Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

 

Oznámenie o ochrane údajov

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej len „úrad“) veľmi záleží na ochrane súkromia. Cítime sa zodpovední za osobné údaje, ktoré získavame a spracúvame. Preto sme odhodlaní rešpektovať a chrániť vaše osobné údaje a zabezpečiť efektívne uplatňovanie práv dotknutej osoby.

V tomto oddiele sa vysvetľuje, ako úrad nakladá s osobnými údajmi pri výkone svojich úloh (ako sa to stanovuje v práve EÚ) a poskytovaní svojich produktov a služieb.

 

REGISTER ZÁZNAMOV

Centrálny register: Úrad EUIPO má zákonnú povinnosť viesť centrálny register záznamov o činnostiach spracúvania osobných údajov (článok 31 nariadenia 2018/1725).  Viac sa o záznamoch úradu EUIPO o činnostiach spracúvania osobných údajov dozviete v centrálnom registri úradu EUIPO. Ďalšie informácie o centrálnom registri úradu EUIPO nájdete v otázke 12 uvedenej ďalej.

 

 

1. Aký právny rámec ochrany údajov sa uplatňuje na úrad EUIPO?

 

2. Aké typy osobných údajov získavame?

 

3. Na čo používame osobné údaje?

 

4. Z akých právnych základov vychádzame pri spracúvaní osobných údajov?

 

5. Kto má prístup k osobným údajom?

 

6. Ako dlho uchovávame osobné údaje?

 

7. Ako chránime a zabezpečujeme údaje?

 

8. Aké sú vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov? Ako si môžete uplatniť svoje práva? Môžu byť vaše práva obmedzené?

 

9. Aké súbory cookie sa používajú na našej stránke?

 

10. Aké využitie majú sociálne médiá na našom webovom sídle?

 

11. Ako nás môžete kontaktovať v prípade otázok?

   

12. Potrebujete ďalšie informácie?

 

 

Ďalšie informácie nájdete aj na týchto odkazoch:

 
Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie