Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Vymedzenie pojmu dizajn

Ochrana dizajnov je významným obchodným aktívom podnikov všetkých veľkostí, nie len tých väčších.

Z prieskumu úradu EUIPO vyplýva, že malé a stredné podniky (MSP), ktoré vlastnia dizajny, majú o 17 % vyššie príjmy na zamestnanca ako MSP, ktoré nevlastnia žiadne práva duševného vlastníctva.

Dizajny sú v Európskej únii jasne vymedzené:

„Vonkajšia úprava celku alebo časti výrobku, ktorá vyplýva zo znakov, a to najmä línií, obrysov, farieb, tvaru, textúry a/alebo materiálov samotného výrobku a/alebo jeho zdobenia.“

článok 3 nariadenia o dizajnoch

 

Príklady dizajnov

Takmer každý priemyselný alebo remeselnícky výrobok je spôsobilý na ochranu dizajnom (s výnimkou počítačových programov)

Vyhľadať príklad obalov výrobkov

Obaly výrobkov

RCD 002710731-0001
Vyhľadať príklad výrobku/súpravy výrobkov

Výrobok/súprava výrobkov

RCD 002490193-0001
Vyhľadať príklad zložených výrobkov

Zložené výrobky

RCD 000408166-0001
Vyhľadať príklad častí výrobkov

Časti výrobkov

RCD 229752-0001
 
Vyhľadať príklad počítačových ikon

Počítačové ikony

RCD 003001494-0002
Vyhľadať príklad typov písma

Typy písma

RCD 004007441-0016
Vyhľadať príklad kresieb a umeleckých diel

Grafické dizajny

RCD 004547370-0002
 
Vyhľadať príklad dizajnu webových stránok

Dizajn webových stránok

RCD 003465632-0001
 

Niečo z teórie

Duševné vlastníctvo

Koncept duševného vlastníctva je jasný a bol vytvorený už dávno. Všade, kam sa pohneme, sme obklopení duševným vlastníctvom.

Samotné myšlienky a nápady sa však za duševné vlastníctvo nepovažujú; duševným vlastníctvom sa vymedzujú a chránia inovácie a výtvory ľudí.

  • Ochranné známky poskytujú zákazníkom informáciu o pôvode produktov
  • Dizajny spresňujú vzhľad produktov
  • Autorské právo sa týka umeleckých výtvorov, ako sú napríklad knihy, hudba, maľby, sochy a filmy
  • Patenty chránia technické inovácie vo všetkých oblastiach technológie

Duševné vlastníctvo oceňuje inovátorov a umožňuje, aby úspešné výsledky ich práce boli prínosom pre všetkých.

 

Metro duševného vlastníctva: dizajnéri často pretvárajú nápady na niečo nové, užitočné a jedinečné. Prevezmite si túto mapu – pomôže vám zapísať vaše práva.


Adaptácia konceptu mapy metra, ktorá znázorňuje časovú postupnosť rozličných postupov týkajúcich sa duševného vlastníctva.

 

Ďalšie zdroje informácií o duševnom vlastníctve

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.