Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Technické požiadavky pre prílohy k elektronickým podaniam a oznamovanie

Pozn.: oficiálny zdroj týchto informácií sa nachádza v Podmienkach používania User Area, ktoré sú prílohou k Rozhodnutiu výkonného riaditeľa úradu č. EX-20-9 z 3. novembra 2020 týkajúceho sa prostriedkov elektronickej komunikácie

 

 • Elektronické podanie prihlášky ochrannej známky Európskej únie

  Ak je vyjadrenie prihlášky ochrannej známky EÚ predložené elektronicky, veľkosť elektronického súboru je takáto:

  • maximálna veľkosť jednej prílohy: 2 MB (20 MB pre formáty MP4, OBJ, STL a X3D),
  • Maximálna veľkosť všetkých príloh spolu: 20 MB,
  • obmedzenie dĺžky názvu priložených súborov: 25 znakov.

  Ak je vyjadrenie prihlášky ochrannej známky predložené elektronicky, formáty elektronického súboru sú tieto:

  a) JPEG
  Toto je štandardný formát súboru, ktorý sa má použiť na vyjadrenie prihlasovanej známky (dostupný pre všetky druhy ochranných známok okrem slovných a multimediálnych ochranných známok) a ktorý má spĺňať tieto normy:

  • maximálna veľkosť obrázku: 2835 x 2010 pixlov
  • rozlíšenie pri tlači: min. 96, max. 300 DPI.
  • farebný režim: RGB, odtiene sivej, čiernobiely alebo CMYK

  Rozlíšenie obrázkov sa automaticky upravuje na veľkosť 250 x 250 pixlov. Nahraný obrázok sa zobrazí v takej podobe, v akej sa neskôr uvedie v osvedčení o zápise.

  Pomocou špeciálneho softvéru na konvertovanie sa obrázky v režime CMYK pred zobrazením prevedú do režimu RGB. Na niektorých obrázkoch, ktoré boli prevedené z režimu CMYK na RBG, sa určité farby môžu od pôvodných líšiť. Odporúča sa preto, aby ste v záujme zachovania pôvodných farieb pred nahratím obrázku zmenili režim farieb.

  b) MP3:
  tento formát súboru možno použiť pri prihlasovaní zvukovej ochrannej známky (spolu s JPEG) a má spĺňať tieto požiadavky:

  • rýchlosť vzorkovania: 8 kHz pre hlasové nahrávky, 11,025 kHz pre zvukové efekty, 22,05 kHz alebo 44,1 kHz pre hudbu,
  • bitová hĺbka: 8 alebo 16 bitov,
  • kanály: 1=mono, 2=stereo.

  c) OBJ, STL a X3D:
  Tieto formáty súboru možno použiť pri žiadosti o zápis priestorovej ochrannej známky.

  X3D nemožno nahrať pomocou prehliadača Internet Explorer v nižšej verzii ako 11.

  d) MP4:
  tento formát súboru možno použiť pri prihlasovaní pohybovej, multimediálnej alebo holografickej ochrannej známky a má spĺňať tieto požiadavky:

  • norma ISO: ISO/IEC 14496‑14:2003 (MPEG‑4 časť 14),
  • video kodeky: MP4 akceptuje rôzne video kodeky (MPEG‑1, MPEG‑2, MPEG‑4, VP6, VP5, H.263 atď.), odporúčaným kodekom je však H.264,
  • zvukové kodeky: MP4 akceptuje rôzne zvukové kodeky (MP3, MP2, WMA, WMA Pro, PCM, WAV), odporúčaným kodekom je však AAC‑LC,
  • frekvencia snímok 24 až 30 fps,
  • bitová rýchlosť medzi 1 200 a 8 000 Kbps,
  • typy média: video/MP4, audio/MP4, prihláška/MP4.
 • Elektronické podanie prihlášky zapísaného dizajnu Spoločenstva

  Ak je vyjadrenie prihlášky zapísaného dizajnu Spoločenstva predložené elektronicky, veľkosť elektronického súboru je takáto:

  • maximálna veľkosť jednej prílohy: 2 MB (20 MB pre formáty OBJ, STL a X3D),
  • maximálna veľkosť všetkých príloh spolu: 20 MB,
  • obmedzenie dĺžky názvu priložených súborov: 25 znakov.

