Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Podať prihlášku

Ochrannou známkou Európskej únie (OZEÚ) sa vám prostredníctvom jediného zápisu podaného online priznávajú výlučné práva vo všetkých súčasných a budúcich členských štátoch Európskej únie. Je platná 10 rokov a jej platnosť možno predlžovať neobmedzene, vždy o ďalších 10 rokov. Ak chcete, aby bol postup spracovania prihlášky plynulý, pred jej podaním si nezabudnite prečítať kontrolný zoznam.

V súlade s nariadením nemôže úrad EUIPO vystavovať faktúry. Naše poplatky sú oslobodené od DPH. Ďalšie informácie o našich poplatkoch.

Vyplnenie formulára prihlášky a zaplatenie poplatku automaticky nezaručuje ochranu ochrannou známkou. V prípade zamietnutia prihlášky vám úrad vynaložené náklady nevráti.

 

Formulár EasyFiling

Podanie prihlášky nové

Určený je pre MSP a jednotlivcov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru bez právneho zástupcu.

 

Je prispôsobený potrebám odborníkov na duševné vlastníctvo pri riešení jednoduchých a komplexnýchprípadov. Začnite používať túto novú funkciu už teraz a pošlite nám svoje pripomienky.

 

Od 30. novembra 2022 nahradí formulár prihlášky v piatich krokoch a rozšírený formulár prihlášky.

Ochranné známky

 • Len slovné alebo obrazové ochranné známky

Ochranné známky

 • Slovné, obrazové, priestorové, zvukové, multimediálne, pozičné, pohybové a iné ochranné známky
 • Kolektívne a certifikačné ochranné známky

Tovary a služby

 • Vopred vymedzené tovary a služby z triedy ochranných známok

Tovary a služby

 • Vopred vymedzené tovary a služby z triedy ochranných známok
 • Nahrať vlastný zoznam tovarov a služieb
 • Pomocník pre triedy 35 a 37
 • Pracovná plocha na celej obrazovke

   

    S možnosťou nastavenia

Platby

 • Okamžitá platba kreditnou kartou

Platby

 • Okamžitá platba kreditnou kartou
 • Platba kreditnou kartou s odkladom (o jeden mesiac)
 • Bankový prevod
 • Platba z bežného účtu

Koncepty

 • Automatické ukladanie konceptov - takto sa nestratí žiadna zmena

Koncepty

 • Automatické ukladanie konceptov - takto sa nestratí žiadna zmena

Pomocník (Help)

 • Formulár s usmerneniami (virtuálny pomocník)

Pomocník (Help)

 • Online pomocník (Help)

Prihlasovatelia

 • Môže ho používať iba jeden prihlasovateľ

Prihlasovatelia

 • Umožňuje používateľovi pridať ďalšieho prihlasovateľa

Dôležité
tu sú niektoré z operácií, ktoré s formulárom Easy Filing nemožno vykonať:

 • nárokovať si prioritu, nárokovať si senioritu
 • požiadať o národnú rešeršnú správu alebo rešeršnú správu EÚ

zástupcovia.

 • Umožňuje používateľovi určiť zástupcu

Nároky

 • Umožňuje používateľovi nárokovať si prioritu, senioritu a iné druhy nárokov

Medzinárodné ochranné známky

 • Umožňuje premenu medzinárodnej ochrannej známky a uplatnenie výstavnej priority

Rešeršné správy

 • Umožňuje používateľovi požiadať o národnú rešeršnú správu alebo rešeršnú správu EÚ

S možnosťou prispôsobenia individuálnym potrebám

 • Možnosť nastaviť si parametre vo formulári v súlade so svojimi potrebami
 • Použiť režim Fast Track
 • Zvoľte si, kde chcete mať časť o nárokoch

 

Od 30. novembra 2022 sa už nebude používať formulár prihlášky v piatich krokoch ani rozšírený formulár prihlášky. Od tohto dátumu bude k dispozícii len formulár na podanie prihlášky ochrannej známky.

 

Formulár v piatich krokoch

Rozšírený formulár

Je prispôsobený potrebám odborníkov na duševné vlastníctvo pri riešení jednoduchých prípadov

 

Je prispôsobený potrebám odborníkov na duševné vlastníctvo pri riešení zložitých prípadov

 


Slovné, obrazové, priestorové alebo zvukové ochranné známky

Všetky typy ochranných známok

Vopred vymedzené tovary a služby

Umožňuje používateľovi nahrať vlastný zoznam tovarov a služieb (aj pomocou nástroja na zostavenie zoznamu tovarov a služieb)

Pomocník pre triedy 35 a 37

Okamžitá platba kreditnou kartou, bankový prevod alebo platba z bežného účtu

Okamžitá alebo odložená (jeden mesiac) platba kreditnou kartou, bankový prevod alebo platba z bežného účtu

   

Zverejnite ochrannú známku za polovičný čas alebo rýchlejšie v porovnaní so spracovaním prihlášky bežným spôsobom.
Viac informácií

    Voliteľný

Zverejnite ochrannú známku za polovičný čas alebo rýchlejšie v porovnaní so spracovaním prihlášky bežným spôsobom.
Viac informácií
Ako podať prihlášku v režime Fast Track prostredníctvom rozšíreného formulára

 • Umožňuje používateľovi ukladať koncepty v User Area
 • Umožňuje používateľovi pridať ďalšieho prihlasovateľa
 • Umožňuje používateľovi určiť zástupcu
 • Umožňuje používateľovi uplatniť právo prednosti a seniority (importom z TMView alebo nahratím osvedčenia)
 • Umožňuje používateľovi ukladať koncepty v User Area
 • Umožňuje používateľovi pridať ďalšieho prihlasovateľa
 • Umožňuje používateľovi určiť zástupcu
 • Umožňuje používateľovi prihlásiť kolektívne a certifikačné známky
 • Umožňuje používateľovi uplatniť právo prednosti a seniority
 • Umožňuje premenu medzinárodnej ochrannej známky a uplatnenie výstavnej priority
 • Umožňuje používateľovi požiadať o správy o vnútroštátnom vyhľadávaní a/alebo o vyhľadávaní v EÚ
Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie