Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Locarnské triedenie (dizajny)

Locarnské triedenie je medzinárodný systém triedenia priemyselných dizajnov, ktorý spravuje Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO). Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) zostavil zoznam výrobkov, známy ako zoznam EuroLocarno, založený na Locarnskom triedení, na triedenie výrobkov v registri zapísaných dizajnov Spoločenstva a v žiadostiach o zápis dizajnov Spoločenstva.

Pri uvádzaní výrobkov v žiadosti o zápis dizajnu sa žiadateľom dôrazne odporúča, aby používali výrazy podľa Locarnského triedenia alebo zo zoznamu EuroLocarno. Predíde sa tým oneskoreniu v registračnom postupe, ktoré by mohlo vzniknúť v dôsledku potreby prekladu predložených výrazov. Používaním týchto všeobecných výrazov sa zlepší aj efektívnosť vyhľadávania v databáze zapísaných dizajnov Spoločenstva, čo nakoniec vedie k zvýšeniu transparentnosti.

V rámci Locarnského triedenia je možné vyhľadávať prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja EuroLocarno, ktorý je dostupný vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

 • Vyhľadávacie kritériá
  Buď uvediete výraz vo vyhľadávacom poli alebo vyberiete triedu (ak sa to vyžaduje, aj podtriedu) z rozbaľovacej ponuky. Výrazy v textovom poli je možné kombinovať s výberom triedy (a podtriedy) na spresnenie vyhľadávania.

  Do vyhľadávacieho poľa napíšte želaný výraz a kliknite na tlačidlo „Vyhľadať“. Vo vyhľadávacom poli je aktivované automatické dokončovanie, ak je hľadaný výraz už existujúcim heslom.

  Ak chcete spresniť vyhľadávanie, z rozbaľovacej ponuky nad vyhľadávacím poľom vyberte želanú triedu. Možnosť výberu podtriedy bude ponúknutá, až keď uvediete triedu.

  Jazyk vyhľadávania je možné zmeniť cez rozbaľovaciu ponuku nad tlačidlom vyhľadávania.

  Pozn.: Systém bude hľadať výrazy iba vo zvolenom jazyku.
   
 • Možnosti vyhľadávania textu
  Pre vkladanie textu do vyhľadávacieho poľa platia tieto pravidlá:
  • „Text“ je definovaný ako ľubovoľný alfanumerický znak. Do textového poľa je možné napísať ľubovoľný znak. Hviezdička (*), otáznik (?) a úvodzovky („“) sú však zástupné znaky s osobitnými funkciami. Viac informácií k tejto téme nájdete v sekcii o zástupných znakoch.
  • V textovom poli sa nerozlišujú malé a veľké písmená, t. j. ak napíšete „cola“ alebo „Cola“, výsledky vyhľadávania budú rovnaké.
  • Vyhľadávací systém nerozlišuje špeciálne znaky, t. j. keď napíšete „Müller“, výsledky vyhľadávania budú rovnaké ako pri napísaní „Muller“.
  • Zástupné znaky (*) a (?) sa môžu vložiť kdekoľvek do hľadaného reťazca a môžu sa použiť, ak nie je známy jeden alebo viac znakov.
    
 • Zástupné znaky
  • Zástupné znaky sa používajú ako náhrada za iný znak alebo reťazec znakov.
  • Otáznik (?)
   Nahrádza jeden neznámy znak.
   Napríklad, ak napíšete „compl?ment“, medzi výsledkami bude „complement“ aj „compliment“.
   V hľadanom reťazci je možné uviesť viac ako jeden otáznik.
   Pozn.: Otáznik nenahrádza medzeru (na rozdiel od hviezdičky).
  • Hviezdička (*)
   Nahrádza jeden alebo viac neznámych znakov (vrátane medzier).
   Napríklad, ak napíšete „compl*ment“, medzi výsledkami bude „compliment“ aj „Complete Management“.
   V hľadanom reťazci je možné použiť hviezdičku spolu s otáznikom.
   Napríklad, ak napíšete „*1?3“ , medzi výsledkami bude „123“ a „Farmacia +123“.
  • Sada dvojitých úvodzoviek („ “)
   Ak slovo alebo vetu vložíte do úvodzoviek, vyhľadávanie sa obmedzí iba na znaky v úvodzovkách.
   Napríklad, ak napíšete „Hello“ , výsledok bude „Hello“.
    
 • Výsledky vyhľadávania
  Výsledky vyhľadávania sa zobrazia v tabuľke s troma stĺpcami, a to Trieda, Označenie výrobku a Preklad.

  Trieda a podtrieda sú uvedené v stĺpci Trieda.

  Obsah stĺpca Označenie výrobku je možné zobraziť v iných jazykoch EÚ tak, že kliknete na ikonu šípky v stĺpci Preklad.

 


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.