Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

 

Oznámenie o ochrane údajov

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej len „úrad“) veľmi záleží na ochrane súkromia. Cítime sa zodpovední za osobné údaje, ktoré získavame a spracúvame. Preto sme odhodlaní rešpektovať a chrániť vaše osobné údaje a zabezpečiť efektívne uplatňovanie práv dotknutej osoby.

V tomto oddiele sa vysvetľuje, ako úrad nakladá s osobnými údajmi pri výkone svojich úloh (ako sa to stanovuje v práve EÚ) a poskytovaní svojich produktov a služieb.

 

REGISTER ZÁZNAMOV

Centrálny register: Úrad EUIPO má zákonnú povinnosť viesť centrálny register záznamov o činnostiach spracúvania osobných údajov (článok 31 nariadenia 2018/1725).  Viac sa o záznamoch úradu EUIPO o činnostiach spracúvania osobných údajov dozviete v centrálnom registri úradu EUIPO. Ďalšie informácie o centrálnom registri úradu EUIPO nájdete v otázke 11 uvedenej ďalej.

 

 

1. Aký právny rámec ochrany údajov sa uplatňuje na úrad EUIPO?

 

2. Aké typy osobných údajov získavame?

 

3. Na čo používame osobné údaje?

 

4. Z akých právnych základov vychádzame pri spracúvaní osobných údajov?

 

5. Kto má prístup k osobným údajom?

 

6. Ako dlho uchovávame osobné údaje?

 

7. Ako chránime a zabezpečujeme údaje?

 

8. Aké sú vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov? Ako si môžete uplatniť svoje práva? Môžu byť vaše práva obmedzené?

 

9. Aké súbory cookie sa používajú na našej stránke?

 

10. Ako nás môžete kontaktovať v prípade otázok?

   

11. Potrebujete ďalšie informácie?

 

 

Ďalšie informácie nájdete aj na týchto odkazoch:

 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.