Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Odporúčania týkajúce sa platieb

Na rýchle spracovanie platieb a urýchlenie postupu zápisu žiadame všetkých používateľov, aby postupovali podľa uvedených rád týkajúcich sa bankových prevodov.

Upozorňujeme, že naša banka v poliach „odosielateľ" a „opis" prenáša len obmedzený počet znakov. Preto postupujte podľa ďalej uvedených pokynov.


Polia s opisom

Vyplňte ich takto:

 • Použite kódy uvedené v ďalej uvedených tabuľkách,
  napr. OZEÚ namiesto POPLATOK ZA PRIHLÁŠKU NA ZÁPIS OCHRANNEJ ZNÁMKY EURÓPSKEJ ÚNIE (OZEÚ).

 • Vymažte nuly na začiatku čísiel a nepoužívajte medzery ani pomlčky vo faxových alebo telefónnych číslach, pretože zbytočne zaberajú miesto.

 • Ak ide o platbu za viac ako jednu ochrannú známku alebo dizajn, uveďte len prvú a poslednú (resp. prvý a posledný) a potom nám pošlite úplné podrobné údaje o tom, ktorých ochranných známok alebo dizajnov sa platba týka
  napr. EUTM-3558961-3558969.

Príklady

Príklady opisu platby poplatkov.
Druh platby Príklad opisu platby
Poplatok za prihlášku (OZEÚ = ochranná známka Európskej únie) elektronickým podaním OZEÚ-5104422 názov ochrannej známky E-00031516-S REF. JSE06
Poplatok za prihlášku (RCD = zapísaný dizajn Spoločenstva) elektronickým podaním RCD REF. JSE07 E-00031517-T
Námietka OZEÚ-4325047 OPP názov ochrannej známky
Medzinárodný zápis OZEÚ-4325047 INT
Obnova (OZEÚ) OZEÚ-509936 RENEW
Platba na bežný účet č. 1361 ACC-1361
Overené kópie OZEÚ-1820061 COPIES
Prevod viacerých dizajnov (prvý 1420061 a posledný 1420065) RCD-1420061-1420065 TRANSF


Oficiálne kódy (podľa dôležitosti)

Zoznam oficiálnych kódov
Kód Opis Príklad
ACC Platba na bežný účet ACC-1361
OWN, REP Identifikačné číslo majiteľa, identifikačné číslo zástupcu (ak je známe) REP-10711
OZEÚ, RCD Číslo ochrannej známky alebo dizajnu OZEÚ-5104422
RCD-1698
  Názov ochrannej známky alebo dizajnu názov ochrannej známky
REF Interné referenčné číslo prihlasovateľa REF. JSE06
OPP, REC, RENEW, INSP, INT, TRANSF, INV, CONV, COPIES. APP Kód operácie: námietka, záznam, obnova/predĺženie platnosti, nahliadnutie do spisu, medzinárodný zápis, prevod, výmaz, premena, overené kópie, odvolanie OPP
INT
INV
APP
FAX Faxové číslo FAX(49)07511245574


Pole odosielateľa

Vyplňte ho takto:

 • Použite meno, ktorým je možné identifikovať platiteľa, prihlasovateľa (majiteľa alebo zástupcu), navrhovateľa alebo odosielateľa.

 • Pri mene platiteľa,uvádzajte len meno bez skratiek, ako napr. DIPL.-ING. PHYS, PATENT OFFICE (patentový úrad).

 • Pri budúcich platbách používajte rovnakú formu identifikácie.

 • Príklady adresy:
  Meno platiteľa
  MARY MOCHAN
  Adresa platiteľa
  7 LOCH LONG
  Poštové smerovacie číslo a mesto platiteľa
  GLASGOW G742EL

Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie