Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Opozițiile

Formularul online de notificare a unei opoziții vă permite să depuneți o notificare de opoziție împotriva unei mărci a Uniunii Europene sau a unei înregistrări internaționale, să trimiteți atașat fișierele corespunzătoare și să completați informațiile de plată necesare prin intermediul site-ului EUIPO.

După ce ați depus formularul online, cererii dumneavoastră i se va aloca un număr al opoziție.

Sistemul va efectua în mod automat o verificare preliminară a notificării de opoziție, în cadrul procedurii de verificare a admisibilității, pentru a identifica eventuale deficiențe în informațiile furnizate, iar examinatorii EUIPO vor efectua o verificare completă a opozițiilor a căror admisibilitate nu poate fi verificată automat.

Vă rugăm să consultați ghidul nostru pentru informații suplimentare cu privire la verificarea admisibilității. 

 

Pași pentru completarea unui formular de opoziție inter partes:

 • Informații generale

  Versiunea online a notificării de opoziție este împărțită în următoarele secțiuni:

  • Referința
  • Tipul acțiunii
  • Opozant (opozanți)
  • Reprezentant (reprezentanți)
  • Entitate contestată
  • Motivele și temeiul opoziției
  • Argumente și dovezi
  • Plata taxei
  • Semnătură

  Sistemul vă va permite să transmiteți notificarea de opoziție doar dacă ați completat toate câmpurile obligatorii. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu un asterisc de culoare roșie (*).

  Introduceți un număr de referință

  Această secțiune este opțională.

  Opozantul sau reprezentantul care acționează în numele unui opozant își poate crea propriul număr de referință, care trebuie să conțină maximum 30 de caractere și care poate consta în orice combinație de litere, cifre și/sau simboluri. Numărul de referință nu trebuie să conțină spații.

  Selectați tipul acțiunii

 • Opozant

  Această secțiune este obligatorie. Trebuie să furnizați cel puțin datele unui opozant.

  Dacă opozantul a depus deja la EUIPO o cerere de înregistrare a unei mărci UE sau a unui desen sau model sau o notificare de opoziție, acestea vor avea un număr de identificare EUIPO. Dacă știți numărul, introduceți-l în câmpul de text, selectați-l din lista sugestiilor de completare automată și faceți clic pe „Importare”; restul câmpurilor se vor completa automat.

  Dacă opozantul nu are un număr de identificare EUIPO, trebuie să completați toate informațiile necesare despre opozant, selectând mai întâi tipul de opozant din meniul de la rubrica „Creare opozant nou”. Opozantul poate fi persoană juridică sau persoană fizică. Câmpurile enumerate mai jos sunt obligatorii și trebuie completate:

  Pentru persoane fizice [tipul solicitantului: „Persoană (persoane) fizică (fizice)”]

  • Prenumele
  • Numele
  • Naționalitatea
  • Țara
  • Adresa poștală
  • Localitate

  Pentru persoane juridice (tipul solicitantului: „Întreprindere/Societate”)

  • Denumirea juridică
  • Forma juridică
  • Țara de înregistrare
  • Țara
  • Adresa poștală
  • Localitate

  Persoană juridică
  Dacă opozantul este persoană juridică, trebuie indicată denumirea oficială, inclusiv forma juridică – de exemplu. „Incorporated”, „Sociedad Anónima”, „Aktiengesellschaft” etc. Forma juridică poate fi indicată prin abrevierea folosită în mod curent, de exemplu „Inc.”, „S.A.”, „AG” etc. Trebuie indicată și țara unde are sediul persoana juridică.

  Persoană fizică
  Dacă opozantul este persoană fizică, trebuie indicate numele, prenumele și naționalitatea sa.

  Este foarte recomandat să furnizați cât mai multe informații de contact (cod poștal, numere de telefon).

  Dacă opoziția este formulată de mai multe persoane, se pot adăuga opozanți suplimentari selectând tipul de opozant din același meniu vertical. După ce ați creat opozanții, îi puteți vizualiza, edita și șterge făcând clic pe butoanele corespunzătoare din tabelul cu opozanți.

