Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Dreptul de proprietate

La completarea formularului de cerere va fi necesar să ne comunicați datele dumneavoastră.

  • Datele furnizate vor fi utilizate pentru a vă identifica fără echivoc ca unic titular al mărcii.
  • S-ar putea să vă contactăm dacă avem nevoie de informații suplimentare pe parcursul procedurii de înregistrare sau ulterior.

Este foarte important să ne țineți la curent cu orice modificări survenite în datele dumneavoastră personale, cum ar fi un nou număr de telefon de contact etc.

Ce informații ar trebui să furnizați?

În cazul în care ați mai depus cereri la noi, nu trebuie decât să introduceți numărul unic de identificare care v-a fost atribuit. Noi utilizăm acest număr pentru a recupera datele dumneavoastră, astfel încât nu este nevoie să le reintroduceți.

Puteți găsi numărul dumneavoastră de identificare la EUIPO fie în corespondența anterioară cu EUIPO, fie utilizând aplicația eSearch.

Atunci când depuneți o cerere pentru prima dată, trebuie să ne comunicați datele dumneavoastră. Acestea vor fi păstrate la dosar în vederea corespondenței viitoare.

Va trebui să ne spuneți dacă depuneți cererea în calitate de societate sau de persoană fizică.

Pictogramă utilizată atunci când titularul este o societate, alcătuită dintr-o persoană și o clădire

Societate

Dacă sunteți societate, trebuie să ne comunicați următoarele informații:

  • Denumirea completă și forma juridică
  • Țara de înregistrare
  • Adresa
Pictogramă utilizată atunci când titularul este o persoană fizică, alcătuită dintr-o persoană

Persoană fizică

Dacă sunteți persoană fizică, trebuie să ne comunicați următoarele informații:

  • Numele și prenumele
  • Naționalitatea
  • Adresa

În ambele cazuri este foarte important să ne comunicați de asemenea o adresă de e-mail, un număr de telefon și un număr de fax (dacă este cazul), pentru a vă putea contacta cu ușurință.

Cum va comunica EUIPO cu dumneavoastră?

Cea mai rapidă și mai ușoară modalitate de comunicare cu noi este online, prin intermediul User Area.

Accesați 'User Area', instrumentul de gestionare al EUIPO

Aceasta vă oferă o platformă sigură de unde puteți interacționa cu EUIPO pe cale electronică.

Rețineți că acceptăm e-mailuri numai pentru comunicările neoficiale, nu și pentru cele oficiale.

Este obligatoriu să vă numiți un reprezentant?

În principiu, solicitanții nu au nevoie de un reprezentant. Dacă însă titularul nu are sediul, domiciliul sau o unitate reală și funcțională în Spațiul Economic European, trebuie să numească un reprezentant pentru toate procedurile în fața Oficiului, cu excepția depunerii cererii. Spațiul Economic European este format din toate statele membre ale Uniunii Europene plus Norvegia, Islanda și Liechtenstein.

Reprezentantul poate fi:

Avocat (sau o persoană cu pregătire echivalentă, în funcție de țară)

Un avocat care are dreptul să profeseze pe teritoriul unuia dintre statele membre ale SEE și care are și sediul în SEE. În plus, acesta trebuie să aibă dreptul de a acționa ca reprezentant în materie de mărci și/sau modele și desene industriale în statul respectiv.

Reprezentant autorizat

Un reprezentant autorizat al cărui nume apare pe lista existentă la EUIPO.

Angajatul unei persoane fizice sau juridice

Angajatul unei persoane fizice sau juridice cu domiciliul sau sediul principal sau o unitate industrială sau comercială reală și funcțională în Spațiul Economic European poate să reprezinte alte persoane juridice, cu condiția ca între cele două persoane juridice să existe legături de natură economică.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.