Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Panel

V časti Panel vo vašej User Area (používateľskej zóne) si môžete pozrieť všetky ochranné známky Európskej únie (OZEÚ), dôverné zapísané dizajny Spoločenstva (RCD), verejné zapísané dizajny Spoločenstva (RCD) a námietky. Okrem toho je možné zobraziť rýchle odkazy a vytvoriť skratky na vyhľadávanie v rámci aplikácií, akou je napr. databáza eSearch plus.

Časť Panel v User Area

Do časti Panel sa možno dostať prostredníctvom ikony User Area nachádzajúcej sa v hornej časti vašej obrazovky. Panel sa otvorí automaticky.

Pomocou myši prechádzajte cez položky v tabuľkovom zobrazení. Objaví sa kontextové okno s ďalšími informáciami.

V časti Panel vo vašej User Area sa nachádzajú štyri karty:

 • OZEÚ

 • Dôverný RCD

 • Verejný RCD

 • Námietky

 • Tabuľkové zobrazenie a podrobné zobrazenie

  Údaje o jednotlivých OZEÚ, dôverných RCD a verejných RCD si môžete pozrieť v tabuľkovovom zobrazení (štandardné nastavenie) alebo podrobnom zobrazení, a to kliknutím na ikony v pravom hornom rohu obrazovky ikonky Tabuľkové zobrazenie a podrobné zobrazenie.

  Poznámka: Námietky je možné zobraziť len v tabuľkovom zobrazení.

  Stav
  Spis (ochranná známka, dizajn alebo námietka) sa môže nachádzať v rôznych štádiách procesu prihlasovania. Tieto údaje sú zobrazené v stĺpci s označením Stav.

  V tabuľkovom zobrazení prejdite myšou na ikonu Ikona Stav a v kontextovom okne sa zobrazia informácie o stave daného spisu.

  V podrobnom zobrazení sa stav zobrazuje automaticky v jednom z polí.

  Poznámka: Po zverejnení dizajnu sa príslušné informácie zobrazia v karte Verejné RCD. V prípade, že sa dizajn nachádza v štádiu prihlasovania, podrobné informácie o ňom sa zobrazia v karte Dôverné RCD. V prípade, že uverejnenie dizajnu bolo odložené, príslušný majiteľ/zástupca uvidí informácie o tomto dizajne v obidvoch kartách – Verejné RCD a Dôverné RCD (zobrazí sa len obmedzené množstvo údajov). Zároveň pre ostatných používateľov sa dizajn s odkladom uverejnenia zobrazí výlučne v karte Verejné RCD, aj to s obmedzenými informáciami.

 • Filtrovanie a triedenie údajov

  Údaje, ktoré sa objavia v tabuľkovom zobrazení, je možné filtrovať a triediť prostredníctvom štandardných možností uvedených v rozbaľovacej ponuke filtrovania alebo prostredníctvom filtrov vytvorených na základe vašich vlastných požiadaviek.

  Triedenie údajov

  Vytvorenie nového filtra
  Ak chcete vytvoriť nový filter, kliknutím na šípku rozbaľte ponuku a potom zvoľte možnosť Vytvoriť nový filter. Otvorí sa ďalšie okno s dostupnými možnosťami. V zobrazenom zozname sa po kliknutí na ikonu „+“ objavia všetky ďalšie možnosti.

  Filtrovanie údajov

  Po špecifikovaní možností je možné filter uložiť. Zaškrtnite políčko Uložiť filter a nový filter pomenujte. Nakoniec kliknite na tlačidlo Filtrovať.

 • Karty s pokynmi

  Toto je zoznam kariet s akciami (a ich ďalších funkcií), ktoré sú k dispozícii v časti Panel.

  Tabuľkové zobrazenie
  Na aktiváciu kariet s akciami v tabuľkovom zobrazení je potrebné kliknúť na jedno zo zaškrtávacích políčok na ľavej strane tabuľky.

  Karty s akciami

  Podrobné zobrazenie
  Na aktiváciu kariet s akciami v podrobnom zobrazení je potrebné zaškrtnúť políčko v ľavej hornej časti hlavičky.

  Karty s akciami

  Pridanie nových poznámok

  • Pridať poznámku k jednému prvku: Kliknite na ikonku Pridať novú poznámku Ikona Pridať novú poznámku na pravej strane riadku v tabuľkovom zobrazení. Poznámku pridajte uvedením informácií v kontextovom okne.