  Nu uitați să faceți clic pe butonul „+Adăugare” pentru a include în formular opozantul selectat sau nou creat.

 • Reprezentant

  Dacă niciunul din opozanți nu are domiciliul, sediul principal sau o unitate comercială reală și funcțională în Spațiul Economic European (SEE), trebuie să existe un reprezentant autorizat în toate procedurile desfășurate la EUIPO.

  Pe site-ul EUIPO se găsește o listă a reprezentanților.

  Opozantul poate să aleagă un reprezentant chiar dacă are domiciliul, sediul principal sau o unitate comercială reală și funcțională în Spațiul Economic European.

  Dacă reprezentantului i s-a mai atribuit un număr de identificare EUIPO, introduceți numărul în câmpul de text, selectați persoana din lista de autocompletare și dați clic pe „Importare”; restul câmpurilor se vor completa automat.

  Dacă reprezentantul nu are un număr de identificare, toate câmpurile trebuie completate manual. Pentru a crea un reprezentant nou, trebuie să selectați tipul de reprezentant din meniul vertical al rubricii „Creare element nou”. Reprezentantul nou poate fi un avocat sau un angajat împuternicit ca reprezentant.

  Avocat
  Dacă reprezentantul este un avocat, trebuie indicate numele și prenumele său. Există opțiunea de a asocia avocatul cu o asociație de reprezentanți existentă. Dacă știți numărul de identificare al asociației, introduceți-l în câmpul de text, selectați din lista de autocompletare și faceți clic pe „+Adăugare”. Numele asociației va fi încărcat în formular. Puteți completa și manual câmpul de text „Denumirea asociației”. Puteți căuta numărul de identificare al asociației făcând clic pe linkul „Consultare eSearch plus”.

  Angajat împuternicit ca reprezentant
  Dacă reprezentantul este angajatul direct al opozantului, este suficient să indicați numele și prenumele lui. Dacă angajatul împuternicit ca reprezentant lucrează pentru o societate (cu sediul real și funcțional în Spațiul Economic European) care are legături economice cu opozantul, trebuie precizate numele societății și natura legăturilor economice.

  Este foarte recomandat să furnizați suficiente informații de contact, adică numele, adresa, numărul de telefon și o adresă de e-mail.

  Există și opțiunea de a crea un reprezentant EUIPO; în acest caz, veți fi informat printr-un mesaj că EUIPO urmează să facă o examinare suplimentară înainte de a adăuga persoana pe lista reprezentanților autorizați EUIPO.

  După completarea informațiilor despre reprezentant, faceți clic pe butonul „+Adăugare” pentru a le include în cerere.

 • Entitate contestată

  Trebuie să precizați dacă opoziția este îndreptată împotriva unei cereri de înregistrare a unei mărci UE sau împotriva unei înregistrări de marcă internațională (IR).

  Indicați numărul cererii de înregistrare a mărcii UE sau al IR împotriva căreia formulați opoziția și faceți clic pe butonul „Import entitate”; dacă cererea de înregistrare a mărcii UE sau IR este „deschisă opoziției”, informațiile vor fi completate automat. Dacă cererea de înregistrare a mărcii UE sau IR nu este „deschisă opoziției”, se va afișa un mesaj, iar opoziția nu va putea fi creată.

  Limba procedurii de opoziție trebuie aleasă în conformitate cu articolul 146 din Regulamentul privind marca Uniunii Europene. Aceasta trebuie să fie una dintre cele două limbi ale cererii contestate, cu condiția să fie una dintre cele cinci limbi oficial recunoscute ale EUIPO. Odată selectată cererea de înregistrare a mărcii UE, vor fi afișate limbile acceptabile pentru opoziție (dacă prima limbă nu se numără printre cele cinci limbi oficial recunoscute ale EUIPO, aceasta nu va apărea ca opțiune).

