Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

 

Oznámenie o odvolaní týkajúce sa ochrannej známky Európskej únie alebo dizajnu Spoločenstva môžete jednoducho podať cez vyhľadávač eSearch plus. Najprv sa musíte prihlásiť.

Otvorte vyhľadávač eSearch plus a uveďte názov ochrannej známky EÚ alebo dizajnu, ktorá (ktorý) je predmetom vášho návrhu na odvolanie.

Sekcia Koncepty

Vo výsledkoch vyhľadávania vyberte príslušnú známku/dizajn a kliknite na prepojenie + info alebo na názov známky/dizajnu.

Zobrazia sa podrobné informácie známky/dizajnu so všetkými údajmi v danom spise.

Tlačidlo Uložiť v prípade prihlášky zapísaného dizajnu Spoločenstva

Prejdite na Kroky a oznámenia pod časovým prehľadom a kliknite na tlačidlo Odvolania.

Tlačidlo 'Uložiť' v prípade prihlášky ochrannej známky

Zobrazí sa kontextové okno, v ktorom treba vyplniť niekoľko údajov.

Osobné referenčné číslo v on-line prihláške

Napíšte správu (nepovinné) a pripojte formulár odvolania, ktorý si môžete stiahnuť a vyplniť tu. Nezabudnite podpísať formulár.

Stĺpec s referenčnými číslami v tabuľke s konceptmi

Zobrazí sa vaša správa vo formáte PDF s oznámením o odvolaní v prílohe. Zobrazené údaje si môžete prezrieť a prípadne upraviť a/alebo uložiť ako PDF súbor vo svojom počítači. Kliknite na Potvrdiť a pošlite žiadosť.

Stĺpec s referenčnými číslami v tabuľke s konceptmi

Viac častých otázok o iných aspektoch našich internetových stránok sa nachádza v našom Asistenčnom stredisku.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.