Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Informácie o podniku a výrobku

 


Účet zástupcu sa automaticky vytvorí po prvý raz, keď je osoba určená za zástupcu na jednom z účtov jeho klientov.
 
Účet zástupcu vám umožní pristupovať k účtom ich rôznych klientov s jedným heslom. Budete mať portfólio spoločností s vašimi klientmi a môžete vstupovať na rôzne účty. Po vytvorení profilu v EDB si môže akýkoľvek iný majiteľ práv vybrať vašu právnu kanceláriu/spoločnosť a určiť vás ako svojho zástupcu v EDB.V súčasnosti majú všetky colné orgány EÚ prístup do EDB. Okrem toho už má do EDB prístup niekoľko policajných zborov vrátane agentúr EÚ Europolu a Európskeho úradu pre boj proti podvodom OLAF. Počet policajných zborov, ktoré majú prístup k nástroju, neustále rastie.
 
Z dôvodu dôležitosti nadviazania kontaktu s majiteľmi práv majú všetky orgány presadzovania práva zapísané v EDB prístup k všeobecným údajom týkajúcim sa informácií o spoločnosti, pretože táto časť je pre nich otvorená na základe základného nastavenia daabázy.
 
Úroveň informácií o výrobkoch (portfólio výrobkov) obsahuje podrobné a citlivé informácie o výrobkoch. Táto úroveň je chránená pomocou PINsafe a je potrebné aktívne sa o ňu PODELIŤ s orgánmi presadzovania práva, aby sa pre nich stala viditeľnou.
 


Okno s reláciou všetkých orgánov presadzovania práva s prístupom do EDB sa otvorí a poskytne vám možnosť konkrétne sa rozhodnúť, s ktorými orgánmi presadzovania sa chcete podeliť o nahrané informácie o svojich výrobkoch. Ak sa o ne chcete podeliť so všetkými orgánmi pôsobiacimi v EDB, označte pole Vybrať všetky (Select All).Úrad EUIPO nemá prístup k žiadnym informáciám nahraným majiteľmi práv. Tím EDB však má prístup ku štatistike o obsahu nástroja.


Netreba nahrávať každý jeden výrobok vášho podniku. V EDB sa Výrobok môže vzťahovať na rozsah výrobkov s podobnými vlastnosťami chránenými rovnakým PDV, ktoré majú podobné logistické a distribučné kanály (tu pokryjete skupiny výrobkov, veľkosti, rozdiely vo farbe, podobné vzhľady atď.). Pod rovnaký názov výrobku môžete doplniť rôzne fotografie.
 
Okrem toho môžete klasifikovať svoje výrobky s použitím poľa Kategória. Zaradenie do kategórií vám môže pomôcť spojiť podobné výrobky a filtrovať ich v tabuľke portfólia výrobkov. Toto zaradenie do kategórií je užitočné aj z dôvodu funkcionality viacnásobnej úpravy, pretože je možné aktualizovať všetky výrobky v danej kategórii.
 


Maximálna veľkosť dokumentov a obrázkov/videí je 1,5 MB a názov súboru nesmie presiahnuť 100 znakov.


Je veľmi dôležité prepojiť výrobky z vášho portfólia výrobkov s PDV zahrnutými v portfóliu PDV v časti Informácie o podniku (povinné pre colnú žiadosť o prijatie opatrenie AFA).
 
Na tento účel vstúpte do portfólia výrobkov a vyberte si zodpovedajúci výrobok. Potom kliknite na Pozrieť PDV spojené s týmto výrobkom a potom na Pridať nové práva duševného vlastníctva k výrobku.Vyberte súvisiace PDV z vášho portfólia PDV (ktoré ste predtým nahrali do EDB z TMview DesignView pre vaše ochranné známky a dizajny) alebo začlenené k iným právam DV (patentom, geografickým označeniam, autorským právam atď.).


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.