Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Podať prihlášku teraz

Zapísaný dizajn Spoločenstva vám zaručuje výlučné právo vo všetkých súčasných a budúcich členských štátoch Európskej únie prostredníctvom jedného zápisu podaného online. Je platný 5 rokov a jeho platnosť je možné obnoviť maximálne na 25 rokov, vždy na obdobie 5 rokov.

Pred podaním prihlášky si môžete prezrieť tipy na podanie prihlášky a najlepšie postupy, aby ste sa vyhli chybám v prihláške.

 

Podať prihlášku bez chýb

Odporúčania, ako sa vyhnúť problémom.

 

Viac informácií o poplatkoch.

 

Podať prihlášku na zápis dizajnu Spoločenstva pomocou prihlášky v štyroch krokoch

Možnosť zapísať dizajn v režime Fast Track (zrýchlený postup)

Logo prihlášky v režime Fast Track
 
 
  • Vytvorte a odošlite prihlášku do 10 minút.
  • Prevedieme vás jednotlivými krokmi celého postupu podania prihlášky.
  • Viac informácií o režime Fast Track.
  • Platbu možno uskutočniť len kreditnou kartou alebo prostredníctvom bežného účtu. Bankové prevody nie sú akceptované.

 

Rozšírený formulár

Na predloženie vlastného označenia výrobku, neskoršie uplatnenie nároku na právo prednosti, predloženie dokladov o práve prednosti alebo pridanie nároku na výstavnú prioritu použite rozšírený formulár. Upozorňujeme, že tento formulár nie je kompatibilný s režimom Fast Track.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.