Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Príklady ochranných známok

Slovná známka

 

 

Obrazová známka

Úrad akceptuje tieto formáty súborov: JPEG

 

Obrazová známka obsahujúca slovné prvky*

Úrad akceptuje tieto formáty súborov: JPEG

 

Priestorová známka

Úrad akceptuje tieto formáty súboru: JPEG, OBJ, STL, X3D

 

Trojrozmerná známka obsahujúca slovné prvky*

Úrad akceptuje tieto formáty súboru: JPEG, OBJ, STL, X3D

 

Pozičná známka

Úrad akceptuje tieto formáty súborov: JPEG

 

Vzory zapísané ako ochranné známky

Úrad akceptuje tieto formáty súborov: JPEG

 

(Jedno)farebná známka

Úrad akceptuje tieto formáty súborov: JPEG

 

Známka tvorená kombináciou farieb

Úrad akceptuje tieto formáty súborov: JPEG

 

Zvuková známka

Vzhľadom na zrušenie požiadavky na geografické vyobrazenie s účinnosťou od 1. októbra 2017 môže byť prihláškou zvukovej OZEÚ len zvukový súbor s reprodukciou zvuku alebo presným vyjadrením zvuku hudobným zápisom.

Úrad akceptuje tieto formáty súboru: JPEG, MP3 (maximálne 2 Mb)

 

Pohybová známka

Úrad akceptuje tieto formáty súborov: MP4 (video), JPEG (pre sériu statických obrázkov).

 

Multimediálna známka

Toto je nová kategória ochrannej známky (od 1. októbra 2017).

Úrad akceptuje tieto formáty súborov: MP4 (maximálne 20 Mb)

 

Holografická známka

Úrad akceptuje tieto formáty súboru: JPEG, MP4 (maximálne 20 Mb)

 

*Poznámka: Typy ochranných známok, ktoré sú označené hviezdičkou, nie sú samostatnými kategóriami v zmysle vykonávacieho nariadenia o ochranných známkach EÚ. Rozlišujú sa však pri elektronických podaniach z praktických a technických dôvodov.


 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.