Termeni și condiții de utilizare pentru operațiunea electronică „Back-up comunicare”

Conform mențiunii de la punctul 2 litera d) din Anexa 1 la Decizia directorului executiv privind comunicarea prin mijloace electronice, EX-20-9, din 02.07.2021

c) Cereri, comunicări sau alte documente trimise Oficiului

User Area permite utilizatorului să depună cereri, comunicări și documente pe cale electronică. În general, după ce o cerere, o comunicare sau alt document este depus pe cale electronică, cererile, comunicările sau alte documente ulterioare care se referă la același caz trebuie depuse în același mod.

De asemenea, în User Area, se poate utiliza butonul „Back-up comunicare”. Acesta poate fi utilizat numai când este îndeplinită una din cele două condiții de mai jos.

  1. Nu este disponibilă nicio operațiune electronică specifică în User Area.
  2. Este disponibilă o operațiune electronică specifică în User Area, dar această operațiune electronică este temporar inaccesibilă, din cauza unei defecțiuni tehnice. Când această operațiune electronică specifică este fie depunerea pe cale electronică a unei cereri de înregistrare a unei mărci UE, fie reînnoirea unei înregistrări a unei mărci UE, trebuie respectate condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (6) din Decizia EX-19-1 a directorului executiv, respectiv solicitantul înregistrării sau al reînnoirii trebuie să depună din nou aceeași solicitare (același conținut) prin operațiunea electronică specifică din User Area, în termen de trei zile de la depunerea inițială. Pentru detalii suplimentare, vezi articolul 4 alineatul (6) din Decizia EX-19-1 a directorului executiv.

Se va furniza o confirmare electronică de primire a cererii, a comunicării sau a documentului trimis prin operațiunea electronică „Back-up comunicare”, sub forma unei „confirmări de trimitere” la articolele „trimise” din User Area.