Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Premeny

Premena je postup týkajúci sa ochranných známok Európskej únie (OZEÚ) a medzinárodných zápisov.

Ak ochranná známka EÚ prestane existovať, môže byť premenená na ochranné známky, ktoré sú platné v niektorých členských štátoch. Premena je mimoriadne užitočná, ak sa treba vyrovnať s prípadnými problémami v súvislosti s jednotným charakterom OZEÚ.

Napríklad, ak sa vyskytnú problémy so zápisom ochrannej známky Európskej únie len v jednej alebo vo viacerých krajinách z absolútnych dôvodov alebo ak existuje námietka založená na skoršom práve platnom len v jednej alebo vo viacerých krajinách, prihlasovateľ ochrannej známky EÚ môže požiadať o premenu OZEÚ na prihlášky individuálnej, národnej ochrannej známky v krajinách, ktorých sa tieto dôvody netýkajú.

Medzinárodné zápisy môžu byť premenené na prihlášky národných ochranných známok členských štátov EÚ a na označenia zmluvných strán madridskej dohody alebo madridského protokolu Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO).

Ďalšie informácie sa nachádzajú v našich Usmerneniach o ochranných známkach.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.