Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Nastavenie upozornení

V nástroji eSearch plus môžete z kariet Ochranné známky a Dizajny nastaviť sledovacie upozornenie a kontrolné upozornenie. Upozornenia možno nastaviť v zobrazení zoznamu a v detailnom zobrazení.

Upozornenia na .eu doménu môžete nastaviť na karte Ochranné známky v nástroji eSearch plus alebo aj v User Area na webovej stránke EUIPO.


 • Kontrolné upozornenie

  Kontrolné upozornenie možno v nástroji eSearch plus nastaviť z kariet ochranných známok EÚ (EUTM) a zapísaných dizajnov Spoločenstva. Toto upozornenie vychádza z kritérií, ktoré si prihlásený používateľ zvolil pre rozšírené vyhľadávanie.

  Napríklad, ak si nastavíte kontrolné upozornenie po použití funkcie rozšíreného vyhľadávania pre zverejnené ochranné známky obsahujúce názov ochrannej známky „HI“ pre výrobky v triede 12, pri ktorom sa zobrazilo X výsledkov vyhľadávania, upozornenie sa objaví, ak bude zverejnená nová ochranná známka spĺňajúca rovnaké kritériá (ochranná známka obsahujúca slovo „HI“ pre výrobky v triede 12 atď.), keďže počet výsledkov vyhľadávania bude odlišný od toho pôvodného.

 • Nastavenie kontrolného upozornenia

  Kontrolné upozornenie možno nastaviť v časti so zoznamom výsledkov vyhľadávania (zobrazenie zoznamu) po použití funkcie základného alebo rozšíreného vyhľadávania týmto spôsobom:

  1. Upozornenie nastavíte kliknutím na ikonu megafónu Ikona upozornenia v ľavom hornom rohu tabuľky. Otvorí sa kontextové okno.
  2. Upozornenie pomenujte, pričom máte nato dve možnosti:
   • z rozbaľovacej ponuky vyberte jeden z existujúcich názvov upozornení,
   • vyberte nový názov a uveďte ho v textovom poli na pravej strane.
  3. Ak chcete dostať kópiu upozornenia e-mailom, začiarknite políčko „Prijať upozornenie prostredníctvom e-mailu““.
  4. Kliknite na tlačidlo Nastaviť upozornenie.

  Po úspešnom vytvorení upozornenia sa v dolnej časti kontextového okna objaví oznámenie.

 • Sledovacie upozornenie

  Sledovacie upozornenie slúži na informovanie o osobitných udalostiach súvisiacich s OZEÚ, RCD a .doménami .eu, ktoré sú totožné s ochrannou známkou EÚ. Na aktiváciu upozornení možno použiť celú škálu parametrov, akými sú napríklad:

  • zmena stavu ochrannej známky,
  • nadchádzajúca obnova ochrannej známky,
  • zmena majiteľa/zástupcu,
  • končiaca sa lehota na podanie námietok,
  • zápis rovnakej domény .eu .
 • Nastavenie sledovacieho upozornenia

  Sledovacie upozornenie možno nastaviť v časti s podrobným zobrazením ochrannej známky alebo dizajnu po použití funkcie základného alebo rozšíreného vyhľadávania.

  1. Kliknite na tlačidlo Nastaviť upozornenie Tlačidlo Nastaviť upozornenie v pravej hornej časti podrobného zobrazenia.

   Otvorí sa kontextové okno, kde si v závislosti od zmeny stavu ochrannej známky EÚ alebo zapísaného dizajnu Spoločenstva, ktoré chcete sledovať, môžete vybrať, ktoré polia začiarknuť.

  2. Upozornenie pomenujte, pričom máte nato dve možnosti:
   • z rozbaľovacej ponuky vyberte jeden z existujúcich názvov upozornení,
   • vyberte nový názov a uveďte ho v textovom poli na pravej strane.
  3. Ak chcete dostať kópiu upozornenia e-mailom, začiarknite políčko „Prijať upozornenie prostredníctvom e-mailu“.
  4. Kliknite na tlačidlo Nastaviť upozornenie.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.