Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Rozšírený formulár

Rozšírený formulár prihlášky je určený pre zložitejšie prihlášky. Tento formulár treba použiť vtedy, ak chcete predložiť svoj vlastný zoznam tovarov a služieb, podať prihlášku kolektívnej ochrannej známky, požiadať o premenu medzinárodnej ochrannej známky alebo uviesť viacjazyčné prvky známky v dvoch jazykoch prihlášky.

Pripomíname, že prostredníctvom nástroja na vytvorenie zoznamu tovarov a služieb si môžete overiť, či výrazy vo vašom zozname tovarov a služieb spĺňajú podmienky režimu Fast Track (zrýchlený postup).

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*).

Ak chcete otvoriť rozšírený formulár prihlášky, prejdite v ponuke na webovom sídle na Ochranné známky > Spôsoby zápisu > Podať prihlášku a potom kliknite na tlačidlo Začať prihlášku.

Začať prihlášku

Ak chcete použiť tento nástroj na podanie prihlášky ochrannej známky, a nie ste ešte zaregistrovaný, budete sa musieť zaregistrovať.

Prihláška ochrannej známky EÚ pre rezidentov tretích krajín
Prihlášku ochrannej známky EÚ môžete podať, aj keď žijete v krajine mimo Európskej únie, ale budete musieť vymenovať svojho zástupcu.

 
 • Jazyky a značka

  Prvý jazyk
  Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte jazyk, ktorý chcete použiť pre prihlášku (prvý jazyk), môže to byť ktorýkoľvek z 23 úradných jazykov EÚ.

  Druhý jazyk
  Ako druhý jazyk musíte uviesť jeden z piatich úradných jazykov úradu EUIPO (DE, EN, ES, FR, IT). Druhý jazyk musí byť iný ako prvý jazyk. Pamätajte na to, že vaša ochranná známka môže byť v tomto druhom jazyku napadnutá.

  Osobná značka

  Značky by mali mať maximálne 30 alfanumerických znakov latinskej abecedy: a – z, A – Z, 0 – 9. Nepoužívajte medzery. V prípade akýchkoľvek budúcich otázok súvisiacich s vašou ochrannou známkou, uveďte vždy oficiálnu značku úradu EUIPO.

 • Použite údaje o existujúcej ochrannej známke EÚ ako šablónu

  Zadajte názov alebo číslo ochrannej známky (buď jeho časť alebo celý názov alebo celé číslo). Zobrazí sa zoznam existujúcich ochranných známok. Vyberte si a kliknite na tlačidlo Importovať. Ochrannú známku si môžete zobraziť vo vyhľadávači eSearch plus kliknutím na odkaz Zobraziť.

  Výberom možnosti importovať ochrannú známku ako šablónu sa proces podania prihlášky zrýchli, pretože údaje už budú predvyplnené. Jednotlivé časti si môžete upraviť podľa svojich požiadaviek.

 • Uplatnenie práva prednosti

  Pridať právo prednosti
  Ak chcete pridať právo prednosti, kliknite na tlačidlo Pridať právo prednosti. Otvorí sa nová časť.

  • Z rozbaľovacieho zoznamu si vyberte Krajinu prvého podania.

  • Napíšte názov ochrannej známky (text v poli sa automaticky doplní, ak sú v databáze TMview dostupné údaje o ochrannej známke) a kliknite na tlačidlo Importovať.

  • Údaje môžete uviesť aj manuálne kliknutím na tlačidlo Vytvoriť manuálne.

  • Doplňte dátum podania a číslo podania. Môžete si zvoliť možnosť pripojiť požadované dokumenty v čase podania prihlášky alebo neskôr (3 mesiace od dátumu prijatia uplatnenia práva prednosti).

  Poznámka: Ak sa prvé podanie neuskutočnilo v jednom z úradných jazykov EÚ, potom je potrebné pripojiť jeho preklad.

  Neskoršie uplatnenie práva prednosti
  Ak chcete uplatniť právo prednosti neskôr (možno tak urobiť do dvoch mesiacov od dátumu podania prihlášky), označte zaškrtávacie políčko vedľa tlačidla Pridať právo prednosti.

 • Uplatnenie seniority

  Ak chcete k prihláške pridať uplatnenie seniority, kliknite na tlačidlo Pridať senioritu. Otvorí sa nová časť.

  • Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte členský štát EÚ, v ktorom bola známka zapísaná.

