Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Oznámenia

V tejto časti sa budú zobrazovať úradné oznámenia úradu EIUPO

 

Kliknite na ikonu obálky Ikona Oznámenia v karte Oznámenia, ktorá sa nachádza na bočnej lište vľavo.

V časti Oznámenia v User Area sa nachádzajú štyri karty:

 • Nové — v tejto časti sa objavujú nové oznámenia.

 • Nevybavené — v tejto časti sa nachádzajú oznámenia, ku ktorým sa treba vrátiť.

 • Odoslané — v tejto časti sa možno pozrieť na úspešne odoslané oznámenia.

 • Archív — v tejto časti je možné archivovať oznámenia na neskoršie použitie.

Poznámka: oznámenia uložené pod kartami Archív a Odoslané sa po 30 dňoch automaticky vymažú. Ak si chcete uvedené informácie pozrieť aj po uplynutí tejto lehoty, choďte na stránku Podrobné zobrazenie spisu v databáze eSearch plus.

 
 • Karty s pokynmi

  Ďalej sú uvedené karty s pokynmi a ich funkciami.

  Filtrovať
  Kliknutím na možnosť Filtrovať sa zobrazí rozbaľovacia ponuka. Vyberte si filtre, ktoré chcete použiť, alebo vytvorte nové. Ak chcete filter odstrániť, kliknite na ikonu smetného koša Ikona koša

  Presunúť do
  Oznámenia je možné presunúť do inej karty. Vyberte oznámenie, ktoré chcete presunúť, a potom kliknite na tlačidlo Presunúť do a vyberte jednu z možností: Nevybavené alebo Archív.

  Odoslať kam
  Oznámenia je možné Odoslať alebo Preposlať ľubovoľnému prijímateľovi (naraz vždy len jedno). Kliknite na zaškrtávacie políčko na ľavej strane riadku v tabuľke, potom kliknite na tlačidlo Odoslať kam a vyberte jednu z možností: Môj e-mail alebo Iný e-mail.

  Ak si vyberiete možnosť Môj e-mail, automaticky sa vloží vaša e-mailová adresa.

  Ak si vyberiete možnosť Iný e-mail, musíte do príslušného poľa uviesť e-mailovú adresu prijímateľa.

  Prevziať
  Kliknutím na tlačidlo Prevziať a zaškrtnutím políčok sa vytvorí komprimovaný súbor (formát ZIP) s vybranými oznámeniami.

  Alternatíva ku korešpondencii

  Tlačidlo

  Táto karta sa má použiť, ak na stránke úradu EUIPO nie je k dispozícii žiadny online formulár alebo elektronická komunikácia od EUIPO neobsahuje žiadne tlačidlo pre elektronickú odpoveďTlačidlo.

  Pred použitím alternatívy ku korešpondencii sa presvedčte, či formulár nie je k dispozícii v rámci online služieb alebo či elektronická komunikácie EUIPO neobsahuje tlačidlo pre elektronickú odpoveďTlačidlo. Na kartu s alternatívou ku korešpondencii sa vzťahujú podmienky, ktoré musíte prijať.

  Po odoslaní oznámenia cez možnosť Alternatíva ku korešpondencii dostanete elektronické potvrdenie o prijatí vášho dokumentu, a to vo forme tzv. potvrdenia o predložení na karte Odoslané v User Area.

  Príkladom prijateľného oznámenia je žiadosť o zaradenie do zoznamu oprávnených zástupcov pre ochranné známky alebo dizajny. Takúto žiadosť je možné odoslať úradu EUIPO cez Alternatívu ku korešpondencii.

 • Zobraziť a prevziať oznámenia

  Jednotlivé oznámenia je možné zobraziť a prevziať v kontextovom okne, ktoré sa zobrazí po kliknutí na ikonu Ikona prevzatia na pravej strane riadku v tabuľke.

  Poznámka: na zobrazenie formátu PDF v kontextovom okne je potrebné, aby ste si nainštalovali zásuvný modul Adobe Acrobat.

 • Zobraziť v databáze eSearch plus

  Ak chcete otvoriť eSearch plus v novej karte, kliknite na túto ikonu Ikona zobrazenia vedľa oznámenia.

 • Sledovanie stavu oznámení

  Po kliknutí na ikonu Ikona zobrazenia si môžete pozrieť všetky podrobnosti týkajúce sa jednotlivých činností, ktoré boli vykonané v súvislosti s oznámeniami.

 • Pole na rýchle vyhľadávanie

  Po kliknutí na lupu Ikona vyhľadávania v pravom hornom vyhľadávacom políčku môžete vyhľadávať medzi oznámeniami. Vo výsledkoch sa objavia položky iba z kariet, ktoré ste si vybrali (Nové, Nevybavené, Odoslané alebo Archív).

 • Odpovedať na oznámenia

  Kliknite na tlačidlo Odpovedať vedľa oznámenia Tlačidlo Nevybavené Budete presmerovaný na stránku s podrobnými informáciami v databáze eSearch plus, na ktorej sa zobrazia informácie o danom spise. K dispozícii je niekoľko možností odpovede. Po výbere možnosti odpovede sa zobrazí formulár oznámenia. Po odoslaní odpovede sa tlačidlo vedľa oznámenia v ponuke Oznámenia zmení na zelené Tlačidlo Odpovedané

  Poznámka: tlačidlo Odpovedať sa zmení na zelené len vtedy, ak ste odpoveď na oznámenie poslali zo svojej stránky Oznámenia v User Area. Ak pošlete odpoveď z inej zóny ako User Area, tlačidlo ostane oranžové.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.