  Câmpul „Sfera de opoziție” se referă la produsele și serviciile împotriva cărora este îndreptată opoziția. Câmpul „Împotriva tuturor produselor și serviciilor” este selectat în mod implicit.

  Dacă opoziția este îndreptată numai împotriva unora dintre produsele și serviciile cuprinse în cererea de înregistrare a mărcii UE sau în IR, selectați a doua opțiune, „Împotriva unei părți din produsele și serviciile din cerere, și anume:” și menționați-le pe cele contestate. Puteți elimina clase întregi și/sau termeni dintr-o clasă. Pentru a elimina o clasă întreagă, faceți clic pe semnul (X) din colțul aflat în partea din stânga sus a clasei. Pentru a elimina o parte dintr-o clasă, selectați termenii pe care doriți să-i eliminați, făcând clic pe aceștia sau prin funcția de glisare și fixare a mouse-ului. Această acțiune va afișa un buton nou „Eliminare cuvinte selectate”; faceți clic pe el pentru a elimina din clasă selecția respectivă. Pentru a reveni la versiunea inițială, faceți clic pe butonul „Resetare”.

 • Motive de opoziție

  După selectarea unui articol în temeiul căruia veți adăuga motivele, va apărea o opțiune de adăugare a temeiului opoziției.

  O notificare de opoziție trebuie să includă cel puțin un „temei al opoziției”.

  Tabelul de mai jos prezintă corespondența dintre motivele și temeiurile opoziției:

  Motivul

  Temeiul opoziției

  Articolul 8 alineatul (1) litera (a)
  Articolul 8 alineatul (1) litera (b)

  Cerere de înregistrare a unei mărci UE, înregistrare/cerere de înregistrare a unei mărci naționale, înregistrare internațională, cerere de înregistrare internațională, marcă de notorietate (articolul 6 bis din Convenția de la Paris)

  Articolul 8 alineatul (5)

  Cerere de înregistrare a unei mărci UE, înregistrare/cerere de înregistrare a unei mărci naționale, înregistrare internațională, cerere de înregistrare internațională

  Articolul 8 alineatul (3)

  Cerere de înregistrare a unei mărci UE, înregistrare/cerere de înregistrare a unei mărci naționale, înregistrare/cerere de înregistrare a unei mărci naționale în afara UE, înregistrare internațională, cerere de înregistrare internațională, marcă de notorietate (articolul 6 bis din Convenția de la Paris), marcă neînregistrată

  Articolul 8 alineatul (4)

  Marcă neînregistrată, alt semn utilizat în comerț

  Motivul

  Tipul de reprezentare

  Articolul  alineatul (6)

  Cuvânt

  După selectarea temeiului corespunzător al opoziției, va trebui să completați toate câmpurile indicate ca obligatorii și să selectați opțiunea „+Salvare”.

  Informațiile inserate vor apărea într-un tabel ca cel de mai jos. Un temei al opoziției poate fi șters făcând clic pe pictograma (x) aflată lângă elementul pe care doriți să îl eliminați din tabel, care reprezintă acțiunea „Eliminare”. În aceeași notificare de opoziție se pot include mai multe temeiuri ale opoziției, făcând clic pe butonul „+” aflat în tabel lângă elementul pentru care doriți să includeți un temei suplimentar.

 • Argumente și dovezi

  .

 • Semnătură

  Această secțiune este obligatorie.

  Trebuie să „semnați” formularul electronic de notificare a opoziției înainte de a-l transmite, indicând numele, prenumele și calitatea în care acționați în câmpurile corespunzătoare din formular.

  Aveți posibilitatea de a adăuga un al doilea semnatar selectând opțiunea „Adăugare al doilea semnatar”. Sunt permise cel mult două semnături. Prin furnizarea informațiilor folosite ca semnătură, confirmați că ați verificat datele și că doriți să semnați și să depuneți formularul de cerere.

 • Plata taxei

  Această secțiune este obligatorie.