  Ak je vyjadrenie prihlášky zapísaného dizajnu Spoločenstva predložené elektronicky, formáty elektronického súboru sú tieto:

  a) JPEG
  Toto je štandardný formát súboru, ktorý sa má použiť na vyjadrenie prihlasovaného dizajnu a ktorý má spĺňať tieto normy:

  • maximálna veľkosť obrázku: 5000 x 5000 pixlov,
  • rozlíšenie pri tlači: min. 72, max. 300 DPI,
  • farebný režim: CMYK (ktorý sa zmení na RGB), odtiene sivej, čiernobiely alebo RGB,
  • obrázky vo formáte progresívnej JPEG budú konvertované na základné obrázky,
  • Nahratie 3-rozmerných pohľadov A iných statických pohľadov je obmedzené.

  b) OBJ, STL a X3D
  Tieto formáty možno použiť na nahranie jedného 3-rozmerného náhľadu pre dodatočné informácie a ako zdroj statických obrázkov pri zápise dizajnov.

  X3D sa nedá nahrať pomocou prehliadača Internet Explorer v nižšej verzii ako 11.

 • Námietka a zrušenie elektronického podania prihlášky

  Obmedzenia týkajúce sa veľkosti súboru:

  • maximálna veľkosť jednej prílohy: 5 MB,
  • maximálna veľkosť všetkých príloh spolu: 20 MB,
  • obmedzenie dĺžky názvu priložených súborov: 150 znakov.

  Akceptované typy súborov:

  JPEG
  Musí sa použiť štandardný typ súborov, ktorý spĺňa tieto normy:

  • maximálna veľkosť obrázku: 2008 x 2835 pixlov,
  • rozlíšenie pri tlači: min. 96, max. 300 DPI.
  • len RGB 8b (CMYK nie je povolený),
  • progresívny formát JPEG nie je podporovaný

  PDF
  Prijímajú sa len štandardné, statické súbory PDF. Upraviteľné formuláre vo formáte PDF a súbory vo formáte PDF, ktoré obsahujú pridané veci (napr. podpisy, revidovaný (začiernený) text, zvýraznený text, šípky) sa neprijímajú. Upozorňujeme, že počas procesu nahrávania sa stratia pridané veci a pôvodný dokument bez týchto vecí sa môže sprístupniť iným účastníkom konania alebo sa môže stať verejne prístupným prostredníctvom žiadosti o nahliadnutie do spisov.“


  MP3
  Môže sa použiť len na vyjadrenie skorších zvukových známok a má spĺňať tieto kritériá:

  • rýchlosť vzorkovania: 8 kHz pre hlasové nahrávky, 11,025 kHz pre zvukové efekty, 22,05 kHz alebo 44,1 kHz pre hudbu,
  • bitová hĺbka: 8 alebo 16 bitov;
  • kanály: 1=mono, 2=stereo.

   

 • Iné elektronické podania (pre podanie žiadosti o záznam, obnovu, premenu, nahliadnutie do spisu, medzinárodnú prihlášku na základe ochrannej známky EÚ alebo prihlášku ochrannej známky EÚ, alebo odvolanie)

  Obmedzenia týkajúce sa veľkosti súboru:

  • maximálna veľkosť jednej prílohy: 2 MB (20 MB pre elektronické odvolanie),
  • maximálna veľkosť všetkých príloh spolu: 20 MB.

