Databázy

Ochranné známky a dizajny

Prejsť na eSearch plus, databázu úradu EUIPO

eSearch plus

Komplexné informácie o ochranných známkach, dizajnoch, majiteľoch, zástupcoch a vestníkoch.

aplikácia eSearch (iOSAndroid)

Otvorené dáta: Hromadné prevzatie

Prejsť na eSearch case law, databázu úradu EUIPO

eSearch case law

Rozhodnutia úradu EUIPO, rozsudky Všeobecného súdu, Súdneho dvora a vnútroštátnych súdov.

Prejsť na kontrolu overených kópií, databázu úradu EUIPO.

Certified copies

Uveďte identifikačný kód na zobrazenie originálneho dokumentu osvedčenia OZEÚ.

 

Databázy Siete Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPN)

Prejsť na TMview, európsku databázu ochranných známok a dizajnov

TMview

Ochranné známky zo všetkých oficiálnych úradov pre ochranné známky, ktoré sa zúčastňujú na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ.

Prejsť na Designview, európsku databázu ochranných známok a dizajnov

DesignView

Centralizovaný prístup k informáciám o zapísaných dizajnoch uložených v ktoromkoľvek zo zúčastnených národných úradov.

Prejsť na TMclass, európsku databázu ochranných známok a dizajnov

TMclass

Jednotné prístupové miesto do harmonizovanej databázy pre klasifikáciu používanú v EÚ a do databáz na celom svete.

Prejsť na Similarity, európsku databázu ochranných známok a dizajnov

Similarity

Posúdenie podobnosti tovarov a služieb úradmi duševného vlastníctva v EÚ.

 
Prejsť na DesignClass, európsku databázu ochranných známok a dizajnov

DesignClass

V databáze sa porovnajú údaje z databáz na triedenie dizajnov jednotlivých zúčastnených úradov.

 

Duševné vlastníctvo a presadzovanie

IP enforcement portal

IP Enforcement Portal

Začlenenie databázy EDB, nástroja ACIST a systému ACRIS do jednej platformy.

 

Geographical Indications

Go to GIview

GIview

Comprehensive information about Geographical indications (GIs) registered and extended data.