Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Majitelia / zástupcovia

Ak ste zástupca, k zoznamu majiteľov, ktorých zastupujete, sa dostanete cez kartu Majitelia (Owner(s)) v používateľskej zóne User Area.

Owners section in the User Area

Ak si chcete pozrieť údaje o majiteľovi, kliknite na príslušné identifikačné číslo a údaje sa zobrazia v našom vyhľadávacom nástroji eSearch plus. Zmeniť meno a adresu vybraného majiteľa je možné online v podrobnom zobrazení v databáze eSearch plus.


  • Poznámky
    • Pridať novú poznámku: Kliknite na svetlosivú ikonu vedľa prvku, ku ktorému chcete pridať poznámku. Zobrazí sa kontextové okno. Napíšte svoju poznámku a kliknite na Uložiť (Save).

    • Existujúce poznámky: Ak sa pri danom prvku už nachádza poznámka, zobrazená ikona je tmavšej sivej farby. Existujúce poznámky je možné upravovať rovnakým spôsobom, ako je to popísané v časti Panel (Dashboard).

  • Vcard

    Vcard je štandardný formát súboru elektronických vizitiek a môže obsahovať mená, adresy, telefónne čísla, adresy URL, logá, fotografie a zvukové klipy.

    Kliknite na ikonu v stĺpci Vcard v tabuľke. Otvorí sa kontextové okno. Zvoľte program, ktorý chcete použiť na otvorenie Vcard (štandardne nastavený je Microsoft Outlook).

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.