Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Rozšírené vyhľadávanie

Funkcia rozšírené vyhľadávanie sa používa na vyhľadávanie informácií o uverejnených ochranných známkach, dizajnoch, majiteľoch, zástupcoch a rozhodnutiach úradu EUIPO v databáze úradu. V časti určenej na rozšírené vyhľadávanie si môžete tiež prevziať denné publikácie (bulletiny).

Funkciu rozšíreného vyhľadávania použite na podrobnejšie vyhľadávanie a rýchlejšie získanie informácií o:

 • ochranných známkach
 • dizajnoch
 • majiteľoch
 • zástupcoch

Funkcia rozšíreného vyhľadávania umožňuje vykonať podrobné vyhľadávanie v každej skupine (ochranné známky, dizajny atď.) s využitím radu vyhľadávacích kritérií. Použite túto funkciu na získanie konkrétnejších výsledkov vyhľadávania. Vyhľadávanie možno individuálne upraviť tak, aby sa vyhľadávali konkrétne slová alebo slovné spojenia obsahujúce konkrétne reťazce znakov, pre slovné spojenia obsahujúce niektoré slová, ale neobsahujúce iné slová, pre reťazce obsahujúce zástupné znaky atď.


 • Kritériá rozšíreného vyhľadávania

  Funkcia rozšíreného vyhľadávania vám umožňuje spresniť vyhľadávanie.

  Štandardné nastavenia kritérií rozšíreného vyhľadávania sú zobrazené na sivom paneli na pravej strane rozhrania. Na ľavej strane sa nachádza zoznam ďalších kritérií vyhľadávania, ktoré si môžete pridať k možnostiam vyhľadávania.

  Pridanie kritérií vyhľadávania
  Kliknutím na možnosti uvedené v zozname na ľavej strane obrazovky pridajte kritériá vyhľadávania pre svoju požiadavku. Nové možnosti sa zobrazia v spodnej časti zoznamu kritérií vyhľadávania.

  Odstránenie kritérií vyhľadávania
  Ak chcete odstrániť kritériá vyhľadávania zo zoznamu, kliknite na ikonku s krížikom pri možnostiach, ktoré chcete odstrániť.

  Odstránenie kritérií vyhľadávania

  Ak údaje uvedené v poliach chcete vymazať a obnoviť v štandardnom nastavení „logické operátory", kliknite na tlačidlo „Vymazať" v spodnej časti stránky.

  Ak chcete obnoviť štandardné nastavenie kritérií vyhľadávania, kliknite na tlačidlo „Obnoviť pôvodné nastavenia", ktoré sa nachádza pod zoznamom kritérií vyhľadávania.

 • Logické operátory vyhľadávania

  „Logické operátory" (a, alebo, neuplatňuje sa) vám umožňujú spresniť vyhľadávanie v rôznych poliach. Usporiadané sú takto:

  • a – používa sa, keď vo vyhľadávaní uvádzate ďalšie výrazy
  • alebo – používa sa, keď vo vyhľadávaní uvádzate alternatívne výrazy
  • neuplatňuje sa – používa sa, keď z vyhľadávania vylučujete konkrétne výrazy

  Logické operátory sa uplatnia iba na kritériá vyhľadávania, ktoré sú v tom istom riadku ako operátor vyhľadávania.

 • Rozbaľovacie ponuky s pravidlom hľadaného reťazca

  Na spresnenie výsledkov doplňte každé vypĺňané pole (hľadaný reťazec) o pravidlo, ktoré môžete vybrať z rozbaľovacej ponuky (obsahuje, je , začína na, končí na).

  Rozbaľovacia ponuka s pravidlom hľadaného reťazca

  Vyberte najvhodnejšie pravidlo pre hľadaný reťazec. Ak napríklad ako hľadaný reťazec uvediete výraz „oko", zobrazené výsledky sa budú meniť podľa zvoleného pravidla:

  • je – zobrazia sa len zhodné výsledky („oko")
  • obsahuje – zobrazia sa všetky výsledky obsahujúce textový reťazec výrazu „oko", bez ohľadu na miesto jeho výskytu v textovom reťazci, napr. „dokopy", „napokon".
  • začína na – zobrazia sa všetky výsledky obsahujúce textový reťazec, ktorý sa začína na výraz „oko", napr. „okolo".
  • končí na – zobrazia sa všetky výsledky obsahujúce textový reťazec, ktorý sa končí na výraz „oko", napr. „naoko".

