Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Databáza na podporu presadzovania práva (EDB)

V databáze na podporu presadzovania práva EDB) sa nachádzajú informácie o výrobkoch, ktorým bolo udelené právo duševného vlastníctva, ako je napríklad zapísaná ochranná známka alebo dizajn. Polícia a colné orgány z 28 členských štátov majú prístup k tomuto nástroju, aby získali informácie a údaje o výrobkoch, čo im pomôže pri identifikácii falzifikátov a umožní im prijať opatrenia.

Viac informácií o databáze na podporu presadzovania práva (EDB).

Tematické okruhy otázok a odpovedí zobrazíte kliknutím:

   

Ak máte otázky, skontaktujte sa s nami cez e-mail: observatory.edb@euipo.europa.eu

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.