Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Ako môžem uviesť viac ako 10 dizajnov v prihláške?

Ak podávate prihlášku na zapísaný dizajn Spoločenstva, je užitočné vedieť, že v jednej prihláške môžete uviesť viac ako 10 dizajnov s rovnakými základnými údajmi.

Dizajny s rovnakými základnými údajmi sú také, ktoré sa týkajú rovnakého typu výrobkov a sú uvedené v rovnakej triede Locarnského triedenia, čo je medzinárodný systém na triedenie priemyselných dizajnov.

Hromadné prihlášky dizajnov je možné získať v sekcii „Informácie o dizajne" vo vašej prihláške kliknutím na tlačidlo „Nové".

Sekcia 'Informácie o dizajne'

Objaví sa rozbaľovacia ponuka, v ktorej si môžete vybrať vytvorenie viac ako jedného dizajnu. Kliknite na „Áno" a uveďte počet dizajnov od 1 po 10. Z bezpečnostných a výkonnostných dôvodov vám systém neumožní uviesť naraz viac ako 10 dizajnov. Ak chcete požiadať o zápis viac ako 10 dizajnov, musíte zopakovať kroky uvedené ďalej.

Potom si musíte vybrať typ výrobkov, na ktoré sa vzťahujú vaše dizajny podľa Locarnského triedenia. Upozorňujeme, že všetky dizajny, o ktorých ochranu žiadate v rámci jednej prihlášky, musia patriť do rovnakej triedy Locarnského triedenia.

Teraz môžete nahrať pohľady vašich dizajnov, pričom pre každý dizajn môžete uviesť maximálne sedem pohľadov a tri ďalšie nechránené pohľady. Kliknutím na tlačidlo „Prehľadávať" označte váš súbor a kliknite na „Nahrať". Môžete tiež presunúť dynamické pohľady 3D v ktoromkoľvek z týchto formátov: OBJ, STL a X3D. Ďalšie informácie o akceptovaných typoch súborov a maximálnych povolených veľkostiach nájdete na našej stránke príloh.

Pohľad pre dizajn

Po nahratí 10 dizajnov kliknite na tlačidlo „Uložiť" a potom opäť na tlačidlo „Nové".

Ak kliknete na „Uložiť", systém vám zobrazí súhrn všetkých dizajnov a zodpovedajúce pohľady, ktoré ste nahrali. V tejto tabuľke môžete jednotlivé záznamy otvoriť, aby ste získali viac údajov, alebo ich môžete upravovať, resp. vymazať.

Sekcia 'Informácie o dizajne'

Ďalšie časté otázky o iných aspektoch internetových stránok nájdete v našom asistenčnom stredisku.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.