Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Podať prihlášku

Ochrannou známkou Európskej únie (OZEÚ) sa vám prostredníctvom jediného zápisu podaného online priznávajú výlučné práva vo všetkých súčasných a budúcich členských štátoch Európskej únie. Je platná 10 rokov a jej platnosť možno predlžovať neobmedzene, vždy o ďalších 10 rokov. Ak chcete, aby bol postup spracovania prihlášky plynulý, pred jej podaním si nezabudnite prečítať kontrolný zoznam.

V súlade s nariadením nemôže úrad EUIPO vystavovať faktúry. Naše poplatky sú oslobodené od DPH. Ďalšie informácie o našich poplatkoch.

Vyplnenie formulára prihlášky a zaplatenie poplatku automaticky nezaručuje ochranu ochrannou známkou. V prípade zamietnutia prihlášky vám úrad vynaložené náklady nevráti.

 

Formulár EasyFiling

Podanie prihlášky

Určený je pre MSP a jednotlivcov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru bez právneho zástupcu.

 

Je prispôsobený potrebám odborníkov na duševné vlastníctvo pri riešení jednoduchých a komplexnýchprípadov. Začnite používať túto novú funkciu už teraz a pošlite nám svoje pripomienky.

 

Ochranné známky

 • Len slovné alebo obrazové ochranné známky

Ochranné známky

 • Slovné, obrazové, priestorové, zvukové, multimediálne, pozičné, pohybové a iné ochranné známky
 • Kolektívne a certifikačné ochranné známky

Tovary a služby

 • Vopred vymedzené tovary a služby z triedy ochranných známok

Tovary a služby

 • Vopred vymedzené tovary a služby z triedy ochranných známok
 • Nahrať vlastný zoznam tovarov a služieb
 • Pomocník pre triedy 35 a 37
 • Pracovná plocha na celej obrazovke

   

    S možnosťou nastavenia

Platby

 • Okamžitá platba kreditnou kartou

Platby

 • Okamžitá platba kreditnou kartou
 • Bankový prevod
 • Platba z bežného účtu

Koncepty

 • Automatické ukladanie konceptov - takto sa nestratí žiadna zmena

Koncepty

 • Automatické ukladanie konceptov - takto sa nestratí žiadna zmena

Pomocník (Help)

 • Formulár s usmerneniami (virtuálny pomocník)

Pomocník (Help)

 • Online pomocník (Help)

Prihlasovatelia

 • Môže ho používať iba jeden prihlasovateľ

Prihlasovatelia

 • Umožňuje používateľovi pridať ďalšieho prihlasovateľa

Dôležité
tu sú niektoré z operácií, ktoré s formulárom Easy Filing nemožno vykonať:

 • nárokovať si prioritu, nárokovať si senioritu
 • požiadať o národnú rešeršnú správu alebo rešeršnú správu EÚ

zástupcovia.

 • Umožňuje používateľovi určiť zástupcu

Nároky

 • Umožňuje používateľovi nárokovať si prioritu, senioritu a iné druhy nárokov

Medzinárodné ochranné známky

 • Umožňuje premenu medzinárodnej ochrannej známky a uplatnenie výstavnej priority

Rešeršné správy

 • Umožňuje používateľovi požiadať o národnú rešeršnú správu alebo rešeršnú správu EÚ

S možnosťou prispôsobenia individuálnym potrebám

 • Možnosť nastaviť si parametre vo formulári v súlade so svojimi potrebami
 • Použiť režim Fast Track
 • Zvoľte si, kde chcete mať časť o nárokoch

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.