Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Protejați-vă drepturile

În temeiul articolului 9 din Regulamentul privind marca UE, „înregistrarea unei mărci UE conferă titularului său drepturi exclusive. Titularul are dreptul să împiedice orice terț să utilizeze un semn în cadrul comerțului, fără consimțământul său, pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care este marca UE este înregistrată [...]”.

Exercitarea drepturilor asupra mărcii dumneavoastră este la fel de importantă ca și construirea imaginii de marcă. Dacă nu le exercitați, valabilitatea mărcii poate fi pusă la îndoială, iar imaginea de marcă își va pierde din valoare.

Este responsabilitatea dumneavoastră să vă exercitați drepturile asupra mărcii pe care ați înregistrat-o. Pentru a realiza efectiv acest lucru, trebuie să întreprindeți următoarele:

  • Asigurați-vă că marca dumneavoastră este corect înregistrată pentru produsele și serviciile pe care le comercializați.
  • Fiți vigilent. O marcă înregistrată îi avertizează pe concurenți că dețineți un drept, dar dacă cineva vă utilizează marca (sau una similară) fără permisiune, dumneavoastră sunteți cel care trebuie să ia măsuri pentru a-l opri.

EUIPO răspunde de înregistrarea mărcilor UE și a desenelor sau modelelor industriale comunitare.

EUIPO nu este o agenție de aplicare a legii și nu poate deci să ofere consiliere juridică în legătură cu exercitarea drepturilor asupra mărcilor, desenelor și modelelor industriale.

 

Registrele

Asigurați-vă că nimeni nu încearcă să protejeze o marcă identică sau similară cu a dumneavoastră.

Verificați dacă în registrele de mărci există cereri de înregistrare sau înregistrări ale unor mărci identice sau similare cu a dumneavoastră.

Noi vă punem la dispoziție un instrument de căutare a cererilor de înregistrare și a înregistrărilor mărcilor UE, numit eSearch plus. Utilizatorii înregistrați pot configura alerte automate pentru a fi înștiințați de câte ori Oficiul primește cereri potențial conflictuale de înregistrare a unor mărci.

TMview este un instrument global de căutare a mărcilor care pune la dispoziție date directe despre mărci, provenite de la aproximativ 60 de oficii de proprietate intelectuală, incluzând toate oficiile de proprietate intelectuală naționale și regionale din UE. Accesați online peste 40 de milioane de mărci, disponibile gratuit la www.tmdn.org

Dacă nu reușiți să efectuați singur căutările, puteți recurge la servicii specializate de monitorizare a mărcilor, oferite de practicieni în domeniul dreptului.

Dacă descoperiți că un concurent a depus o cerere de înregistrare sau a înregistrat o marcă identică sau similară cu a dumneavoastră, vă puteți exercita dreptul dobândit anterior opunându-vă înregistrării mărcii sau obținând anularea ei.

Piața

Asigurați-vă că nimeni nu utilizează marca dumneavoastră pe piață.

Monitorizați piața căutând în presă, în publicațiile comerciale și pe internet eventualele societăți care vă utilizează marca fără permisiune. Este posibil să existe la vânzare copii ilegale ale produselor dumneavoastră sau ca unii concurenți să utilizeze mărci similare, dar nu identice, cu marca dumneavoastră UE.

EUIPO colaborează cu o serie de platforme de comerț electronic în vederea colectării de informații despre instrumentele lor de protecție a PI pentru a vă facilita întreprinderea unor acțiuni și utilizarea resurselor pe care acestea le pun la dispoziție. Puteți găsi mai multe informații aici

Luați în calcul posibilitatea depunerii unei cereri de protecție a mărcii împotriva încălcărilor la autoritatea vamală din țara dumneavoastră. Inspectorii vamali utilizează aceste baze de date pentru a identifica eventualele încălcări și pentru a confisca produsele contrafăcute.

Puteți, de asemenea, să introduceți informații despre produsele și brandurile pe care le dețineți în IP Enforcement Portal. Aceasta este o bază de date menită să ajute autoritățile de aplicare a legii să identifice produsele contrafăcute. Este gratuită și vă permite să introduceți informații despre ambalaje, etichete, date de contact etc. Informațiile sunt folosite apoi de autoritățile de aplicare a legii pentru a deosebi produsele contrafăcute de cele originale.

Dumneavoastră sunteți cel care trebuie să ia măsuri.

La EUIPO și la registrele naționale

Opuneți-vă unei cereri de înregistrare sau obțineți anularea înregistrării mărcilor identice sau similare cu a dumneavoastră.

 

Opoziția

De îndată ce cererea dumneavoastră de înregistrare a unei mărci UE primește o dată de depunere, vă puteți opune cererilor de înregistrare a unor mărci UE și naționale depuse în Uniunea Europeană după acea dată.
Pentru a vă proteja drepturile, efectuați în mod regulat căutări printre cererile de înregistrare a mărcilor UE și înregistrările mărcilor naționale și căutați online dovezi ale existenței lor pe piață. Avocații specializați în mărci și serviciile de monitorizare vă pot ajuta în căutări și vă pot oferi consiliere.

 

Anularea

Mărcile UE și cele naționale înregistrate în Uniunea Europeană pot fi anulate. În cazul în care considerați că o înregistrare existentă nu este utilizată chiar dacă trebuie să respecte condițiile de utilizare, puteți solicita revocarea ei. În cazul în care considerați că o înregistrare existentă intră în conflict cu un drept pe care l-ați dobândit anterior sau că nu este valabilă, puteți solicita anularea ei. Ca alternativă la anularea unei mărci UE, titularul poate solicita transferul în favoarea sa dacă marca a fost înregistrată în numele agentului sau reprezentantului său, fără autorizarea sa.

Cererea de anulare costă 630 EUR. Prin declararea nulității, marca se anulează cu efect retroactiv (se radiază complet din Registrul mărcilor), iar revocarea se aplică de la data depunerii cererii la Oficiu.

În instanță și în mediul de afaceri

Acționați împotriva contravenientului

Vă sfătuim să luați legătura cu un jurist înainte de a lua orice măsură în contextul unui litigiu.

 

Informați presupusul contravenient prin notificări de încetare a încălcării

Din momentul în care ați descoperit că vi se încalcă un drept, puteți trimite concurentului dumneavoastră o notificare prin care să îl informați cu privire la conflict și să îl somați să înceteze practica respectivă. În acest mod, concurentului dumneavoastră i se aduc în mod oficial la cunoștință drepturile pe care le aveți și faptul că prin ignorarea lor se poate confrunta cu acțiuni legale.

 

Negociați

În anumite situații, puteți ajunge la o înțelegere prin mediere și arbitraj. Aceste servicii sunt adecvate în cazul litigiilor apărute între întreprinderi legitime, în care ambele părți caută soluții practice și eficiente din punctul de vedere al costurilor.

 

Măsuri de drept civil

Dacă încercările dumneavoastră de a-l avertiza pe presupusul contravenient sau de a negocia cu acesta eșuează, există și alte măsuri de natură juridică pentru combaterea încălcărilor, cum ar fi hotărârile preliminare și sechestrul asigurător, care împiedică utilizarea ilegală a mărcii dumneavoastră. În toate cazurile, măsurile de punere în executare în temeiul dreptului civil trebuie luate la nivel național, în jurisdicțiile UE relevante. Pe de altă parte, unul din avantajele mărcii UE este că o singură instanță are competența de a dispune astfel de măsuri în toate statele membre.

 

Măsuri de drept penal

Măsurile de drept penal se aplică în cazul activităților de contrafacere și de piraterie. Va trebui să luați legătura cu autoritățile naționale de aplicare a legii și cu procuratura din jurisdicția UE respectivă.

Rețineți că normele de aplicare a dreptului penal în materie de proprietate intelectuală nu au fost armonizate la nivelul Uniunii Europene. Măsurile de punere în executare în temeiul dreptului penal se iau la nivel național, conform legislației naționale relevante. Prin urmare, opțiunile de aplicare a dreptului penal existente la nivel european variază considerabil și aplicarea lor nu este întotdeauna posibilă în același mod în toate statele.

Dacă vi se solicită să dovediți în instanță existența mărcii dumneavoastră UE, puteți obține o copie certificată sau necertificată a înregistrării prin intermediul eSearch plus sau prin formularul online de consultare a dosarului.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.