  Akceptované typy súborov:

  JPEG
  Musí sa použiť štandardný typ súborov, ktorý spĺňa tieto normy

  • rozlíšenie pri tlači: min. 96, max. 300 DPI.
  • len RGB 8b (CMYK nie je povolený)
  • progresívny formát JPEG nie je podporovaný

  PDF
  Prijímajú sa len štandardné, statické súbory PDF. Upraviteľné formuláre vo formáte PDF a súbory vo formáte PDF, ktoré obsahujú pridané veci (napr. podpisy, revidovaný (začiernený) text, zvýraznený text, šípky) sa neprijímajú. Upozorňujeme, že počas procesu nahrávania sa stratia pridané veci a pôvodný dokument bez týchto vecí sa môže sprístupniť iným účastníkom konania alebo sa môže stať verejne prístupným prostredníctvom žiadosti o nahliadnutie do spisov.“

  MP3
  Môže sa použiť len na vyjadrenie zvukových známok a má spĺňať tieto kritériá:

  • rýchlosť vzorkovania: 8 kHz pre hlasové nahrávky, 11,025 kHz pre zvukové efekty, 22,05 kHz alebo 44,1 kHz pre hudbu,
  • bitová hĺbka: 8 alebo 16 bitov;
  • kanály: 1=mono, 2=stereo.

   

 • Iná elektronická komunikácia a činnosti

  Obmedzenia týkajúce sa veľkosti súboru:

  • maximálna veľkosť jednej prílohy: 20 MB,
  • maximálna veľkosť všetkých príloh spolu: 1 GB (100 MB pre oznámenia o námietke, zrušení a odvolaní),
  • obmedzenie dĺžky názvu priložených súborov: 20 znakov.

  Ak veľkosť oznámenia a príloh presahuje 20 MB, úrad prílohy akceptuje, ale vo funkcii ukážky sa zobrazí iba oznámenie a konečné potvrdenie o prijatí.

  Akceptované typy súborov:

  JPEG
  Musí sa použiť štandardný typ súborov, ktorý spĺňa tieto normy:

  • rozlíšenie pri tlači: min. 96, max. 300 DPI,
  • len RGB 8b (CMYK nie je povolený),
  • progresívny formát JPEG nie je podporovaný

  PDF
  Prijímajú sa len štandardné, statické súbory PDF. Upraviteľné formuláre vo formáte PDF a súbory vo formáte PDF, ktoré obsahujú pridané veci (napr. podpisy, revidovaný (začiernený) text, zvýraznený text, šípky) sa neprijímajú. Upozorňujeme, že počas procesu nahrávania sa stratia pridané veci a pôvodný dokument bez týchto vecí sa môže sprístupniť iným účastníkom konania alebo sa môže stať verejne prístupným prostredníctvom žiadosti o nahliadnutie do spisov.“

  MP3
  Majú sa použiť štandardné súbory MP3, ktoré majú spĺňať tieto normy:

  • rýchlosť vzorkovania: 8 kHz pre hlasové nahrávky, 11,025 kHz pre zvukové efekty, 22,05 kHz alebo 44,1 kHz pre hudbu,
  • bitová hĺbka: 8 alebo 16 bitov;
  • kanály: 1=mono, 2=stereo.

  Súbory MP3 sa budú ako prílohy akceptovať len pri týchto elektronických úkonoch v rámci námietkového konania:

  • predloženie dodatočných skutočností
  • predloženie dôkazu o používaní
  • predloženie iných dokumentov

  MP4
  Majú sa použiť štandardné súbory MP4, ktoré majú spĺňať tieto požiadavky:

  • norma ISO: ISO/IEC 14496‑14:2003 (MPEG‑4 časť 14),
  • video kodeky: MP4 akceptuje rôzne video kodeky (MPEG‑1, MPEG‑2, MPEG‑4, VP6, VP5, H.263 atď.), odporúčaným kodekom je však H.264,
  • zvukové kodeky: MP4 akceptuje rôzne zvukové kodeky (MP3, MP2, WMA, WMA Pro, PCM, WAV), odporúčaným kodekom je však AAC‑LC,
  • frekvencia snímok 24 až 30 fps,
  • bitová rýchlosť medzi 1 200 a 8 000 Kbps,
  • typy média: video/MP4, audio/MP4, prihláška/MP4.

   

  Súbory MP4 sa budú ako prílohy akceptovať len pri týchto úkonoch v rámci námietkového konania:

  • predloženie dodatočných skutočností
  • predloženie dôkazu o používaní
  • predloženie iných dokumentov

   

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.