Nariadenie o ochrannej známke Európskej únie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424, ktorým sa mení nariadenie o ochrannej známke Spoločenstva, bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Zmenené nariadenie nadobudne účinnosť 23. marca 2016. V tento deň bude úrad premenovaný na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a ochranná známka Spoločenstva sa premenuje na ochrannú známku Európskej únie. Viac informácií

Zadajte identifikačný kód na vyobrazenie originálneho dokumentu

V kóde sa rozlišujú veľké a malé písmená