  • Zadajte názov alebo číslo ochrannej známky (text v poli sa automaticky doplní) a kliknite na tlačidlo Importovať.

  • Údaje môžete uviesť aj manuálne kliknutím na tlačidlo Vytvoriť manuálne.

  • V poli Druh zápisu označte príslušnú možnosť.

  • Doplňte dátum podania, číslo podania, dátum zápisu a číslo zápisu a potom vyberte možnosť pripojiť požadované dokumenty v čase podania prihlášky alebo neskôr (3 mesiace od dátumu prijatia uplatnenia seniority).

 • Uplatnenie výstavnej priority

  Výstavná priorita v prihláške
  Ak chcete k prihláške pridať uplatnenie výstavnej priority, kliknite na tlačidlo Pridať výstavnú prioritu. Otvorí sa nová časť.

  1. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte názov výstavy.

  2. Doplňte dátum prvého uvedenia na verejnosti.

  3. Vyberte možnosť pripojiť požadované dokumenty v čase podania prihlášky alebo neskôr (do troch mesiacov od dátumu podania).

  4. Kliknite na tlačidlo + Pridať.

  Neskoršie uplatnenie výstavnej priority
  Ak chcete uplatniť výstavnú prioritu neskôr (do 2 mesiacov od dátumu podania prihlášky), označte zaškrtávacie políčko vedľa tlačidla Pridať výstavnú prioritu.

 • Premena medzinárodného zápisu (MZ)

  Ak chcete k prihláške pridať premenu MZ, kliknite na tlačidlo Pridať premenu MZ. Otvorí sa nová časť.

  • Uveďte číslo medzinárodnej ochrannej známky (číslo MZ) *.

  • Ak ste premenu MZ už urobili, môžete ju importovať tak, že do poľa Uveďte údaje MZ nižšie doplníte číslo alebo názov medzinárodnej ochrannej známky *.

  • Ak chcete zadať údaje manuálne, kliknite na tlačidlo Vytvoriť manuálne.

  • Doplňte dátum zrušenia, dátum MZ a dátum prednosti/seniority.

  • Kliknite na tlačidlo + Pridať.

  * Poznámka: V tejto časti sa nenachádza pole s automatickým dopĺňaním textu. Musíte uviesť celé číslo ochrannej známky.

 • Zástupca

  Zástupcu je možné pridať dvomi spôsobmi.

  Pridanie existujúceho zástupcu

  Zadajte meno zástupcu. Zobrazí sa zoznam existujúcich zástupcov, z ktorého si vyberte a kliknite na tlačidlo Importovať. Zobrazia sa údaje o zástupcovi, pokračujte kliknutím na Pridať.

  Pridanie nového zástupcu
  1. Zadajte údaje manuálne kliknutím na tlačidlo Vytvoriť nového zástupcu. 

  2. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte typ zástupcu.

  3. Vyplňte zvyšok formulára (povinné polia sú označené hviezdičkou *).

  4. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Pridať.

  Poznámka: Ak vyberiete možnosť Zamestnanec ako zástupca, zobrazí sa zaškrtávacie políčko Ekonomické prepojenia. Ak toto políčko zaškrtnete, musíte vyplniť ďalšie dve polia. Musíte pridať typ svojho ekonomického prepojenia s prihlasovateľom (napr. zamestnanec alebo obchodný partner) a ďalej musíte doplniť meno svojho zamestnávateľa.

  Združenia

  Keď podávate prihlášku v mene združenia, zadajte len identifikačné číslo združenia.

 • Prihlasovateľ

  Prihlasovateľa je možné pridať dvomi spôsobmi.

  Pridanie existujúceho prihlasovateľa
  Napíšte meno prihlasovateľa. Zobrazí sa zoznam existujúcich prihlasovateľov, vyberte z neho meno a kliknite na tlačidlo Importovať. Zobrazia sa údaje prihlasovateľa, pokračujte kliknutím na tlačidlo Pridať.

  Pridanie nového prihlasovateľa

  1. Uveďte údaje manuálne kliknutím na tlačidlo Vytvoriť nového prihlasovateľa.

  2. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte typ prihlasovateľa.

  3. Vyplňte zvyšok formulára (povinné polia sú označené hviezdičkou *).

  4. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Pridať.

 • Typy ochranných známok

  Je potrebné, aby ste vybrali druh ochrannej známky, ktorú chcete zapísať. Ďalej je uvedený zoznam dostupných druhov:

  • slovná známka

  • obrazová známka

  • obrazová známka obsahujúca slovné prvky

  • trojrozmerná známka

  • trojrozmerná známka obsahujúca slovné prvky

  • farebná známka

  • zvuková známka

  • iné

  Prečítajte si viac o ochranných známkach v časti vymedzenie ochrannej známky.

  Požadované informácie
  V závislosti od druhu ochrannej známky, pre ktorú ste sa rozhodli žiadať ochranu, budete musieť poskytnúť rôzne informácie.

  Farby
  Ak vaša ochranná známka obsahuje farby, môžete ich doplniť napísaním názvu farby. Systém automaticky navrhne rôzne možnosti. Odporúčame vám vybrať si jednu zo zobrazených farieb, pretože to urýchli proces zápisu. Ak označíte možnosť Špecifikovať vlastnú farbu, tento proces bude dlhší.

  Preklady
  Ak chcete poskytnúť preklad do druhého jazyka, upozorňujeme, že budete musieť preložiť všetky prvky ochrannej známky vrátane zoznamu tovarov a služieb, akýchkoľvek zrieknutí sa práv, popisu ochrannej známky alebo označení farieb.

  Vyjadrenie známky
  Je dôležité, aby nahrávané vyjadrenia ochrannej známky boli riadnym vyjadrením ochrannej známky, ktorú chcete zapísať. Keď nahráte vyjadrenie ochrannej známky, zobrazí sa nasledujúce upozornenie:

   „Úrad EUIPO zverejní vašu ochrannú známku tak, ako je teraz vyjadrená. Ak vyjadrenie nie je presne to, čo chcete chrániť, pred odoslaním prihlášky ho opravte.“

    „Obrázok bol spracovaný tak, aby spĺňal technické kritériá.“

  Slovné prvky
  Treba uviesť len slovné prvky viditeľné v logu. Ak slovné prvky nie sú uvedené správne, úrad EUIPO ich priamo zmení bez toho, aby o tom zasielal oznámenie.

 • Správa o podobnosti

  Máte možnosť prevziať si správu o podobnosti. Vyhľadávanie sa vykonáva v databáze TMview a možno ho uskutočniť aj pred samotným podaním.

  Zobrazenie výsledkov
  Zobrazí sa tabuľka so zoznamom podobných ochranných známok. Na zobrazenie ďalších informácií o výsledkoch kliknite na ikonu lupy umiestnenú na pravej strane zoznamu. Dostanete sa do aplikácie TMview.

  Je možné prevziať a uložiť PDF súbor, kde sú uvedené informácie, a to kliknutím na tlačidlo Prevziať PDF, ktoré sa nachádza pod tabuľkou výsledkov.

 • Technické požiadavky na prílohy

  Prílohy, ktoré nahrávate z rozšíreného formulára prihlášky, by mali spĺňať nasledujúce požiadavky.

  JPEG
  Štandardný typ súboru používaný na vyjadrenie ochrannej známky (ochranných známok), ktorú (ktoré) prihlasujete. Maximálna veľkosť jednotlivých súborov nesmie presiahnuť 2 MB a súbory by mali spĺňať tieto parametre:
  • maximálna veľkosť obrázka: 2 835 x 2 010 pixelov,
  • rozlíšenie pre tlač: min. 96, max. 300 DPI,
  • farebný režim: RGB, odtiene sivej, čiernobiely alebo CMYK.

  Rozlíšenie obrázkov sa automaticky upravuje na veľkosť 250 x 250 pixelov. Po nahratí sa tento obrázok v aplikácii zobrazí v takej podobe, v akej sa neskôr uvedie v osvedčení o zápise.

  PDF
  Súbory vo formáte PDF je možné použiť len na dodatočné informácie, nepoužívajú sa na vyjadrenie ochranných známok, ktoré prihlasujete. Maximálna veľkosť jedného súboru nesmie presiahnuť 2 MB. Na otváranie súborov bude použitý Adobe Acrobat X (verzia 10.0).

  MP3
  MP3 súbory je možné použiť na dodatočné informácie len pri zápise zvukových známok. Maximálna veľkosť jedného súboru nesmie presiahnuť 2 MB a musí zodpovedať parametrom uvedeným v časti prílohy stránky „Technické informácie“.

