Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Clasificarea de la Viena (mărci figurative)

Clasificarea de la Viena este un sistem internațional de clasificare, stabilit în 1973 prin Aranjamentul de la Viena care instituie clasificarea internațională a elementelor figurative ale mărcilor și administrat de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI).

Clasificarea constă dintr-un sistem ierarhic de la general la particular prin care elementele figurative ale mărcilor sunt clasificate pe categorii, diviziuni și secțiuni, în funcție de forma lor.

EUIPO utilizează o versiune modificată a Clasificării de la Viena. Această versiune a fost adaptată la nevoile specifice ale EUIPO, prin crearea unor noi coduri și scoaterea din uz a altora.

Această clasificare poate fi găsită în funcția de căutare avansată a motorului nostru de căutare eSearch plus, făcând clic pe criteriile de căutare după Clasificarea de la Viena.

Manualul de utilizare a Clasificării de la Viena
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.