  • Pridať poznámku k viacerým prvkom: Zaškrtnite políčko (políčka) na ľavej strane riadkov v tabuľkovom zobrazení Ikona Zaškrtávacie políčko alebo na ľavej strane hore v podrobnom zobrazení, potom kliknite na tlačidlo Upraviť poznámky v časti kariet s akciami.

   Tlačidlo Upraviť poznámky v časti kariet s akciami

   Poznámku pridajte uvedením informácií v kontextovom okne.

  Úprava poznámok

  • Úprava jednej poznámky: ak k položke na zozname pridáte poznámku, ikona, ktoré sa vedľa nej nachádza, stmavne Ikona Upraviť poznámky
   Kliknite na stmavenú ikonu na pravej strane riadku v tabuľkovom zobrazení. Poznámku upravte uvedením informácií v kontextovom okne.

  • Úprava viacerých poznámok: označte zaškrtávacie políčko (políčka) na ľavej strane a potom kliknite na tlačidlo Upraviť poznámky v časti kariet s akciami. Poznámku upravte uvedením informácií v kontextovom okne.

  Obnovenie
  Zaškrtnite políčko (políčka) na ľavej strane riadku v tabuľkovom zobrazení alebo hore na ľavej strane v podrobnom zobrazení a potom kliknite na tlačidlo Obnovenie v časti kariet s akciami.

  Táto funkcia bude dostupná len pre ochranné známky a dizajny, ktoré je potrebné obnoviť.

  Žiadosť o nahliadnutie
  Naraz je možné požiadať o nahliadnutie len do jedného spisu.

  Po kliknutí na tlačidlo Žiadosť o nahliadnutie budete presmerovaný na stránku s online formulárom žiadosti. Otvorí sa nové okno, v ktorom môžete podať žiadosť o nahliadnutie do spisu.

  Zmena referencie
  Vytvoriť nové osobné referenčné identifikačné číslo pre prihlášku. Zaškrtnite políčko na ľavej strane riadku v tabuľkovom zobrazení a potom kliknite na tlačidlo Zmena referencie v časti kariet s akciami. Do poľa v kontextovom okne uveďte svoje nové osobné referenčné číslo. Táto funkcia nie je dostupná pri medzinárodných zápisoch.

  Vyhľadávať podobné ochranné známky
  Kliknutím na túto možnosť budete presmerovaný na stránku s databázou TMview, kde je možné vyhľadávať podobné ochranné známky.

 • Prístup do databázy eSearch plus z panela

  V tabuľkovom zobrazení kliknite na ľubovoľnom mieste nad riadkom s údajmi, ktoré sa majú presmerovať, čím sa vybratý prvok zobrazí v databáze eSearch plus.

  V podrobnom zobrazení kliknite na názov ochrannej známky/dizajnu alebo na odkaz Zobraziť v databáze eSearch plus a budete presmerovaný na stránku so zobrazením zvoleného prvku v databáze eSearch plus.

 • Pridať widgety

  Prostredníctvom tlačidla Pridať widgety Tlačidlo Pridať widgety v pravom dolnom rohu stránky môžete do panelu pridať nové widgety pre tieto funkcie:

  • Rýchle odkazy

  • TMview

  • eSearch plus

  • Online formuláre

  • Vyhľadávanie judikatúry pomocou eSearch

  Kliknite na tlačidlo Pridať widgety a z ponuky s rozbaľovacím zoznamom vyberte widget, ktorý chcete pridať. Daný widget sa následne zobrazí v dolnej časti stránky. Ak chcete widget odstrániť, kliknite na znak x v záhlaví.

  Portlet pre Rýchle odkazy
 • Rýchle odkazy

  Pomocou widgetu Rýchle odkazy môžete pridávať odkazy k informáciám, ku ktorým chcete mať rýchly prístup. Nemusí sa tak vyhľadávať vo všetkých údajoch, ktoré ste uložili.

  Najprv je potrebné vytvoriť widget Rýchle odkazy v User Area.

  Po aktivácii tohto widgetu môžete začať hľadať odkazy, ktoré k nemu chcete pridať. Pri prezeraní webového sídla si v menu na pravej strane všimnite ikonu , pomocou ktorej je možné pridávať stránky do widgetu Rýchle odkazy. Kliknutím na túto ikonu sa daný odkaz pridá do vášho widgetu.

  Odstrániť rýchly odkaz

  • Na widgete Rýchle odkazy kliknite na ikonu pera .

  • Vedľa vybraných odkazov sa zobrazí znak x. Kliknutím na tento znak sa daný rýchly odkaz odstráni. Kliknite na Uložiť.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.