 • Tovary a služby

  UPOZORNENIE: Všetky tovary a/alebo služby sa musia uviesť v tejto časti. V prípade uvedenia tovarov a/alebo služieb v osobitnom priloženom dokumente sa prihláška nebude považovať za elektronickú prihlášku. V dôsledku toho sa namiesto zníženého poplatku za elektronické prihlášky bude účtovať bežný základný poplatok.

  Vyhľadávanie pomocou vopred nastavených hodnôt (odporúčané)
  Týmto spôsobom sa vyberú tovary a služby z databázy TMclass.

  Kliknite na tlačidlo Vyhľadať.

  Zobrazí sa nové kontextové okno. Napíšte buď kľúčové slovo tovarov a služieb, ktoré chcete vybrať (zobrazí sa rozbaľovacia ponuka s návrhmi automatického dopĺňania), alebo tovary a služby vyhľadajte zo zoznamu.

  Na úvodnú obrazovku sa vrátite kliknutím na prepojenie „Prechádzať všetky tovary a služby“.

  Na zobrazenie úplného rozsahu triedy pri prezeraní všetkých tovarov a služieb kliknite na ikonu „+“ Ikona plus. Ak chcete zoznam zbaliť, kliknite na ikonu „-“ Ikona mínus.

  Všetky výrazy vo vybranej triede zobrazíte kliknutím na ikonu „adresár“ Ikona adresára. Ak chcete výraz pridať do svojho zoznamu, označte zaškrtávacie políčko na ľavej strane riadku v tabuľke Ikona vybraného zaškrtávacieho políčka.

  Ak chcete zobraziť svoj výber výrazov a tried, kliknite na tlačidlo Zobraziť výber v pravom hornom rohu obrazovky.

  Keď ste vybrali všetky požadované tovary a služby, kliknite na tlačidlo Pokračovať, ktoré sa nachádza na stránke Zobraziť výber. Budete presmerovaný do prihlášky, kde sa zobrazí váš výber.

  Uvedenie vlastného zoznamu
  Ak chcete uviesť svoj vlastný zoznam tovarov a služieb, kliknite na odkaz Chcem uviesť vlastný zoznam.

  Zobrazí sa nové kontextové okno.

  Vyberte triedu, do ktorej požadovaný výraz patrí, napíšte do poľa názov výrazu a potom kliknite na tlačidlo Hotovo.

  Tento postup môžete opakovať, pokým nepridáte všetky výrazy a triedy, ktoré požadujete pre svoju vyhlášku.

  Upozorňujeme, že ak uvediete vlastný zoznam tovarov a služieb, spracovanie prihlášky ochrannej známky môže trvať dlhšie.

  Platné znaky (syntaktické pravidlá pre výrazy na označovanie tovarov a služieb):

  Názov Znak Príklad
  Písmená a – z A – Z Časti a súčasti vozidiel
  Čísla 0 – 9 MP3 prehrávače
  Spojovník - (ASCI kód 045) Agar-agar
  Lomené zátvorky < > Vzduchovky > 0,5 joulu
  Lomka / Videoprehrávače/videorekordéry
  Hviezdička * Odevy*
  Okrúhle zátvorky ( ) Inštrukčné príručky (manuály)
  Zložené zátvorky { } Hriadele, kľuky, páky {časti strojov}
  Hranaté zátvorky [ ] Emaily [laky]
  Dvojbodka : (ASCI kód 058) Služby v týchto oblastiach: elektrické a elektronické obvody, súčiastky
  Čiarka , Kukuričná múka, maltóza
  Apostrof ' (ASCI kód 039) Bratislavská lýra '89
  Bodkočiarka (neexistuje v gréčtine) ; (ASCI kód 059) Jadrové reaktory; Prípravky na lejárske formy
  Stredná bodka (existuje iba v gréčtine) · (ASCI kód 250) Καρυκεύματα· Μαγειρικά βότανα

  Poznámka: Táto tabuľka obsahuje príklady povolených znakov

 • Národná rešeršná správa

  Za žiadosť o národnú rešeršnú správu sa platí dodatočný poplatok. Vaša prihláška bude uverejnená až potom, keď budú zhromaždené a vám oznámené všetky rešeršné správy.

 • Rešeršná správa EÚ

  Žiadosť o rešeršnú správu EÚ je bez poplatku. V tejto správe sa uvádzajú skoršie zhodné alebo podobné prihlášky ochrannej známky EÚ a medzinárodné zápisy s vyznačením Európskeho spoločenstva pre tovary a služby rovnakých alebo podobných tried.

 

Technické informácie o prílohách.

Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie