Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Rozšírené vyhľadávanie podľa obrázkov

 
 1. Kliknite na odkaz Rozšírené vyhľadávanie v hornej časti panelu vyhľadávania.


 2. Po vstupe do časti Rozšírené vyhľadávanie sa na ľavej strane obrazovky nachádza stĺpec s ponukou Pridať kritériá. Vyberte Vyjadrenie ochrannej známky alebo Vyobrazenie dizajnu.
 3.  
 4. Otvorí sa okno, ktoré vám umožní nahrať obrázky alebo ich presunúť pomocou myši. Systém umožní nahrať len súbory s príponami JPEG, PNG, GIF a TIFF s rozlíšením aspoň 100x100 pixelov a maximálnou veľkosťou 2 MB.


 5. Po nahratí obrázku môžete:

  • kliknúť na obdĺžnik a upraviť ho, aby ste vybrali časť obrázku, ktorú chcete vyhľadať;
  • zmeniť obrázky, ktoré chcete vyhľadať, kliknutím na ikonu koša alebo na funkciu Zmeniť obrázky;
  • vybrať si, či chcete vyhľadať ochranné známky, dizajny alebo oboje. Ak nahráte jeden obrázok, budete mať možnosť vyhľadať oboje. Ak nahráte viac obrázkov, systém vám ukáže len výsledky vyhľadávania dizajnov;
  • do panelu vyhľadávania napíšte potrebné písmená alebo čísla, ak chcete vykonať kombinované vyhľadanie obrázku spolu s názvom ochrannej známky alebo slovnými prvkami dizajnu.


 6. Vyberte najvhodnejšie kritériá vyhľadávania z ponuky stĺpca Pridať kritériá, ktorý sa nachádza v ľavej časti obrazovky. Pri vyhľadávaní ochranných známok podľa obrázkov môžete kombinovať až deväť rôznych kritérií vyhľadávania a pri vyhľadávaní dizajnov najviac šesť kritérií. Ďalej je uvedený stručný opis jednotlivých kritérií.

   

  Kritériá vyhľadávania pre ochranné známky:

  • názov ochrannej známky: pridať k obrázku slovné prvky, ktoré sa budú vyhľadávať spolu vrátane ich fonetických a skloňovaných/časovaných variantov v texte;
  • typ ochrannej známky: upresniť, či chcete vyhľadať obrazovú, farebnú, trojrozmernú, zvukovú, holografickú alebo inú ochrannú známku;
  • stav ochrannej známky (OZEÚ): prebieha preskúmanie, zverejnená, zrušená, neplatná atď.;
  • stav ochrannej známky (medzinárodný zápis): prijatá, prebieha preskúmanie, zrušená atď.;
  • druh ochrannej známky: individuálna, certifikačná známka EÚ, kolektívna;
  • Viedenské triedenie: vyberte charakterizáciu, myšlienku alebo prvky, ktoré najlepšie vystihujú hľadaný obrázok prostredníctvom kódov Viedenského triedenia (napr. Vtáky 03.07);
  • Niceské triedenie: pridať Niceské triedenie a usporiadať podľa relevantnosti obrázkov;
  • dátum podania: uviesť časové rozpätie na zúženie vyhľadávania;
  • meno majiteľa: pridať meno majiteľa ochrannej známky alebo jeho referenčné číslo.

   

  Kritériá vyhľadávania, ktoré sú dostupné pre dizajny:

  • slovný prvok: pridať k obrázku slovné prvky, ktoré sa budú vyhľadávať spolu;
  • stav dizajnu: zapísaný a zverejnený v plnom rozsahu, došlo k vzdaniu sa dizajnu, prebieha výmaz atď.;
  • Locarnské triedenie: vyhľadávať len v rámci Locarnských tried (napr. Stoly a podobný nábytok 06.03);
  • označenie výrobku: vyhľadávať len podľa označenia výrobku;
  • meno majiteľa: pridať meno majiteľa ochrannej známky alebo jeho referenčné číslo;
  • dátum podania: uviesť časové rozpätie na zúženie vyhľadávania.

 7. Kliknite na tlačidlo Vyhľadať.

  Automaticky je nastavené zobrazenie obrázkov, ale máte možnosť prejsť na podrobné zobrazenie alebo zobrazenie zoznamu, aby ste si mohli pozrieť výsledky vyhľadávania a nastaviť, koľko výsledkov na stranu chcete mať (od 5 do 100).

  Podrobné zobrazenie

  Podrobné zobrazenie

  Zobrazenie zoznamu

  Zobrazenie zoznamu

  Zobrazenie obrázkov

  Zobrazenie obrázkov

 8. Môžete si zobraziť podrobnosti o každej ochrannej známke alebo dizajne, skontrolovať úplné informácie o nich, zväčšiť obrázky alebo vytvoriť správy. Na karte výsledkov dizajnu si môžete prezrieť aj rôzne dostupné zobrazenia dizajnu kliknutím na šípky na oboch stranách obrázku.

  Generovať správy: Vyberte ochranné známky a dizajny, ktoré chcete zaradiť do správy, označením políčka vedľa želaných obrázkov a potom kliknite na Generovať PDF. Bezprostredne potom bude vytvorená správa s vybranými obrázkami. Existuje aj možnosť Vybrať všetko. Umožní vám vybrať najviac 100 ochranných známok, ktoré majú byť zaradené do správy.

  Ak chcete získať viac informácií o ochrannej známke alebo dizajne, umiestnite kurzor myši na obrázok a vyberte možnosť Zobraziť úplné informácie.


 9. Môžete použiť až štyri rôzne filtre na upresnenie výsledkov vyhľadávania.

  Kliknite na funkciu Filtre, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu obrazovky s výsledkami vyhľadávania. Zobrazí sa okno s dostupnými filtrami. Vyberte najvhodnejšie filtre pre vyhľadávanie. Typ ochrannej známky, stav ochrannej známky, stav ochrannej známky (medzinárodný zápis) a Viedenské triedenie sú filtre, ktoré môžete vybrať pri rozšírenom vyhľadávaní ochrannej známky. Stav dizajnu, miesto zverejnenia, krajina zápisu, Locarnská trieda sú filtre, ktoré môžete vybrať pri dizajnoch.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.