Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Upozornenia

Ak sa chcete dostať do časti Upozornenia, kliknite na kartu Upozornenia v postrannej ponuke v User Area.

Časť Upozornenia v User Area
 

Rozhranie upozornení je rozdelené do dvoch častí: Správy s upozornením a Konfigurácia

 

Časť Správy s upozornením

Po spustení upozornenia sa zobrazí dátum spustenia upozornenia, typ upozornenia (upozornenie OZEÚ/ZDS/doména .eu, Kalendár) a samotná správa s upozornením v tabuľke v tejto časti, v ktorej je možné nastaviť aj nové upozornenia.

 

Časť Konfigurácia

V tejto časti môžete vytvoriť nové upozornenie alebo upraviť/odstrániť existujúce. Upozornenia z kalendára a upozornenia OZEÚ/ZDS/doména .eu sa zobrazia na osobitných záložkách.

 
 • Typy upozornení

  Možné je nastaviť dva typy upozornení: upozornenia z kalendára a upozornenia týkajúce sa ochranných známok EÚ/zapísaných dizajnov Spoločenstva (OZEÚ/ZDS/doména .eu).

  Upozornenie z kalendára
  Upozornenie z kalendára je základné upozornenie, ktoré používateľom umožňuje nastaviť pripomenutie na určitý deň.

  Upozornenie OZEÚ/ZDS/doména .eu
  Existujú dva typy upozornení OZEÚ/ZDS/doména .eu, obidva je možné spustiť z nášho vyhľadávača eSearch plus.

  Sledovacie upozornenie
  Sledovacie upozornenie možno nastaviť na sledovanie týchto konkrétnych udalostí:

  • zmena stavu ochrannej známky,
  • potreba obnovy platnosti ochrannej známky/dizajnu,
  • zmena majiteľa/zástupcu,
  • ukončenie lehoty na podávanie námietok,
  • registrácia identickej domény .eu.

  Kontrolné upozornenie
  Toto upozornenie je založené na kritériách, ktoré si prihlásený používateľ zvolil pre rozšírené vyhľadávanie, a spustí sa, ak iná ochranná známka alebo dizajn vyhovuje týmto kritériám.

 • Karty Akcie

  Ďalej sa uvádza zoznam akcii, ktoré sú k dispozícii v časti Upozornenia, a ich funkcie. Ak ich chcete aktivovať, označte políčko na ľavej strane príslušnej položky v zozname (v podrobnom zobrazení).

  Vytvoriť nové upozornenie
  Táto možnosť existuje v časti Správy s upozornením aj v časti Konfigurácia.

  Vymazať
  Táto možnosť existuje v časti Konfigurácia a v karte Archív v časti Správy s upozornením.

  Ako odstrániť upozornenie
  1. Upozornenie odstránite kliknutím na sivú ikonu s krížikom Ikona Vymazať na pravej strane príslušných položiek. Systém sa vás opýta, či chcete naozaj pokračovať.
  2. Označte políčko na ľavej strane príslušnej položky a potom kliknite na tlačidlo Vymazať nad tabuľkou (viacnásobný výber je možný). Zobrazí sa kontextové okno na potvrdenie alebo zrušenie vymazania. Táto možnosť neexistuje v časti Správy s upozornením v karte doručenej pošty.
   

  Akcie v časti Správy s upozornením

  Archív

  Existujú dva spôsoby archivovania upozornenia:

  1. V karte Doručená pošta kliknite na sivú ikonu s krížikom na ľavej strane príslušnej položky. Systém sa vás opýta, či chcete naozaj pokračovať.
  2. V karte Doručená pošta označte políčko na ľavej strane príslušnej položky a potom kliknite na tlačidlo Archív nad tabuľkou (viacnásobný výber je možný). Zobrazí sa kontextové okno na potvrdenie alebo zrušenie presunutia do karty Archív.

  Pozn.: Upozornenia v priečinku Doručená pošta sa po 30 dňoch automaticky presunú do archívu.

  Odoslať
  Kópiu upozornenia môžete poslať na e-mailovú adresu, ktorú si vyberiete (viacnásobný výber je možný). Ak to chcete urobiť, označte políčko na ľavej strane príslušnej položky, kliknite na tlačidlo Odoslať a vyberte si jednu z možností Môj e-mail alebo Iný e-mail.

  Ak si vyberiete možnosť Môj e-mail, automaticky je predvyplnená e-mailová adresa uvedená vo vašom účte v User Area.

  Ak si vyberiete možnosť Iný e-mail, musíte do príslušného poľa uviesť e-mailovú adresu prijímateľa.

  Do poľa Poznámka je možné napísať sprievodný text.

   

  Ktoré akcie sú dostupné v časti Konfigurácia

  Zapnúť

  Existujú dva spôsoby ako zapnúť upozornenia OZEÚ/ZDS/doména .eu a upozornenia z kalendára:

  Zapnutie upozornenia Vypnutie upozornenia Viacnásobný výber na zapnutie upozornenia
  1. Kliknite na sivú ikonu na pravej strane príslušnej položky. Ikona sa zmení na zelenú, čo znamená, že upozornenie bolo aktivované.
  2. Označte políčko na ľavej strane príslušnej položky a potom kliknite na tlačidlo Zapnúť (viacnásobný výber je možný). Ikona sa zmení na zelenú, čo znamená, že upozornenie bolo aktivované.

  Vypnúť

  Existujú dva spôsoby ako vypnúť upozornenia OZEÚ/ZDS/doména .eu a upozornenia z kalendára:

  1. Kliknite na zelenú ikonu na pravej strane príslušnej položky. Ikona sa zmení na sivú, čo znamená, že upozornenie bolo deaktivované.
  2. Označte políčko na ľavej strane príslušnej položky a potom kliknite na tlačidlo Zapnúť. Ikona sa zmení na sivú, čo znamená, že upozornenie bolo deaktivované.

  Upraviť upozornenie
  Upozornenie upravíte kliknutím na sivú ikonu pera Ikona pera na pravej strane príslušnej položky.

  Upozornenia OZEÚ/ZDS/doména .eu
  Ak kliknete na ikonu pera, budete znovu presmerovaný na vyhľadávanie eSearch plus, kde môžete upraviť dané upozornenie.

  Upozornenie z kalendára
  Ak kliknete na ikonu pera, otvorí sa kontextové okno, v ktorom môžete upraviť údaje a znovu upozornenie spustiť.

 • Nastavenie upozornenia z kalendára

  Upozornenia z kalendára sa nastavujú z časti Upozornenia v User Area.

  Vytvoriť nové upozornenie
  1. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť nové upozornenie.
  2. Vyberte možnosť Kalendár. Otvorí sa kontextové okno.
  3. Po kliknutí na pole Dátum spustenia sa zobrazí kalendár, z ktorého vyberiete dátum spustenia.
  4. Zadajte správu s upozornením.
  5. Ak chcete dostať upozornenie aj cez e-mail, označte príslušné políčko.
  6. Kliknite na tlačidlo Nastaviť upozornenie.
 • Nastavenie upozornenia OZEÚ/ZDS/doména .eu

  Kontrolné upozornenie
  Kontrolné upozornenie môžete nastaviť v časti Upozornenia v User Area tak, že kliknete na Upozornenie OZEÚ/ZDS/doména .eu alebo to urobíte priamo cez eSearch plus.

  Nastavenie kontrolného upozornenia
  1. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť nové upozornenie.
  2. 2. Vyberte možnosť Upozornenie OZEÚ/ZDS/doména .eu. Otvorí sa kontextové okno.
  3. Zvoľte Prijať.
  4. Otvorí sa funkcia rozšíreného vyhľadávania v eSearch plus.
  5. Vyberte požadované kritériá z možností rozšíreného vyhľadávania a kliknite na tlačidlo Vyhľadať.
  6. Kliknite na ikonu megafónu Ikona upozornenia na ľavej hornej strane tabuľky. Otvorí sa kontextové okno.
  7. Označte upozornenie s použitím jednej z týchto možností:
   • z rozbaľovacej ponuky vyberiete jeden z už existujúcich názvov upozornení,
   • vytvorte nový názov tak, že ho napíšete do textového poľa.
  8. Ak chcete, aby bola na vašu e-mailovú adresu zaslaná kópia upozornenia, označte začiarkavacie políčko Prijať upozornenie prostredníctvom e-mailu.
  9. Kliknite na tlačidlo Nastaviť upozornenie.

  Po úspešnom vytvorení upozornenia sa v dolnej časti kontextového okna objaví oznámenie.

   

  Sledovacie upozornenie
  Sledovacie upozornenie si môžete nastaviť v podrobnom zobrazení ochrannej známky alebo dizajnu po použití funkcie základného alebo rozšíreného vyhľadávania eSearch.

  Nastavenie kontrolného upozornenia
  1. Kliknite na tlačidlo Nastaviť upozornenie v pravej hornej časti podrobného zobrazenia. Otvorí sa kontextové okno, kde môžete označiť políčka podľa zmien statusu OZEÚ alebo ZDS, ktoré chcete sledovať.
   Pre upozornenie doména .eu vyberte začiarkavacie políčko Registrácie podobných domén .eu.
  2. Označte upozornenie s použitím jednej z týchto možností:
   • z rozbaľovacej ponuky vyberiete jeden z už existujúcich názvov upozornení,
   • vytvorte nový názov tak, že ho napíšete do textového poľa.
  3. Ak chcete, aby bola na vašu e-mailovú adresu zaslaná kópia upozornenia, označte začiarkavacie políčko Prijať upozornenie prostredníctvom e-mailu.
  4. Kliknite na tlačidlo Nastaviť upozornenie.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.