  Textové pole Viedenské triedenie
  Toto pole je možnosť, ktorá sa nachádza na kartách Ochranné známky a Dizajny.

  Funkcia automatického doplňovania pri vypĺňaní tohto poľa zobrazí zoznam návrhov a uľahčuje tak vyhľadávanie príslušných tried alebo podtried viedenského triedenia pre obrazové prvky.

  Kliknutím na hviezdičku (*) sa otvorí príručka triedenia obrazových prvkov úradu EUIPO vo formáte PDF.

  Pozn.: Viedenské triedenie sa vkladá pri zapísaných dizajnoch Spoločenstva (RCD) v týchto locarnských triedach: 01.01, 05.05, 09.01, 09.03, 19.04, 19.08 a 32.00. Trieda 99.00 sa už v žiadostiach podávaných po 1. 1. 2009 nepoužíva (od nadobudnutia platnosti 9. vydania locarnského triedenia), stále však existuje v žiadostiach podaných pred týmto dátumom.

  Textové pole Locarnské triedenie
  Toto pole je možnosť, ktorá sa nachádza na karte Dizajny.

  Funkcia automatického doplňovania pri vypĺňaní tohto poľa zobrazí zoznam návrhov a uľahčuje tak vyhľadávanie príslušných tried locarnského triedenia pre príslušné výrobky.

  Kliknutím na hviezdičku (*) sa otvorí vyhľadávací nástroj DesignClass, ktorý obsahuje rozšírené označenia výrobkov prijaté všetkými úradmi duševného vlastníctva Európskej únie.

  Ďalšie informácie o locarnskom triedení

 • Možnosti vyhľadávania textu

  Pre text vo vyhľadávacom poli platia tieto pravidlá:

  • „Text" je definovaný ako ľubovoľný alfanumerický znak. Do textového poľa je možné napísať ľubovoľný znak. Hviezdička (*), otáznik (?) a úvodzovky (" ") sú však osobitné zástupné znaky s konkrétnymi funkciami. Viac informácií k tejto téme nájdete v sekcii o zástupných znakoch.
  • V textovom poli sa nerozlišujú malé a veľké písmená, t. j. ak napíšete „cola" alebo „Cola", výsledky vyhľadávania budú rovnaké.
  • Vyhľadávací systém nerozlišuje špeciálne znaky, t. j. keď napíšete „Müller", výsledky vyhľadávania budú rovnaké ako pri napísaní „Muller".
  • Zástupné znaky (*) alebo (?) sa môžu vložiť do hľadaného reťazca kdekoľvek a možno ich použiť namiesto jedného alebo viacerých neznámych znakov.
 • Zástupné znaky

  Zástupné znaky sa používajú ako náhrada za iný znak alebo reťazec znakov.

  Otáznik (?)
  Slúži na zastúpenie jedného neznámeho znaku.

  Ak napríklad napíšete „compl?ment", vo výsledkoch vyhľadávania bude „complement" aj „compliment".

  V hľadanom reťazci môžete uviesť viacero otáznikov.

  Pozn.: Otáznik nenahrádza medzeru (na rozdiel od hviezdičky).

  Hviezdička (*)
  Nahrádza jeden alebo viacero neznámych znakov (vrátane medzier).

  Ak napríklad napíšete „compl*ment", medzi výsledkami vyhľadávania bude „compliment" aj „Complete Management".

  V hľadanom reťazci sa hviezdička môže použiť v spojení s otáznikom.

  Ak napríklad napíšete „*1?3" , medzi výsledkami bude „123" aj „Farmacia +123".

  Dvojité úvodzovky (" ")
  Ak vložíte slovo alebo slovné spojenie do dvojitých úvodzoviek, vyhľadávanie sa obmedzí iba na znaky v úvodzovkách.

  Ak napríklad napíšete "Hello", výsledok bude Hello.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.