Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Ochranné známky v Európskej únii

Kde požiadať o zápis

V EÚ existuje štvorstupňový systém na zápis ochranných známok. Stupeň, ktorý si zvolíte, závisí od toho, čo najviac vyhovuje vášmu podnikaniu.

Dajme tomu, že chcete ochranu v jednom členskom štáte EÚ, azda v krajine, kde momentálne podnikáte, alebo kde chcete podnikať. Prihlášku ochrannej známky môžete podať priamo na príslušnom národnom úrade pre ochranu duševného vlastníctva. To je možnosť ochrany na národnej úrovni. Pozrite si úplný zoznam národných úradov.

Ak chcete ochranu v Belgicku, Holandsku a/alebo Luxembursku, môžete podať prihlášku na Úrad Beneluxu pre duševné vlastníctvo (BOIP), jediný regionálny úrad pre ochranu duševného vlastníctva v EÚ na ochranu ochranných známok v týchto troch členských štátoch. To je možnosť ochrany na regionálnej úrovni.

Ak chcete ochranu vo viacerých členských štátoch EÚ, môžete podať prihlášku ochrannej známky EÚ na úrad EUIPO – to je možnosť ochrany na európskej úrovni. On-line prihláška na úrade EUIPO stojí 850 EUR a podáva sa len v jednom jazyku. Keď dostaneme vašu prihlášku, skontrolujeme ju a spracujeme. Po zapísaní môžete svoju ochrannú známku neobmedzene obnovovať každých desať rokov.

Národný, regionálny a európsky systém sa vzájomne dopĺňajú a súbežne spolupracujú.

Ochranné známky na národnej a regionálnej úrovni sú potrebné pre používateľov, ktorí nechcú alebo nepotrebujú ochranu svojich ochranných známok na európskej úrovni.

Tým, ktorí túto možnosť chcú, poskytujú ochranu vo všetkých členských štátoch únie ochranné známky EÚ.

 

Štvrtou možnosťou ochrany v EÚ je ochrana na medzinárodnej úrovni. Národnú, regionálnu alebo európsku prihlášku ochrannej známky EÚ môžete použiť na medzinárodné rozšírenie svojej ochrany o krajinu, ktorá je signatárom Madridského protokolu. Získajte viac informácií o medzinárodných zápisoch.

Národná úroveň, prostredníctvom úradov EÚ pre ochranu duševného vlastníctva.

Regionálna úroveň zápis v Belgicku, Holandsku a/alebo Luxemburgu, prostredníctvom BOIP.

Ochrana v celej EÚ (všetky členské štáty EÚ) prostredníctvom úradu EUIPO.

Medzinárodný zápis prostredníctvom WIPO.

 

Výhody zápisu ochrannej známky

  • Chráni hodnotu vašej značky
  • Vytvára majetok
  • Chráni proti konkurenčným známkam
  • Definuje vaše práva
  • Predchádza falšovaniu a podvodom

Výhody zápisu ochrannej známky Európskej únie

  • Jeden zápis ochrannej známky do registra, podaný elektronicky v jednom jazyku, je platný vo všetkých členských štátoch EÚ.
  • Ochranná známka EÚ poskytuje svojmu majiteľovi výlučné právo vo všetkých súčasných a budúcich členských štátoch EÚ za rozumnú cenu.
  • Ochrannú známku môžete uplatniť na trhu s takmer 500 miliónmi zákazníkmi.
  • Ochranná známka EÚ je platná 10 rokov. Jej platnosť možno neobmedzene obnovovať, pri každom obnovení vždy na ďalších 10 rokov.

Medzinárodný zápis ochrannej známky

Ak ste už požiadali o zápis alebo ste si dali zapísať ochrannú známku v inej časti sveta, môžete získať ochrannú známku EÚ, ak v žiadosti o medzinárodný zápis vyberiete EÚ. Môžete tak urobiť pomocou tzv. Madridského systému, ktorý spravuje Medzinárodný úrad Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) v Ženeve.

 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.