SME - CSS and JS

Grow your business
through Intellectual Property

SMEs with IP rights have 32% higher revenue* per employee
*causal link not implied (Licensing activities by SMEs: evidence from EU trade mark owners, Dec 2019)

After registering 54% report a positive impact:

 • Increase in reputation 52%
 • Turnover 39%
 • Access to new markets 37%

(IP SME Scoreboard, 2019)

Licensing led to 30% of the revenue* *64.000 Euro on average per year for micro companies that licensed out their EU trade mark (Structural Business Survey, 2013-2017)

 


 

 • Following the entry into force of Regulation (EU) 2018/1725 on 11/12/2018 your phone number, fax number and email address will no longer be available and searchable via eSearch plus and TMview/ DesignView.
   

  If you want your contact details to be publicly available and searchable via the above referred repositories, please click on options, then go to the section ‘personal details’, scroll down to the bottom of the page and tick the box next to ‘I want my phone number, fax number and email address to be publicly displayed and available on eSearch plus and TMview/ DesignView.
   
  Please note that you will also be able to unsubscribe from receiving IP-related information from the Office (e.g. news and invitations to workshops, events, conferences and seminars).
   
  If you want to unsubscribe, please click on options, then go to the section ‘personal details’, scroll down to the bottom of the page and tick the box next to ‘I want to unsubscribe from receiving IP-related information from the Office (e.g. news and invitations to workshops, events, conferences and seminars)’.
   
  For more information, please read the new conditions of use for the user area, available here

EDR úradu EUIPO* – spracovatelia prípadov

* Efektívne riešenie sporov

O iniciatíve

Hoci nie každý MSP vyžaduje zapísané práva duševného vlastníctva, dôležité je, aby sa všetkým, ktorí by z nich mohli mať úžitok, poskytla pomoc. Vzhľadom na súčasné výzvy je cielená podpora osobitne dôležitá. Preto sa úrad EUIPO zaviazal podporovať MSP. V rámci rubriky úradu EUIPO zameranej na MSP s názvom SME corner sa podnikom sprístupňuje najrýchlejšia cesta k zapísaniu ochranných známok či dizajnov. Okrem toho môžu MSP požiadať o bezplatnú pomoc v oblasti duševného vlastníctva a získať ďalšie informácie, ako aj odbornú prípravu v tejto oblasti.

Posledná aktualizácia stránky 09-04-2021