  Taxa de opoziție trebuie să fie primită de EUIPO în perioada de opoziție.

  Dacă taxa de opoziție este primită după expirarea perioadei de opoziție, dar instrucțiunile de plată au fost transmise băncii în ultimele 10 zile ale perioadei de opoziție, în conformitate cu dispozițiile articolului 8 din Regulamentul privind taxele aplicabile mărcilor comunitare, opoziția poate fi înregistrată dacă:

  • opozantul face dovada faptului că a emis instrucțiuni de plată în ultimele zece zile ale perioadei de opoziție; ȘI
  • opozantul plătește o taxă suplimentară de 10 % din taxa de opoziție (condiție dublă).

  Suprataxa nu trebuie însă plătită dacă persoana poate dovedi că instrucțiunile de plată transmise băncii au fost emise cu mai mult de 10 zile înainte de expirarea termenului de plată. Dacă taxa de opoziție nu este primită în perioada de opoziție sau dacă prevederea de mai sus nu se aplică, se consideră că notificarea de opoziție nu a fost depusă.

  EUIPO nu va emite o cerere de plată.

  Vă rugăm să rețineți că plata taxelor trebuie efectuată în euro.

  Mai multe informații despre taxele EUIPO și plata pentru mărci.

 • Transmiterea formularului

  Formularul de opoziție este verificat pentru depistarea eventualelor date incorecte sau informații lipsă. În cazul în care există probleme, va apărea un mesaj de eroare.

  După validarea informațiilor din formular, veți fi redirecționat către pagina de confirmare, care conține toate datele cererii pe care urmează să o depuneți. Încă puteți modifica datele înainte de a depune cererea.

   

 • Salvare, tipărire și reinițializare

  Puteți „salva” formularul electronic de opoziție în secțiunea „User Area”. Pe măsură ce completați formularul de cerere, puteți salva oricând informațiile introduse, sub forma unei versiuni provizorii. Faceți clic pe „Salvare versiune provizorie” în coloana din partea dreaptă a formularului. Această versiune poate fi accesată din „User Area”, la secțiunea „Proiecte”.

  Opțiunea „Salvare date din formular în format XML” vă va permite să exportați informațiile în format XML și să le refolosiți mai târziu folosind opțiunea „Importare date din XML”.

  Aveți opțiunea de „Imprimare” a unei previzualizări a formularului în orice moment al procesului de depunere a cererii. Este foarte recomandat să vă revizuiți notificarea de opoziție înainte de a o transmite. Vă rugăm să aveți în vedere că, în această etapă, nu ați transmis încă notificarea de opoziție. Prin urmare, copia imprimată nu va fi considerată drept dovadă a transmiterii.

  „Resetare” — Dacă doriți să reluați completarea cererii, faceți clic pe butonul „Resetare formular”. Toate câmpurile completate se vor goli, iar informațiile introduse vor fi șterse.

  Pentru a transmite definitiv formularul de opoziție, faceți clic pe „Următorul”. Veți fi redirecționat către platforma de plată, iar după introducerea datelor privind plata veți primi confirmarea că procesul s-a finalizat cu succes. Se va afișa numărul opoziției, pe care va trebui să îl utilizați ca referință în orice comunicare ulterioară cu EUIPO, precum și data și ora transmiterii (ora Europei Centrale). Va exista și un buton de „Descărcare confirmare”, care permite generarea unui fișier PDF cu informații privind primirea cererii, eventualele instrucțiuni de plată necesare și notificarea propriu-zisă a opoziției.

  Este foarte recomandat să imprimați sau să salvați confirmarea de primire a cererii, deoarece EUIPO nu va emite alte copii ale acesteia. Doar utilizatorii sistemului de comunicări electronice vor primi o copie a acesteia în căsuța poștală electronică a secțiunii Comunicări din User Area.

  De asemenea, vă recomandăm să verificați că numărul de fișiere atașate coincide cu numărul de fișiere pe care le-ați încărcat.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.