnul întrebării nu înlocuiește un spațiu (spre deosebire de asterisc).
  • Asteriscul (*)
   Acesta înlocuiește unul sau mai multe caractere necunoscute (inclusiv spații).
   De exemplu, dacă introduceți „compl*ment”, rezultatele căutării vor cuprinde atât „compliment”, cât și „Complete Management”.
   Într-un șir de căutare, asteriscul poate fi utilizat împreună cu semnul întrebării.
   De exemplu, dacă introduceți „*1?3”, veți obține „123” și „Farmacia +123”.
  • Ghilimelele („ ”)
   Punerea unui cuvânt sau a unei expresii între ghilimele limitează căutarea la caracterele aflate între ghilimele.
   De exemplu, dacă introduceți „Hello”, veți obține rezultate doar pentru „Hello”.
    
 • Rezultatele căutării
  Rezultatele căutării sunt afișate într-un tabel cu trei coloane, intitulate „Clasa”, „Indicația produsului” și „Traducere”.

  Codurile claselor și subclaselor sunt afișate în coloana „Clasa”.

  Coloana „Indicația produsului” poate fi vizualizată în celelalte limbi ale UE, făcând clic pe pictograma săgeată din coloana „Traducere”.

 


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.