Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Menu

Spracovatelia prípadov
pre efektívne riešenie sporov

Špeciálna služba na efektívne riešenie sporov (EDR) pre malé a stredné podniky v súvislosti s ochorením COVID-19. Úrad EUIPO ponúka malým a stredným podnikom špeciálnu online službu na urovnávanie sporov v oblasti duševného vlastníctva. Efektívne riešenie sporov znamená riešenie sporov použitím čo možno najúčinnejšieho mechanizmu alternatívneho riešenia sporov a zahŕňa mediáciu, zmierenie, asistované rokovania a znalecký posudok.

Táto špeciálna služba sa bude ponúkať v rámci týchto konaní EUIPO:

  • námietky: po skončení lehoty na zváženie a iba pre nezastúpené MSP;
  • výmaz, návrh na vyhlásenie neplatnosti dizajnu Spoločenstva a odvolania: pre zastúpené aj nezastúpené MSP v ktoromkoľvek štádiu konania.

Cieľom úradu EUIPO je podporovať MSP v uvedených konaniach tým, že určí spracovateľa prípadu pre efektívne riešenie sporu, ktorý pomôže MSP zorientovať sa v nespočetných možnostiach zmierlivého riešenia sporov, ktoré sú v rámci úradu EUIPO aj inde k dispozícii. Cieľom je nájsť čo najúčinnejší proces z hľadiska času a nákladov a vyhnúť sa tak zložitému súdnemu konaniu, ktoré odčerpáva zdroje a je prekážkou v podnikaní. Ďalšou výhodou je možnosť skombinovať paralelné spory na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni do jedného postupu riešenia.

Ako bude táto špeciálna služba vyzerať?

Služba je rozdelená na dve samostatné fázy a poskytujú ju spracovatelia prípadov pre efektívne riešenie sporov v rámci úradu EUIPO, ktorí majú skúsenosti v oblasti mediácie a rokovaní a dosiahli preukázateľné výsledky v oblasti duševného vlastníctva.

Celá služba prebieha na diaľku cez telefón, e-mail, Microsoft Teams a Zoom – podľa technických možností žiadajúceho MSP.

Prvá fáza: keď spracovateľ prípadu z úradu EUIPO dostane žiadosť o využitie špeciálnej služby, dohodne sa prvý online kontakt so žiadateľom, aby v dôvernom prostredí preskúmal súvislosti sporu riešeného v úrade EUIPO a prípadných ďalších paralelných konaní. Cieľom je získať globálny obraz o hospodárskej činnosti MSP a o konfliktoch, do ktorých je zapojený. Táto prvá fáza má byť interaktívna a dynamická a mala by trvať najviac šesť hodín. Môže prebehnúť naraz alebo môže byť rozdelená na viacero stretnutí.

Na konci prvej fázy spracovateľ prípadu pre efektívne riešenie sporov poskytne nezáväzné odporúčanie, ako by bolo možné spor účinne vyriešiť. Takéto odporúčania by mohli zahŕňať využitie online mediácie, zmierenia, asistovaného rokovania, znaleckého posudku alebo ľubovoľnej kombinácie týchto služieb poskytovaných úradom EUIPO a inými subjektami.

Keď MSP s odporúčaniami súhlasí, spracovateľ prípadu pre efektívne riešenie sporov sa obráti na druhú stranu prebiehajúceho konania pred úradom EUIPO a overí, či by táto strana súhlasila so snahou vyriešiť spor jedným z odporúčaných prostriedkov.

Druhá fáza: po výbere odporúčaného spôsobu riešenia sporu sa okamžite začne tento spôsob využívať online. Môže ísť o mediáciu, zmierenie, asistované rokovanie, znalecký posudok alebo ľubovoľnú kombináciu uvedených služieb.

 


Christoph BARTOS

Nunzio BAMBARA

Nationality: Italian
Languages: IT, EN, ES, FR, DE

Full CV
Christoph BARTOS

Christoph BARTOS

Nationality: Austrian
Languages: EN, DE, ES

Full CV
Sophia BONNE

Sophia BONNE

Nationality: Belgian
Languages: NL, EN, FR, DE, ES

Full CV
Marita BRA

Marita BRA

Nationality: Greek
Languages: EN, FR, ES, EL

Full CV
 
Alexandra CRAWCOUR

Alexandra CRAWCOUR

Nationality: British
Languages: EN, DE, ES, IT

Full CV
Stefano_di_Natale

Stefano di Natale

Nationality: Italian
Languages: IT, EN, ES, FR

Full CV
Julia GARCÍA MURILLO

Julia GARCÍA MURILLO

Nationality: Spanish
Languages: EN, ES, FR

Full CV
Plamena_Georgieva

Plamena GEORGIEVA

Nationality:Bulgarian
Languages:BG, EN

Full CV
 
Gordon HUMPHREYS

Gordon HUMPHREYS

Nationality: British
Languages: EN, FR, ES

Full CV
Philipp von KAPFF

Philipp von KAPFF

Nationality: German
Languages: DE, EN, ES, FR

Full CV
Arkadiusz_Makar

Arkadiusz MAKAR

Nationality: Polish
Languages: PL, EN

Full CV
Virginia MELGAR

Virginia MELGAR

Nationality: French
Languages: FR, EN, ES

Full CV
 
Klaudia_Misztal

Klaudia MISZTAL

Nationality: Polish
Languages: PL, EN, ES

Full CV
Cinzia NEGRO

Cinzia NEGRO

Nationality: Italian
Languages: IT, EN, ES, FR

Full CV
Cinzia NEGRO

Sophie PÉTREQUIN

Nationality:French
Languages:FR, EN, ES

Full CV
André POHLMANN

André POHLMANN

Nationality:German
Languages: DE, EN, ES

Full CV
 
Susy SCARDOCCHIA

Susy SCARDOCCHIA

Nationality: Italian
Languages: DE, EN, ES, IT

Full CV
Kamar SIDAT HUMPHREYS

Kamar SIDAT HUMPHREYS

Nationality: British
Languages: EN, ES, FR

Full CV
Antje SÖDER

Antje SÖDER

Nationality: German
Languages: DE, EN, ES

Full CV
Sven STÜRMANN

Sven STÜRMANN

Nationality: German
Languages: DE, EN, ES

Full CV
 
Katarzyna_Zajfert.jpg

Katarzyna ZAJFERT

Nationality: Polish
Languages: PL, EN, ES, FR

Full CV
 
   
Posledná aktualizácia stránky 06-05-2021
Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie