Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Niceské triedenie (ochranné známky)

Niceské triedenie je systém na triedenie výrobkov a služieb v prihláškach ochranných známok Európskej únie (EÚ). Tvorí ho 45 tried.

V Niceskom triedení sú výrobky rozdelené do tried 1 až 34 a služby do tried 35 až 45. Každá trieda má svoj názov, ktorým sa všeobecne pomenúvajú druhy obsiahnutých výrobkov a služieb. Napríklad názov triedy 25 je „Odevy, obuv a pokrývky hlavy" a trieda 15 sa volá „Hudobné nástroje".

Jednotlivé triedy obsahujú súbory výrazov v rámci tried na lepšie určenie výrobkov a služieb, o ktorých ochranu sa v prihláške ochrannej známky EÚ žiada. Pri uvádzaní výrobkov a služieb v prihláške ochrannej známky EÚ sa prihlasovateľom dôrazne odporúča, aby používali výrazy podľa Niceského triedenia. Predíde sa tým oneskoreniu v registračnom postupe, ktoré by mohlo vzniknúť v dôsledku potreby prekladu predložených výrazov. Používaním týchto všeobecných výrazov sa zlepší efektívnosť vyhľadávania v databázach ochranných známok EÚ, čo vlastne vedie k zvýšeniu transparentnosti.

V rámci Niceského triedenia je možné vyhľadávať prostredníctvom interaktívneho vyhľadávacieho nástroja TMclass, ktorý je k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ, ako aj v čínštine, japončine, kórejčine, ruštine a turečtine.

Treba poznamenať, že pôvodný zoznam výrobkov a služieb v prihláške ochrannej známky EÚ možno iba zúžiť, ale nie rozšíriť. Inými slovami, nie je možné pridávať výrobky, služby alebo triedy do už podanej prihlášky.

Pri podaní prihlášky môžete uviesť ľubovoľný počet tried, ale poplatok za prihlášku (850 EUR) sa vzťahuje len na jednu triedu. Ak sa rozhodnete pre viac tried, za každú ďalšiu triedu musíte zaplatiť poplatok.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.